Thất Sát Cung Quan Lộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Quan Lộc,lấy quân cảnh hai giới có thể hiển phát, hoặc làm công xưởng nhà máy, mà chủ nắm giữ rất nhiều công nhân là phù hợp。 Vũ Khúc đồng độ, hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtThiên VuTam ThaiBát Tọa, chủ uy chấn tha hương, nắm sinh sát đại quyền hoặc chủ quyền quý。 Liêm Trinh đồng độ, cũng chủ cao chót vót so với cùng thế hệ, vượt hẳn mọi người。 Cùng Kình DươngĐà LaLinh TinhHỏa Tinh đồng độ, cũng chủ võ chức uy phong, nhưng một đời nhiều phong ba thị phi。 Hội Kị tinh, sự việc nhiều trắc trở。 Không Kiếp đồng độ, lấy công xưởng nhà máy là phù hợp, bằng không một đời nhiều phá bại。 <Bạn là người mệnh Tham Lang, co sức quyến rũ với người khác giới, tính cạnh tranh của bạn cũng rất cao, giỏi về giao tiếp xã giao, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bạn không?>

Sao Thất Sát cung Quan Lộc thường là môi trường công xưởng

Bình Chú Về Thất Sát Cung Quan Lộc

(1) Thất Sát tại cung Quan Lộc, cung MệnhTham Lang, thông thường thích hợp [công xưởng nhà máy], thấy Địa Không Địa Kiếp, như không tham gia nhà máy, mỗi lần phá bại, sự nghiệp không có ích。 Thấy Lộc diệu có thể phát。  

(2) Thất Sát hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La, Thiên Hình, thích hợp [hai giới quân cảnh], càng có Tả Phù、 Hữu Bật cùng Tam cát hóa, năng lực quản lý rất cao, có thể làm người lãnh đạo。 Thấy cát diệu cùng cát hóa, không hội sát diệu, thì thích hợp quản lý nhà máy thương nghiệp, cũng phù hợp kinh thương。  

(3) Thất Sát hội Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, đều chủ dễ dàng phá bại, nên phù hợp giỏi về một kỹ thuật, hoặc tham gia võ chức。 <Thái Âm cung Huynh Đệ thì tình cảm anh chị em trong gia đình bạn sẽ ra sao?>


Luận Thêm Về Thất Sát Cung Quan Lộc

Sao Thất Sát cung Quan Lộc, cùng sao Tử Vi, sao Vũ Khúc, sao Liêm Trinh đồng cung, lực lượng của nó có thể phát huy đến đỉnh cao. Sao Văn Xương, sao Văn Khúc đồng cung, văn võ đều phù hợp, phù hợp công tác trù hoạch, thiết kế.

Gặp sao Lộc Tồn, phù hợp nhậm công chức, không nên tự mình sáng nghiệp.

Thích nhất được sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, sao Lộc Tồn gia hội, thì có thể cương nhu cân bằng, ân uy đều đủ, hiệu lệnh thiên quân vạn mã, sự nghiệp phát đạt, chức cao quyền trọng.

Sao Thất Sát cung Quan Lộc, không thích cùng sát tinh đồng độ, cung vị bình nhàn càng xấu, vô luận làm gì đều khó có thành tựu, trở ngại phong ba trùng trùng, thậm chí tai thương ngoài ý muốn. <Thiên Phủ cung Phu Thê thì có phải bạn sẽ lấy được một người vợ/ chồng khá giả không?>
Sao Thất Sát cung Quan Lộc, càng hội Liêm Vũ Hóa Kị, có tai họa nguy hiểm sinh mạng hoặc lao ngục; lúc này không nên tham gia võ chức hoặc công tác quản lý, phù hợp kỹ thuật chuyên môn, ngoại khoa, đồ tể v.v.

Cùng Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, võ chức uy vũ vinh hiển, nhưng có kinh hiểm và phản phúc; kinh thương hoạch phát hoạch phá; sự nghiệp phù hợp tinh luyện kim loại, nấu nướng, gia công đồ trang sức.

Sao Thất Sát cung Quan Lộc, sao Kình Dương, sao Đà La đồng cung, bất mãn hiện trạng, thường thay đổi công tác, phù hợp điêu khắc, gia công kim loại, bác sĩ ngoại khoa, đồ tể v.v.

Sao Thất Sát tọa cung Quan Lộc, kiến sao Địa Không, sao Địa Kiếp, cát thì có sáng kiến, vượt quá mọi mong đợi; hung thì là viển vông, ảo tưởng, đến nỗi không tốt không xấu, phù hợp học thuật, công nghệ, kỹ thuật, tác giả.

Sao Thất Sát cùng sao Địa Không, sao Địa Kiếp đồng độ, không nên đầu cơ, dù cho cung Mệnh gặp Hỏa Tham, Linh Tham, cũng chủ bạo phát bạo bại mà thôi.

Gặp sao Kình Dương, sao Thiên Hình, có thể học phẫu thuật ngoại khoa, châm cứu, khoa phụ sản, nha khoa v.v, người Liêm Trinh Hóa Kị càng phù hợp. <Phá Quân cung Tài Bạch thường có duyên với binh nghiệp, hoặc xây dựng, bạn thì sao?>Sao Thất Sát cung Quan Lộc, nếu người có sát mà không Hóa Kị hội hợp, thì còn là lấy nghề nghiệp ứng dụng lợi khí làm chủ là phù hợp. Như điêu khắc, cắt tóc cùng công trình kim loại v.v.

Người sao Thất Sát tọa cung Quan Lộc (cung Mệnh cũng như vậy), tất phải chú ý Hậu Thiên bồi dưỡng, càng lấy nhân hòa là hàng đầu, kỹ năng huấn luyện thứ nhì. Thiếu hai cái này, thì tuy có hành động, nhưng cùng một tinh hệ, bởi vì Hậu thiên tu dưỡng khác nhau, ảnh hưởng thực tế mệnh vận rất lớn.

Sao Thất Sát tọa cung Quan Lộc, hội Vũ Khúc Hóa Lộc, phù hợp võ chức hoặc tài chính kinh tế. Hội Tham Lang Hóa Lộc, phù hợp kinh thương, nhưng không nên đầu cơ.

Hội Phá Quân Hóa Lộc, tài nguyên rộng lớn, không chỉ một nghề, còn chủ sự nghiệp nhiều biến động. Hội Tham Lang Hóa Kị, một đời chí ít có một lần trắc trở.

Sao Thất Sát cung Quan Lộc, hội Vũ Khúc Hóa Kị, phù hợp công nghiệp, kỹ thuật. Thích hội Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền, có quyền có lợi, gia cát trải qua chăm chỉ nỗ lực cuối cùng thành đại khí, gia sát cũng chủ giàu có.

Hội Liêm Trinh Hóa Kị, dễ có tai họa huyết quang và lao ngục, sau phù hợp ngành nghề thấy máu. <Cự Môn cung Phụ Mẫu thường dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã với cha mẹ, khó có sự gần gũi, có trường hợp còn bị cha mẹ gạt bỏ><Thiên Tướng cung Phúc Đức thường yêu thích trang điểm, thích ăn mặc, bạn thì sao?>

<Thiên Lương cung Điền Trạch thường có tài sản do tổ tiên cha mẹ để lại, gia đình theo phong cách truyền thống, gia đình có nguyên tắc nề nếp nghiêm>
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this