Thiên Tướng Cung Phúc Đức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Phúc Đức Luận Giải

Sao Thiên Tướng lâm cung Phúc Đức, có sao Thiên Phủ hội chiếu, đều gặp Hóa Lộc hoặc Lộc TồnTả PhùHữu Bật, tại tam phương tứ chính, chủ hưởng thụ vui vẻ, phú quý sống lâu。 Sao Hóa Kị, suy nghĩ quá nhiều, tâm thần không yên。 Vũ KhúcPhá Quân củng chiếu, bôn ba lao thần。 Không Kiếp đồng độ, nhiều ảo tưởng, ít thực hành, phúc bạc。 Cùng Tứ sát hội chiếu, vô phúc không an định, mọi việc không thể đạt được mục đíc, nhiều rắc rối。 

Thiên Tướng Cung Phúc Đức chủ vui vẻ hưởng thụ

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Phúc Đức

(1) Thiên Tướng độc tọa cung Phúc Đức, tất đều không có phẩm chất độc lập, nhất định phải xem tổ hợp của tinh hệ cung đối, mới có thể định được tính chất cơ bản của nó。 Thiên Tướng cung Phúc Đức độc tọa Sửu Mùi, Tử Vi Phá Quân củng chiếu, chủ không dễ dàng thỏa hiệp, thường xuyên nỗ lực hướng mục tiêu của bản thân tiến về phía trước, ra sức chống đối。 Thiên Tướng cung Phúc Đức độc tọa Mão Dậu, Liêm Trinh Phá Quân củng chiếu, tâm thẳng không độc, nhưng kiến sát lại chuyển thành tư tâm nặng。 Thiên Tướng độc tọa cung Tị Hợi, Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, chủ có đảm đương, có thể chịu trách nhiệm, nhưng dễ dàng chạy theo trào lưu。  

(2) Thiên Tướng cung Phúc Đức cùng Lộc Tồn、 Hóa Lộc tương hội, chủ đời sống vật chất đầy đủ, không lo ăn mặc。 Thấy Tả Phù、 Hữu Bật, chủ biết đủ là vui, [vui vẻ hưởng thụ]。  

(3) Thiên Tướng Hóa Kị đồng độ, hoặc thành Hình Kị Giáp Ấn, như nguyên văn chỗ nói, chủ tư tưởng không yên, càng gặp sát diệu càng vậy。 Trong đó lấy Cự Môn Hóa Kị cùng Kình Dương giáp cung, là nghiêm trọng nhất。  

(4) Cung Tị Hợi Thiên Tướng, Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, tựu là không thấy sát diệu Hóa Kị, cũng chủ [bôn ba lao thần], Thiên Mã đồng độ, càng là tâm tư nhiều biến động, sát nặng thì vất vả mà không thành tựu。  

(5) Thiên Tướng hội Địa KhôngĐịa Kiếp, hoặc là Không Kiếp sở giáp, chủ [ảo tưởng], nghĩ mà không làm, nên tựu là cung Mệnh cát lợi, cũng cực kỳ ảnh hưởng đến thành quả của sự nghiệp。 Như cung Mệnh không đẹp, càng là sinh hoạt gập ghềnh, tự thiết lập góc vuông, là [phúc bạc]。 Thiên Tướng hội Tứ sát, càng có Địa Không、 Địa Kiếp, thì thiếu hụt bền lòng, khiếm khuyết nghị lực, vô pháp thành tựu sự nghiệp, liền ứng phó đời sống thường ngày, cũng cảm thấy vô năng。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *