Thiên Lương Cung Thiên Di

14 Chính Tinh, 12 Cung Chức
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Thiên Lương lâm cung Thiên Di, ra ngoài chủ có được quý nhân phù trợ, được người coi trọng。 Tại 3 cung Tị、 Hợi、 Thân, thì chạy ngược chạy xuôi, vất vả nhiều bận rộn。 Như hội chiếu Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ viễn du nước khác。 Cung Ngọ cũng chủ viễn du tha hương。 Cùng Lộc Tồn đồng độ, thì chủ có tiểu nhân chen lấn。 Thiên Cơ đồng độ, rời xa nhà nhiều cơ hội, nhưng nhiều biến hóa, không an định。 Thái Dương đồng độ, ra ngoài thành danh。 Sao Thiên Đồng đồng độ, rời xa nhà an định。 Sao Hóa Kị thì ra ngoài nhiều thị phi khẩu thiệt。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh hội chiếu, chủ ra ngoài có tai họa, hoặc tao ngộ tiểu nhân âm mưu。 

Thiên Lương cung Thiên Di chủ ra ngoài có quý nhân giúp đỡ 

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Thiên Di

(1) Thiên Lương cung Thiên Di, vì Thiên Lương là quý nhân tinh, vì vậy, thường chủ tại bên ngoài mưu sinh gặp được quý nhân, càng gặp Thiên Khôi - Thiên Việt, chủ có được [quý nhân phù trợ], nếu như cung Mệnh tính chất mạnh mẽ, cũng chủ bản thân [được người kính trọng]。 Thiên Lương tuy là Quý tinh, chủ quý không chủ phú, nhưng Thiên Lương cung Thiên Di, chỉ cần cùng cát diệu Lộc diệu tương hội, trái lại thích hợp tại nước ngoài kinh thương, đều vì vậy phát tích làm giàu。  

(2) Thiên Đồng Thiên Lương tại cung Tị、 cung Hợi、 cung Thân đồng độ, đây đều là Thiên Mã địa, tính chất chủ biến, còn lãng đãng, càng gặp sao Thiên Mã, càng là biến động không yên, đây liền không phù hợp tại nước ngoài mưu sinh, chủ [chạy ngược chạy xuôi、 vất vả nhiều bận rộn], nhưng mà lại vất vả mà ít thành, uổng phí gian khổ。 Như càng có Hóa Kị cùng với Hỏa Tinh Linh Tinh Kình Dương Đà La Địa Không Địa Kiếp Đại Hao v.v, thì gian khổ e rằng dẫn đến tai họa phá bại。 Một loại tinh hệ này đều không bao quát cung Dần, vì nguyên do Thiên Lương tại cung Dần nhập miếu。  

(3) Thiên Lương cát hóa thủ cung Thiên Di, đều không chỉ là chủ [viễn du nước khác] như thế đơn giản。 Thiên Lương Hóa Lộc, lợi cho kinh thương hoặc mưu sinh; Thiên Lương Hóa Quyền, tại bên ngoài được người kính trọng; Thiên Lương Hóa Khoa, lợi cho nước ngoài cầu học。  

(4) Thiên Lương tại cung Ngọ độc tọa, cung Tý Thái Dương củng chiếu, vì Thái Dương lạc hãm, nên tuy [viễn du tha hương], lại chủ nhân duyên không đẹp, dễ dàng khởi phân tranh, càng có Lộc Tồn đồng độ, Kình Dương Đà La giáp cung, liền là [tiểu nhân chen lấn], càng gặp Âm Sát、 Hóa Kị、 Thiên Diêu v.v, thì tại bên ngoài càng bị người âm mưu ám toán。  

(5) Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Cơ tính chất chủ biến động, vì vậy, càng có Lộc diệu cùng Tả Phù Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn XươngVăn Khúc v.v, chủ tại bên ngoài hưởng thụ cùng ích lợi, nhưng nếu là Thiên Cơ Hóa Kị, càng có chư hung, thì [không an định], còn dễ dàng sinh tai họa, tha hương lang thang。  

(6) Thái Dương Thiên Lương đồng độ cung Thiên Di, nên nằm ở cung Mão là đẹp, chủ thích hợp tại nước ngoài [thành danh], thấy Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa, càng là như vậy, cũng chủ lợi cho nước ngoài học lên chuyên sâu。 Mức độ cát lợi của cung Dậu giảm đẳng cấp。 Càng có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt v.v, thì thích hợp tại bên ngoài làm chuyên ngành sinh tài。  

(7) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Đồng là Phúc tinh, nên tính chất cơ bản chủ [rời xa nhà an định], nhưng nếu như thấy sát diệu, thì sinh hoạt không suôn sẻ, đa phần không như ý, Thiên Đồng Hóa Kị càng chủ cảm tình bị thương。  

(8) Thiên Lương cung Thiên Di hội Tứ sát, có thể như sau phân biệt: hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh, chủ [ra ngoài có tai họa], hội Kình Dương, chủ tranh đoạt、 bất hòa, hội Đà La, chủ [tao ngộ tiểu nhân âm mưu]。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Thiên Lương ở các cung vị: 
 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *