Thất Sát Cung Nô Bộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Nô Bộc, chủ bị bạn bè liên lụy、 hãm hại、 hoặc tao ngộ tiểu nhân ghen ghét。 Hoặc chủ bị thủ hạ trộm cắp。 Cùng Lộc Tồn đồng độ, càng chủ bị tiểu nhân chen lấn。 Vũ Khúc đồng độ, sao Hóa Kị vì bạn phá sản, hoặc vì bạn bè mà sự nghiệp thất bại。 Đều chủ nô áp chủ。 <Bạn là người mệnh Thái Âm, thường là tính cách lãng mạn, nhạy cảm, ưa sách sẽ nhưng lại có chút mơ mộng không thực tế,  bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?

Bình Chú Về Thất Sát Cung Nô Bộc

(1) Thất Sát tính cương mà cô khắc, tính chất ở cung Nô Bộc cơ bản không cát lợi, chủ dễ dàng kết giao tiểu nhân。 Hỏa Tinh Linh Tinh đồng độ, chủ bị hãm hại; Đà La đồng độ, tiểu nhân ghen ghét; Kình Dương đồng độ, bị đến liên lụy; Địa Không Địa Kiếp đồng độ, bị [trộm cắp] hoặc bị ngầm chiếm đoạt lợi ích。 Lộc Tồn đồng độ, thì vì Kình Dương Đà La giáp cung, nên chủ [tiểu nhân chen lấn]。  

(2) Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, càng có Hóa Lộc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã, lợi cho tài vận, Vũ Khúc Hóa Kị thì chủ lỗ vốn, càng gặp Địa Không Địa Kiếp Đại Hao chư sát, chủ [vì bạn phá sản], bất lợi hợp tác, cũng chủ [nô áp chủ], tức thuộc hạ phản bội。 <Thiên Phủ cung Huynh Đệ thì anh chị em của bạn có giàu và giúp đỡ cho nhau được không?>

Sao Thất Sát Cung Nô Bộc thì bạn bè dễ xích mích

Luận Thêm Về Thất Sát Cung Nô Bộc

Sao Thất Sát cung Nô Bộc,sao Thất Sát nhập miếu, khi thấy cát tinh hội, bất quá chủ thuộc hạ rất nhiều mà thôi, không chủ thuộc hạ có trợ lực, tất phải thấy sao Hóa Lộc, tiếp đó có thể điều hòa mà được trợ giúp phát tài。

Nhưng sao Thất Sát cung Nô Bộc cùng sao Lộc Tồn đồng cung, thì bởi vì quan hệ của Dương Đà giáp, còn chủ dễ kết giao tiểu nhân, đối với tự thân lật đổ đấu đá, hoặc chủ bị thuộc hạ uy hiếp; càng cùng Hỏa tinh、 Linh tinh、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp、 hình hao đồng hội, thì vì vậy mà tổn thất phá hao。 <Tham Lang cung Phụ Mẫu thì liệu cha mẹ bạn có đào hoa, cờ bạc hay không?>Nhưng sao Thất Sát cung Nô Bộc cùng Hỏa tinh đồng cung, còn thấy cát diệu,chủ bạn bè hoặc thuộc hạ có thể sinh ra trợ lực rất to lớn,nhưng phải được muộn。

Sao Thất Sát cung Nô Bộc hội Hỏa Tham、 Linh Tham, chủ bạn bè hoặc thuộc hạ tăng đột ngột, nhưng cũng dễ đột nhiên ly tán,phải xét kỹ nơi hội tinh diệu là cát hung mà định。

Sao Thất Sát cung Nô Bộc, khi sao Thất Sát lạc hãm, không thấy sát tinh cũng chủ thuộc hạ một đời biến động, còn chủ thường xuyên thay đổi thuộc hạ, hoặc cuộc đời khó hòa hợp, không có một tri giao。

Gia hội Sát Hình Hao, chủ phản bội tranh chấp, trộm cắp tài vật, phản ân thành thù, thậm chí thì tranh giành thương hại。 <Thiên Tướng cung Điền Trạch sẽ ảnh hưởng gì đến tài sản, nhà đất của bạn?Sao Thất Sát cùng sát diệu nằm cùng, thì không phù hợp đồng hội sao Hóa Quyền, bằng không chủ ác nô khi chủ。

Sao Thất Sát cung Nô Bộc, thấy sao Địa Không、 sao Địa Kiếp, sao Đại Hao、 sao Thiên Hư、 sao Âm Sátsao Kiếp Sát chủ sự nghiệp bị kìm kẹp、 tham ô。

Sao Thất Sát tại hai cung Mão Dậu,sao Vũ Khúc đồng cung, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, càng thấy sát diệu, chủ là bạn bè phá sản, hoặc vì thuộc hạ mà khuynh gia, cũng chủ bị nhập uy hiếp。

Sao Thất Sát cùng Liêm Trinh Hóa Kị đồng hội, trong trường hợp nghiêm trọng, chủ cảm tình rạn vỡ to lớn, có thể vì vậy dẫn đến thị phi cực lớn, nếu càng thấy đào hoa tinh、 sao Văn Xương、 sao Văn Khúc, thì liên quan đến tư tình nam nữ。

Nên người có sao Thất Sát tọa cung Nô Bộc, nên cấm nghe những lời gièm pha nhất, cũng không phù hợp cùng người hợp tác sự nghiệp, thấy Kị tinh sát diệu, càng phải coi trọng chế độ quản lý cùng chế độ hành chính, để tránh thuộc hạ có cơ hội lạm dụng。 <Phá Quân cung Tử Tức có phải khiến việc nuôi dạy con cái của bạn sẽ khó khăn không?>
 

<Cự Môn cung Phúc Đức sẽ khiến bạn luôn nghi ngờ, nhiều suy nghĩ lung tung khiến bản thân bạn sẽ vì điều đó mà rất mệt mỏi>
<Thiên Lương cung Quan Lộc thường sẽ có duyên với nghề giảng dạy, bác sĩ, chuyên cứu giúp và che chở người khác, công việc của bạn có vậy không?>

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this