Thất Sát Cung Phúc Đức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Phúc Đức Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Phúc Đức, nhập miếu hội cát diệu, chủ phúc dày chí cao。 Nhưng chủ bất lợi thê tử, có hình khắc、 kết hôn muộn các loại sự tình。 Vũ Khúc đồng độ, chủ tâm phiền bất an。 Sao Hóa Kị, thì nhiều lo lắng suy nghĩ, nhiều thị phi。 Sao Liêm Trinh đồng độ, chủ bận rộn。 Sao Tử Vi đồng độ, chí quá cao, thường vì hiện thực không thể phù hợp lý tưởng mà phiền não。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Đại HaoThiên Hình hội chiếu, chủ phí tâm phí thần, lao tâm lao lực。 N mnh Tht Sát lâm cung Phúc Đức, chủ khắc phu hình thương, nên kết hôn muộn、 vợ kế、 vợ lẽ là phù hợp。  <Người mệnh Thiên Tướng rất có chữ tín, thường đảm nhiệm vai trò phụ tá rất tốt, được bên trên cất nhắc, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Thất Sát Cung Phúc Đức lúc nào cũng bận rộn

Bình Chú Về Thất Sát Cung Phúc Đức

(1) Thất Sát cung Phúc Đức, chủ tính cách tích cực, không thích an nhàn, vì vậy, thấy cát diệu chủ tích cực mà có thành tựu, điều này tức [phúc dày chí cao], cũng chủ dùng trí tuệ hành sự, không dùng thể lực lao động。 Là không phải [bất lợi thê tử], thì cần cùng cung Phu Thê hợp lại tham khảo, không có thể hết thảy mà luận。  

(2) Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, hai sao đều tính chất mạnh mẽ, nên chủ [tâm phiền bất an], nhưng thấy cát tinh cát hóa, thì có thể tại trong tâm phiền, nghĩ ra phương án thực tế, giải quyết vấn đề。 Như là Vũ Khúc Hóa Kị, thì không cát lợi, cũng bất lợi quan hệ nhân tế。 <Cự Môn cung Huynh Đệ rất dễ khiến cho khoảng cách anh chị em trong gia đình xa dần, khó trao đổi, rất dễ bị anh em bài trừ gạt bỏ, bạn có bị vậy không?(3) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, chủ [bận rộn], cát lợi thì bận rộn mà có thành tựu, không cát lợi thì uổng phí gian khổ, hoặc là vô sự mà vất vả bôn ba。 Liêm Trinh Hóa Kị càng là nhiều suy nghĩ vô vị。  

(4) Tử Vi Thất Sát cung Phúc Đức đồng độ, chủ làm việc có dã tâm, tính cách tích cực, nhưng còn có chút cao ngạo, không dễ dàng phục người khác, mà [hiện thực không thể phù hợp lý tưởng], nên có cảm giác trắc trở, thấy cát tinh cũng là như vậy, phù hợp tự mình khống chế, không được tâm trí quá cao。  

(5) Nữ mệnh Thất Sát cung Phúc Đức, phải chăng [khắc phu hình thương], cần cùng cung Phu Thê hợp lại tham khảo。 <Thiên Lương cung Phụ Mẫu thường biểu thị cha mẹ của bạn rất yêu thương và giáo dục, che chở bạn rất tốt, nhưng vì thẳng tính quá cũng khiến tình cảm không tốt.><Tham Lang cung Phu Thê thì đa phần không tốt, nếu lấy vợ hoặc chồng đã từng đổ vỡ hôn nhân sẽ yên ổn hơn>

<Thái Âm cung Tử Tức thường xinh gái đầu, con cái xinh xắn ôn nhu>

<Thiên Phủ là tài tinh, nên Thiên Phủ cung Tài Bạch là đắc vị, giỏi về quản lý tiền bạc, phù hợp làm thu ngân, thủ quỹ và ngân hàng>

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this