Liêm Trinh Cung Quan Lộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Liêm Trinh cung Quan Lộc nhập miếu, võ chức hiển hách。 Có cát tinh hội chiếu, chủ phú quý song toàn。 Cùng Tham Lang đồng độ, phù hợp tham gia công việc ngoại giao cùng giao tế ưng thù, hoặc sự nghiệp đối ngoại tiếp xúc。 Sao Liêm Trinh cung Quan Lộc cùng Văn Xương Văn Khúc、 Tử Vi hội chiếu, văn chức mà có thể nắm giữ đại quyền。 Nếu Văn Xương、 Văn Khúc、 Vũ Khúc đồng hội, chủ văn võ đủ cả, hoặc việc văn mà võ làm, hoặc việc võ mà văn làm。 Cùng Thiên PhủThiên Tướng hội chiếu, đại phú đại quý, cũng thuộc người văn võ kiêm toàn, cùng Thất Sát đồng cung, xuất thân hai giới quân cảnh。 Cùng Phá Quân hội, một đời trắc trở khốn cùng。 Cùng Thất Sát đồng độ, mà có Kình DươngĐà LaThiên HìnhHỏa TinhLinh TinhHóa Kị, có tai họa lao ngục。Bạn là người mệnh Tử Vi, sẽ có tôn nghiêm và đề cao về danh dự, cũng có tài năng lãnh đạo xuất sắc, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?

Sao Liêm Trinh cung Quan Lộc cũng thích hợp với công việc ngoại giao

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung QuanLộc

  (1) Liêm Trinh là sao đào hoa, vì vậy khi Liêm Trinh nằm ở cung Quan Lộc, sự nghiệp của mệnh tạo có thể mang theo khí chất nghệ thuật, nhưng còn bởi vì Liêm Trinh là nhân tài quản lý ngăn nắp thứ tự, nên cũng thích hợp tại cơ cấu lớn làm công tác quản lý hành chính, ngoài ra, Liêm Trinh tại cổ đại là Võ tinh, nên cũng chủ thích hợp võ chức tham gia quân cảnh hình pháp。

  (2) Liêm Trinh cung Quan Lộc vô luận phải chăng nhập miếu, đều thích hợp tham gia võ chức, càng là mang sát khí, như không tham gia võ chức, trái lại dễ dàng có tai ách ngoài ý muốn, hoặc bị trắc trở。 Như Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc thấy cung Tài Bạch Vũ Khúc Hóa Kị hội chiếu, càng gặp Kình Dương、 Thiên Hình v.v。 Bất quá, tất phải càng được Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc, mới chủ [võ chức hiển hách], càng đắc Lộc Tồn Thiên Mã Hóa Lộc, mới chủ [phú quý song toàn]。

  (3) Liêm Trinh cung Quan Lộc cùng Tham Lang đồng độ , hai sao đều là sao đào hoa, nên sở trường giao tế, có năng lực xử lý quan hệ nhân tế, nên thích hợp tất cả công tác xử lý nhân sự, như ngoại giao、 công cộng quan hệ、 hiệp đàm buôn bán v.v。 Bất quá, Liêm Trinh Tham Lang một tổ hợp này, cũng có tính nghệ thuật mạnh mẽ, càng là nghệ thuật thị giác, nên cũng thích hợp thiết kế thời trang、 nhiếp ảnh、 hội họa các loại nghề nghiệp, thấy Văn Xương、 Văn Khúc、 Hồng LoanThiên Hỷ v.v, càng là như vậy。
Thiên Đồng cung Tật Ách sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của bạn, bạn có bị bệnh về bàng quang hay bài tiết không?
  (4) Liêm Trinh tại cung Quan Lộc, trừ phi là tá tinh an cung, bằng không cung Mệnh của nó tất là sao Tử Vi。 Như Liêm Trinh cung Quan Lộc càng hội Văn Xương、 Văn Khúc, sách Giảng nghĩa cho rằng là [văn chức mà có thể nắm giữ đại quyền], đây là bởi vì Tử Vi đều không nhất định phải tham gia võ chức, có được Xương Khúc thì tăng thêm thông minh tài học, có lãnh đạo tài hoa, bất quá, muốn được [đại quyền], cần càng gặp cung Mệnh Tử Vi hội Tả Phù、 Hữu Bật, hoặc càng gặp Hóa Quyền Hóa Khoa mới đúng。 Nhưng nơi hội nếu là Tử Vi Hóa Quyền, thì đề phòng lộng quyền dẫn đến phiền phức。

  (5) Liêm Trinh cung Quan Lộc, cũng hội Vũ Khúc cung Tài Bạch, Vũ Khúc là Tài tinh, nên cũng đã hiển thị sự nghiệp của Liêm Trinh phát triển tốt。 Liêm Trinh thấy Vũ Khúc cùng Văn Xương Văn Khúc, nguyên văn nói là [văn võ đủ cả], nhưng đây chỉ là từ lập trường của xã hội Văn hóa cổ đại mà luận, tại xã hội hiện đại, Liêm Trinh、 Vũ Khúc đều không nhất định chủ võ chức, vì vậy, đây cũng là tinh hệ của thương nghiệp, càng là thấy Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc Liêm Trinh Hóa Lộc, càng lợi cho thương nghiệp sinh tài。 Sao Liêm Trinh cung Quan Lộc hội Văn Xương Văn Khúc, tăng thêm thương nghiệp tài hoa của nó, nhưng nếu như không thấy Lộc diệu, thì thích hợp công tác văn hóa giáo dục, hoặc tham gia hành chính tại cơ cấu giáo dục。 Nguyên văn nói [văn sự võ làm, hoặc [võ sự văn làm], ví dụ như, tại cơ cấu văn hóa đảm nhiệm công tác bảo an, hoặc tại kỷ luật bộ đội đảm nhiệm trù hoạch v.v。

  (6) Liêm Trinh cung Quan Lộc tại Tý Ngọ cùng Thiên Tướng đồng độ, tại cung Thìn Tuất cùng Thiên Phủ đồng độ。 Liêm Trinh Thiên Tướng, cung Mệnh tất là Tử Vi Thiên Phủ tại cung Dần Thân, đây tại trong Tử Vi tinh hệ, là cách cục tương đối khó thành đại phú, nên nguyên văn nói là [đại phú đại cách], đoạn này có sai lầm。
Vũ Khúc là Tài Tinh, bạn có Vũ Khúc cung Tài Bạch sẽ rất tốt cho việc kiếm tiền đó!  Loại mệnh tạo này, thông thường thích hợp tham gia công tác văn hóa giáo dục, hoặc tham gia công chức, tuy có thể được tài sản bậc trung, nhưng không phải kinh thương, nên khó là đại phú。 Liêm Trinh cung Quan Lộc cùng Thiên Phủ đồng cung, cung Mệnh là Tử Vi độc tọa cung Tý Ngọ, Tử Vi tại cung Ngọ nhập miếu, là [quyền hương ly minh] cách, nên nếu như tinh tượng phối hợp, đắc Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã, có thể thành là đại phú đại quý。 Tử Vi của cung Tý hội Liêm Trinh Thiên Phủ của cung Thìn, thì mức độ phú quý giảm đẳng。 Kết cấu kể trên, là có phải [văn võ kiêm toàn] hay không, là không thể hết thảy mà luận đó。

  (7)Liêm Trinh cung Quan Lộc cùng Thất Sát đồng cung, chủ [xuất thân quân cảnh hai giới], càng là Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc thấy Vũ Khúc Hóa Kị, hoặc có Kình Dương、 Thiên Hình v.v, càng là như vậy, bất quá, đây cũng thích hợp tham gia giới công nghiệp nhà máy, nếu như cung Mệnh cách cục không cao, càng nên có giỏi về một kỹ thuật。 Tại cung Mùi, Liêm Trinh Thất Sát là [Hùng Túc Càn Nguyên] cách, phách lực to lớn, tuy không bằng nằm ở cung Mệnh, nhưng cũng tại trên sự nghiệp, biểu hiện xuất sắc。

  (8) Liêm Trinh Phá Quân ở cung Quan Lộc, nguyên văn gọi là [một đời trắc trở khốn cùng], đây chỉ nói ra một mặt xấu của nó, trên thực tế, phàm loại cách cục này, cung Mệnh tất là Tử Vi Thất Sát, cũng chính là kết cấu của hóa sát vi quyền, tại khi phối hợp cát lợi, cục diện sự nghiệp cũng có thể khác nhau。 Liêm Trinh cung Quan Lộc cùng Phá Quân đồng cung, thông thường chủ mệnh tạo đa phần có kiêm nghề kiêm ngành, càng gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Lộc Tồn、 Thiên Mã v.v, chủ sự nghiệp đa dạng hóa, còn có thể thành tựu danh lợi。 Bất quá, nếu như Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp、 Thiên Hình、 Đại Hao v.v, thì sự nghiệp phá bại, không giữ một nghề, như nguyên văn chỗ nói: [một đời trắc trở khốn cùng]。

  (9) Liêm Trinh Thất Sát, sát khí của tổ hợp rất nặng, nên thấy Tứ sát Hình Kị, chủ [tai họa lao ngục], đây là chỉ vì sự nghiệp mà phạm quan phi, thây câu nói khác, mệnh tạo thường lấy bàng môn tả đạo làm nghề, không đi đường chính, ví dụ như, sắc tình、 ma túy、 đánh cướp、súng ống đạn dược v.v, ác nghiệp rất nặng, muốn xu cát tị hung, tất phải cải tạo hành vi và tâm cảnh của bản thân。 <Huynh Đệ Thiên Cơ thì anh em của bạn sẽ giúp ích được những gì?>


Tìm hiểu thêm về Liêm Trinh ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Share this