Thiên Tướng Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thiên Tướng lâm cung Phụ Mẫu, nhập miếu, hoặc vượng, không có hình khắc。 Vũ Khúc đồng độ, chủ hình khắc。 Sao Hóa Kị, nhiều bệnh đa tai。 Liêm Trinh đồng độ, cũng chủ có hình khắc。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh đồng độ, chủ tuổi sớm có hình khắc。 Thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtGiải ThầnThiên ĐứcThiên Vu, không có hình khắc。 

Thiên Tướng cung Phụ Mẫu cha mẹ yêu thương

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Phụ Mẫu

(1) Thiên Tướng tại cung Phụ Mẫu, tại dưới tình huống không có sát diệu hoặc Ác diệu giáp cung, chủ cảm tình hài hòa, không có hình khắc。 Thấy Văn XươngVăn Khúc, thì có trao đổi tốt đẹp, ít phân tranh。  

(2) Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, vì Vũ Khúc là sao của cô quả, bất lợi duyên phận lục thân, nên tinh hệ này tại cung Phụ Mẫu, chủ hình khắc tai bệnh, hoặc cùng cha mẹ bất hòa。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, cũng có tính chất tương tự。  

(3) Nguyên văn đưa ra Thiên Tướng cùng chư tinh diệu tương hội, chủ không có hình khắc, trên thực tế, chỉ cần càng không gặp sát diệu, liền không chủ hình khắc rồi。 Kiến cát thì có lực dìu dắt che chở, Tài Ấm Giáp Ấn cách càng tốt。 Thấy Thiên Vu thì có tổ nghiệp có thể thừa kế, hoặc thừa kế làm ăn của gia tộc。
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *