Thái Âm Cung Nô Bộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Thái Âm cung Nô Bộc nhập miếu nhiều bạn có ích。 Sao Thái Dương đồng độ, có phong thái của Mạnh Thường Quân, nhưng tình cảm lúc lạnh lúc nóng。 Sao Thiên Cơ đồng độ, kết giao bạn bè nhiều phương diện。 Lạc hãm phải đề phòng bạn xấu, hoặc âm mưu。 Phùng Không Kiếp、 Đại Hao, vì bạn phá hao。 Phùng Kình DươngĐà La, ban ơn báo oán。 Gặp Hỏa TinhLinh Tinh, vì sự việc bạn bè lấy đi bận rộn, Thiên Hình đồng độ, bị áp lực hoặc up hiếp của bạn bè。  <Tham Lang cung Thiên Di đại biểu điều gì khi bạn đi xa, có thuận lợi không?  bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Thái Âm cung Nô Bộc nhiều bạn bè nữ giới

Bình Chú Về Thái Âm Cung Nô Bộc

  (1) Thái Âm tại cung Nô Bộc là cát tinh, chủ bạn bè nhiều, bất quá, chỉ có nằm ở miếu vượng, mới chủ [nhiều bạn có ích], tại cung vị lạc hãm, thì dễ dàng kết giao tiểu nhân。 Bạn có ích dùng thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt là chuẩn xác; tiểu nhân thì dùng thấy Hóa Kị、 Đà La、 Âm SátThiên HưThiên Diêu là chuẩn xác。

  (2) Thái Âm cùng Thái Dương đồng độ, chủ [phong thái của Mạnh Thường Quân], tức là vô cùng hiếu khách, chỉ cần năng lực kinh tế với tới, mệnh tạo tuyệt không keo kiệt ở đãi khách yến tiệc, nên bạn bè rất đông。 Bất quá, không thấy cát diệu cát hóa, đều không chủ trợ lực, chỉ là ăn uống xã giao rất nhiều mà thôi, cũng chủ thuộc hạ đông đúc mà thiếu trợ lực。 Càng gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, hoặc mệnh thấy Phụ Bật Khôi Việt, mới chủ trợ lực。 Thái Dương Thái Âm, càng gặp Văn XươngVăn Khúc, bạn bè số lượng càng nhiều, cũng có quan hệ cá nhân rất trung thực, khi có khó khăn có thể được trượng nghĩa tương trợ。 Thái Dương Thái Âm, thấy Lộc TồnHóa Lộc, chủ bạn bè cùng thuộc hạ giúp đỡ sinh tài。 Nguyên văn đề cập đến [tình cảm lúc lạnh lúc nóng], đây chỉ có thể làm tham khảo mà thôi, thực tế tình huống rất khó làm phân biện。 <Cự Môn cung Tật Ách rất dễ bị bệnh tiềm ẩn khó phát hiện, mà cũng có thể là bệnh khó có thể chia sẻ với người khác, bạn thấy sao?>  (3) Thiên Cơ Thái Âm cung Nô Bộc, chủ [kết giao bạn bè nhiều phương diện], vì Thiên Cơ chủ biến, chủ đa dạng hóa, nên bạn bè đến từ tam giáo cửu lưu, ngũ hồ tứ hải, nhập miếu càng gặp các cát diệu cát hóa, có thể được bạn có ích lợi。 Lạc hãm hội chư sát hung tinh, càng là Thái Âm Hóa Kị hoặc Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc thấy Văn Xương Hóa KịVăn Khúc Hóa Kị, càng chủ [bạn xấu], bị bọn họ liên lụy, hoặc cho dẫn vào ngã rẽ, cũng chủ bị tiểu nhân hãm hại。

  (4) Thái Âm cung Nô Bộc hội Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, chủ [vì bạn phá hao], nhưng không thấy sát diệu Hung diệu khác, đây thường xuất ở vô tâm, nếu càng gặp sát diệu khác, thì bên thân có tiểu nhân。

  (5) Thái Âm cung Nô Bộc, thấy Hỏa Tinh Linh Tinh so với thấy Kình Dương Đà La là đẹp hơn, như nguyên văn chỗ nói, đây là bởi vì Thái Âm tính nhu, thấy Hỏa Linh chỉ tăng thêm một số khó khăn mà thôi。 Nhưng thấy Dương Đà, lại là cùng tiểu nhân có liên quan, bản thân không muốn liên đới vào phân tranh, lại là bạn bè lấy oán báo đức。 Thái Âm cung Thiên Di chỉ có Thiên Hình, ảnh hưởng đều không lớn, tất phải càng có Hỏa Linh Dương Đà, mới chủ áp lực to lớn。 <Thiên Tướng cung Tài Bạch sẽ ảnh hưởng đến tiền tài của bạn ra sao?>


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this