Tham Lang Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Tham Lang là tinh diệu của thi tửu ăn uống giao lưu, tại cung Thiên Di, hội cát diệu hóa cát tinh, chủ tại bên ngoài vui vẻ, còn đa phần ham mê phương diện ăn uống xã giao, thích đánh bạc nhiều bạn cơ bạc, thích rượu nhiều bạn nhậu, thích tôn giáo nhiều kết giao phương diện tôn giáo。 Hội Tả PhùHữu Bật、 hoặc Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa v.v, càng được nhân duyên, được người ủng hộ yêu quý。 Tại cung Tị、 Hợi, thì không việc gì cũng bận rộn, Tham Lang cung Thiên Di, hội Kình DươngĐà LaĐại Hao、 Không Kiếp, chủ rời xa nhà có tai họa, hoặc tao ngộ các loại sự tình trộm cướp thâu mất。 Gia hội Hàm TrìThiên Diêu, hoặc cùng Liêm Trinh đồng độ, chủ rời xa nhà vì sắc gặp tai họa hoặc bị phụ nữ hãm hại, nhưng lấy lạc hãm Hóa Kị thì họa nặng。 Hội chiếu cát tinh, còn là có thể hưởng lạc, Hóa Kị thường dễ bị người đoạt ái, hóa cát thì không hại。 

Tham Lang cung Thiên Di chủ về giao tiếp rộng rãi

Bình Chú Về Tham Lang Cung Thiên Di

(1) Tham Lang cung Thiên Di, vì Tham Lang là sao của giao tế, nên chủ tại bên ngoài nhiều ăn uống xã giao, cát thì vì vậy  đắc tài được trợ lực được hưởng thụ, không cát lợi thì vì xã giao sinh tai họa, hoặc trầm mê ở hoa tửu sắc dục, đến nỗi phá bại dẫn đến tai họa。  

(2) Tham Lang tại cung Thiên Di, chủ tại bên ngoài kết giao rất nhiều bạn bè, còn đến từ ngũ hồ tứ hải, tam giáo cửu lưu, càng gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên KhôiThiên Việt, số lượng càng nhiều, còn có trợ lực, hoặc gặp quý nhân, tại phương diện sự nghiệp có giúp đỡ tốt đẹp, mà còn cũng thích thú hưởng thụ ăn uống giao tế。 Càng gặp Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, càng chủ tại bên ngoài được người kính trọng, bạn bè càng nhiều。  

(3) Tham Lang cung Thiên Di cùng Hóa Kị、 Kình Dương、 Đà La đồng cung, chủ nhiều bạn thích đánh bạc thích đầu cơ; hội Địa KhôngĐịa KiếpHoa CáiThiên Vu、 Hóa Khoa, chủ [đa phần ăn uống kết giao bạn phương diện tôn giáo]。  (4) Tham Lang cung Thiên Di hội Tả Phù、 Hữu Bật, chủ tại bên ngoài bạn bè đông đúc, nhưng như càng có chư Sát Kị, thì nhiều bạn bè cũng nhiều thị phi phân tranh, hoặc là kết giao bạn xấu。 Thấy Tam cát hóa, chủ được người kính trọng, bất quá, nếu là Tham Lang Hóa Lộc, thường chủ vì khảng khái tiêu xài mà được người hoan ngênh。  

(5) Tham Lang tại cung Tị Hợi, Liêm Trinh đồng độ, tại dưới tình huống không thấy cát diệu cát hóa, chủ [không việc gì cũng bận rộn], giống như có rất nhiều hoạt động, rất nhiều công tác, nhưng đối với sự nghiệp cùng sinh hoạt các phương diện, đều không có chỗ tốt gì, mà thấy sát diệu Không Kiếp các sao đào hoa, thì phản ứng không tốt rất lớn。  (6) Tham Lang cung Thiên Di cùng chư sát Đại Hao hội, [rời xa nhà có tai họa]、 hoặc [tao ngộ trộm cướp lấy mất], tỉ mỉ phân biệt, thì là hội Đà La、 Kình Dương, chủ rời xa nhà có tai họa, mà thấy Địa Không、 Địa Kiếp Đại Hao, thì chủ mất tiền。  

(7) Tham Lang cùng các sao đào hoa hội, không thấy sát diệu Hóa Kị chư hung, chỉ là háo sắc phong lưu, càng gặp Dương Đà Hóa Kị v.v, mới chủ [vì sắc gặp tai họa], nghiêm trọng nhất, là thành phiếm thủy đào hoa cách, hoặc thành Phong Lưu Thải Trượng cách, đến nỗi [phụ nữ hãm hại], tức là ý nghĩa thấy tiểu nhân, thấy Âm SátVăn Xương Hóa KịVăn Khúc Hóa Kị、 Thiên Diêu、 Thiên Hư v.v, càng chủ khắc ứng, càng là nam nhân được nữ tính mỹ sắc dụ dỗ。 Bất quá, Tham Lang hội đào hoa, như càng có Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc, lại không thấy chư Sát Kị, thì chủ [hưởng lạc], hưởng thụ niềm vui tình dục phong lưu。  

(8) Tham Lang Hóa Kị, cần thấy đào hoa Tạp diệu cùng Xương Khúc, mới chủ bị người đoạt ái; nếu hội Địa Không、 Địa Kiếp、 Đại Hao, thì chủ mất tiền。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị: 
Share this