Thiên Phủ Cung Phu Thê

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Phu Thê Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Phu Thê, chủ lấy được vợ khôn ngoan và tốt bụng, vì vợ được trợ lực。 Nếu sao Thiên Phủ lạc hãm, hoặc phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp, chủ sủng ái vợ lẽ ruồng bỏ vợ cả, mệnh hai vợ。 Như hội cát tinh, thì thê tử tuy có sự việc phân ly, nhưng ý vị còn là như xa mà không phải xa、 như đoạn mà không phải đoạn, bởi vì  Thiên Phủ chính là sao của chân thành, ít tai họa hình khắc。 Nữ mệnh có sao Thiên Phủ cung Phu Thê, chủ có được trượng phu tình cảm phong phú、 anh tuấn đầy triển vọng; lấy trượng phu có thể trạng hùng tráng to béo là hợp cách。 Như cùng Vũ Khúc đồng độ, hội chiếu Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, làm vợ kế vợ lẽ là phù hợp, bằng không hình ly không như ý。

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Phu Thê

  (1) Thiên Phủ tính chất gìn giữ, tại cung Phu Thê là Thiện diệu。 Tại nam mệnh Thiên Phủ cung Phu Thê, có thể được thê tử có cảm giác trách nhiệm, thấy Văn XươngVăn Khúc, tức chủ cảm tình sâu dầy, hoặc tối thiểu thê tử đối với mệnh tạo tình ý chuyên tâm, [có được vợ khôn ngoan và tốt bụng], đắc Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, thì vì vợ mà được trợ lực, nếu như càng có Lộc TồnHóa Lộc, thì tại phương diện kinh tế, được vợ giúp đỡ, ví dụ như, có thể hợp tác sự nghiệp có thành tựu, hoặc thê tử thu nhập so với bản thân phong phú hơn, là trụ cột kinh tế trong nhà, hoặc được kinh tế nhà vợ tư trợ。 Bất quá, bởi vì Thiên Phủ cung Phu Thê, cung Mệnh tất là Tham Lang, một gìn giữ một lòng tham mạo hiểm, tính cách không hợp, vì vậy, có lúc thê tử khôn ngoan và tốt bụng, trái lại khả năng dẫn đến mệnh tạo bất mãn, vì vậy, khi luận đoán loại Mệnh cách này, cần lưu ý xung đột giữa cung Mệnh và cung Phu Thê, nam mệnh nữ mệnh đều là như vậy。

  (2) Thiên Phủ tại cung Phu Thê, tính chất hình khắc khá nhẹ, vì vậy, tựu là thấy toàn Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp、 cũng chỉ chủ sinh ly, hoặc tự thân có ngoại tình, [sủng ái vợ lẽ ruồng bỏ vợ cả]、 [là mệnh 3 vợ], nhưng trên thực tế, tựu là 2 vợ, có lúc cũng không phải ly hôn lấy vợ khác, mà là tại giữa hai cái nữ nhân,không nỡ rời xa。 Loại tình huống này, tại các cung vị đều là dạng này, đều không giới hạn ở cung vị lạc hãm。

  (3) Nữ mệnh có Thiên Phủ cung Phu Thê, tính chất cơ bản là chồng có cảm giác trách nhiệm, chiếu cố gia đình, càng có Lộc Tồn、 Hóa Lộc v.v, tại trên kinh tế có thể được đầy đủ sung túc。 Đắc Văn Xương Văn Khúc, trượng phu đa tình, tức nguyên văn cái gọi là [tình cảm phong phú], đây cùng tình cảm phong phú của Thái Âm bất đồng, cái trước chuyên nhất, cái sau dễ dàng đối với người khác giới động tìn。 Đến nỗi gả cho người chồng là không phải anh tuấn đầy triển vọng, là không phải thể trạng hùng tráng to béo, tác giả thì không cho rằng như vậy, đây là không nhất định đó。

  (4)Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, Thiên Phủ có thể giảm tốc độ tính cô khắc của Vũ Khúc, nhưng còn là có địa phương không cát lợi, thấy Lục sát hình, còn là dễ dàng ly dị, lần thứ nhất cảm tình đầu tư thất bại。
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *