Liêm Trinh Cung Thiên Di

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Thiên Di Luận Giải

  Sao Liêm Trinh không phù hợp tọa thủ huyết địa, lâm cung Thiên Di nên rời xa nhà là lợi。 Tối kị phùng Phá QuânThất SátThiên Hìnhsao Hóa Kị cùng Đại Hao, chủ khách tử tha hương。 Cùng Tham Lang đồng độ, làm việc có tinh thần, nhiều giao tế ăn uống xã giao, phí tâm lao thần。 Thiên Tướng đồng độ, rời xa nhà đắc lợi。 Gặp Thất Sát, có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu, chủ tại bên ngoài phát tài。  Như hội sát tinh、 Hóa Kị, chủ tại bên ngoài vì tiền tài sinh tai họa hoặc vì tửu sắc sinh họa, phàm hội ngộ Tứ sát、 Không Kiếp、 Thiên Hình cùng Hóa Kị, chủ tại bên ngoài tao ngộ hung họa tai phi。

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung Thiên Di

  (1) Nguyên văn chỗ nói [huyết địa], tức là bản địa、 nơi sinh ra。 Liêm Trinh nằm ở cung Thiên Di, thông thường đều chủ lợi cho rời xa nhà, đến nước ngoài mưu sinh, càng là tinh tượng của cung Mệnh bản cung không cát lợi, càng nên tại nước ngoài mưu sinh là phù hợp。 Bởi vì Liêm Trinh là sao của cảm tình, nên thấy cát diệu thì tại bên ngoài được bạn bè trợ giúp, quan hệ nhân tế tốt đẹp, thấy sát diệu Hóa Kị thì cùng người ác kết giao, bất hòa thành thù, cũng vì vậy mà dẫn đến các loại cảnh khốn khó。

  (2) Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, hoặc Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, càng có Thiên Hình Đại Hao Hóa Kị v.v, chủ [khách tử tha hương], thông thường chủ thương vong ngoài ý muốn, lưu niên phùng nó, nên không rời xa nhà là đẹp, nguyên cục phùng nó, thì phù hợp tại bản địa sinh hoạt, không được làm di dân。 Liêm Trinh Hóa Kị hoặc hội Vũ Khúc Hóa Kị, sát khí nặng nhất。

  (3) Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, hai sao đều là sao đào hoa, đều chủ thích kết giao bạn bè, nhân duyên rộng rãi, nên tại cung Thiên Di, chủ [nhiều giao tế ưng thù, phí tâm lao thần], nhưng còn thường tự có được niềm vui riêng mình, đến nỗi có phải [làm việc có tinh thần] hay không, thì phải xem tính chất của cung Phúc Đức。 Liêm Trinh Tham Lang mà Tham Lang Hóa Lộc, tình huống giao tế ưng thù của nó càng nhiều, nếu càng có Hồng Loan Thiên Hỷ các đào hoa tạp diệu, thì chuyển thành tửu sắc tài khí, thích chơi bời phong nguyệt。

  (4) Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ, chủ rời xa nhà đắc lợi, nhưng phải không thấy sát diệu Hóa Kị mới đúng, thích nhất thấy Lộc Tồn và Hóa Lộc, Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc cung đối Phá Quân Hóa Lộc, càng tốt。

  (5) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ cung Thiên Di, càng có Lộc Tồn và Hóa Lộc, tài khí rất thịnh, tăng thêm đây là tinh hệ có khí phách, nên lợi cho rời xa nhà sinh tài, có thể [tại bên ngoài phát tài], cung Mùi là Hùng Túc Càn Nguyên cách, nên càng đẹp, tại bản địa trái lại không thể phát huy ưu điểm。 Bất quá, có lợi tất có hại, nếu như thấy sát diệu Hóa Kị, thì sát khí còn quyền trọng, chủ chết ở trên đường, khách tử tha hương。

  (6) Liêm Trinh cung Thiên Di cùng Hỏa TinhLinh TinhKình Dương Đà LaĐịa KhôngĐịa Kiếp、 Hóa Kị tương hội, tất có tai ách, ví dụ như, càng gặp Kiếp Sát、 Đại Hao v.v, chủ vì tiền tài sinh tai họa; càng gặp đào hoa Tạp diệu, thì vì tửu sắc sinh tài, không phù hợp lưu luyến phong nguyệt, hoặc phải phòng ngừa cùng [phi lai mãnh] kéo lên quan hệ。 Vì tửu sắc dẫn đến tai họa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất, là Liêm Trinh Tham Lang Đà La đồng độ cung Hợi Thủy hương, đây là phiếm thủy đào hoa cách, là bất lợi nhất, tại bên ngoài phù hợp cẩn thận lời nói cùng việc làm, ước thúc dục vọng。 Liêm Trinh cung Thiên Di gặp hung tinh trùng trùng, chủ [hung họa tai phi], tất nên tại bản địa là tốt đẹp。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Liêm Trinh ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *