Thiên Phủ Cung Tử Tức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Tử Tức, hội chiếu Văn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt, chủ có được hiếu tử thông minh đa tài。 Hội Tả Phù Hữu Bật, 5 thai trở lên。 Cùng Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ, có hình khắc, 3 trai chăm sóc trước lúc lâm chung。 Phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, chủ hình khắc xung phá, hoặc con cái có tính tình ngang ngược, hoặc mặt có phá tướng。

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Tử Tức

  (1) Thiên Phủ cung Tử Tức là Thiện diệu, tính chất cơ bản là con cái nhiều, nguyên văn nói thấy Tả PhùHữu Bật, chủ [5 thai trở lên], đây chỉ có thể tham khảo, thực tế khả năng đạt nhiều đến 8-10 người, hoặc thậm chí hơn 10 người。

  (2) Thiên Phủ cung Tử Tức cũng chủ cùng con cái cảm tình sâu dầy, con cái hiếu thuận, thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, càng là như vậy。 Thấy Văn Xương、 Văn Khúc, thì con cái thông minh đa tài。

  (3)  Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, Liêm Trinh Thiên Phủ  đồng độ, Thiên Phủ có thể giảm nhẹ tính chất bất lợi của Chính diệu đồng độ, nhưng nếu như thấy sát diệu hung tinh Hóa Kị, còn là chủ hình khắc, một câu [3 trai chăm sóc trước lúc lâm chung], chỉ có thể làm thành tham khảo mà thôi, xã hội hiện đại, phục vụ chữa bệnh tiến bộ, loại tinh hệ này thậm chí có thể tất cả con cái đầy đủ, khi chăm sóc trước lúc lâm chung quây quần đông đúc。

  (4) Thiên Phủ cung Tử Tức hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp、 Thiên Hình, dĩ nhiên chủ hình khắc, nhưng càng lầ bản thân cùng con cái quan hệ không tốt, con cái [tính tình ngang ngược]。
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *