Thất Sát Cung Quan Lộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Quan Lộc,lấy quân cảnh hai giới có thể hiển phát, hoặc làm công xưởng nhà máy, mà chủ nắm giữ rất nhiều công nhân là phù hợp。 Vũ Khúc đồng độ, hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtThiên VuTam ThaiBát Tọa, chủ uy chấn tha hương, nắm sinh sát đại quyền hoặc chủ quyền quý。 Liêm Trinh đồng độ, cũng chủ cao chót vót so với cùng thế hệ, vượt hẳn mọi người。 Cùng Kình DươngĐà LaLinh TinhHỏa Tinh đồng độ, cũng chủ võ chức uy phong, nhưng một đời nhiều phong ba thị phi。 Hội Kị tinh, sự việc nhiều trắc trở。 Không Kiếp đồng độ, lấy công xưởng nhà máy là phù hợp, bằng không một đời nhiều phá bại。  

Bình Chú Về Thất Sát Cung Quan Lộc

(1) Thất Sát tại cung Quan Lộc, cung MệnhTham Lang, thông thường thích hợp [công xưởng nhà máy], thấy Địa Không Địa Kiếp, như không tham gia nhà máy, mỗi lần phá bại, sự nghiệp không có ích。 Thấy Lộc diệu có thể phát。  

(2) Thất Sát hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La, Thiên Hình, thích hợp [hai giới quân cảnh], càng có Tả Phù、 Hữu Bật cùng Tam cát hóa, năng lực quản lý rất cao, có thể làm người lãnh đạo。 Thấy cát diệu cùng cát hóa, không hội sát diệu, thì thích hợp quản lý nhà máy thương nghiệp, cũng phù hợp kinh thương。  

(3) Thất Sát hội Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, đều chủ dễ dàng phá bại, nên phù hợp giỏi về một kỹ thuật, hoặc tham gia võ chức。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *