Mệnh Tử Vi Toàn Tập

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

,

Tử Vi Đẩu Số

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Mệnh Tử Vi

Sao Tử Vi nằm tại cung Mệnh chủ người sắc mặt tím hồng hoặc sắc vàng trắng, khi tuổi già sắc đỏ vàng hoặc là sắc tím; lưng và eo đầy đặn, dáng người cao trung bình;mặt mảnh mai, có một chút hình tròn; tính tình trung hậu hào phóng nhưng nhiều dao động bất định; chí khí cao ngạo, tính tình ngang ngược; có thể hóa sát của Thất Sát mà thành quyền uy, có thể hóa giải khí không may mắn Linh Tinh cùng với Hỏa Tinh, mà thành trung hòa。 Hội chiếu Thiên PhủThiên TướngTả PhùHữu BậtVăn XươngVăn KhúcLộc TồnThiên MãHóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, mà tại cung vị nhập miếu, tất định phú quý song toàn。 Như nó có Lộc Mã Giao Trì mà không có Không Kiếp gặp đến, càng chủ đại phú đại quý。 Nếu là không có Tả Phù、 Hữu Bật、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Thiên KhôiThiên Việt các loại sao củng chiếu, đồng thời còn không có Miếu, đó tựu là Quân vương tại dã, đã thành cô Quân。 Chủ người tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát, có thể xuất thế làm hòa thượng, hoặc là một vị Đạo sĩ truy cầu chân lý rồi。 <Thiên Cơ cung Huynh Đệ thì anh em của bạn sẽ giúp ích được những gì, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>
Mệnh Tử Vi tựa như một ông vua

Bình Chú Về Mệnh Tử Vi

 Đoạn này trên cơ bản có thể phân làm 5 bộ phận, tường thuật tính chất của Mệnh Tử Vi。 Một là về ngoại hình của Mệnh Tử Vi; hai là tác dụng của Tử Vi đối với Thất Sát、 Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh tương hội; ba là Tử Vi thành Bách Quan Triều Củng; bốn là Mệnh Tử Vi đắc Lộc Mã Giao Trì; năm là Mệnh Tử Vi thành cô Quân。 Nội dung cùng bài trên hơi có trùng lặp。
 Phân tích như sau:
 (1) Tử Vi tại Cung Mệnh, nguyên văn chỉ ra sắc mặt của mệnh tạo mang tím hồng hoặc vàng trắng。 Trên thực tế, khi Tử Vi cùng Phá Quân hoặc Thất Sát đồng độ, mới đúng sắc mặt vàng trắng, cái khác thì không phải。
 (2) Thất Sát vốn có rất nặng sát khí, cuộc đời của Thất Sát độc tọa cung Mệnh, rất là cô độc, còn đa tai đa nạn, Tử Vi và Thất Sát đồng độ thì hóa sát vi quyền, biến thành quyền uy, đây tựu không lấy cô độc và đa tai mà luận rồi。
 Nguyên văn nói Tử Vi có thể hóa giải khí không may mắn của Hỏa Tinh Linh Tinh, kỳ thực đây chỉ là lời tốt từ mặt khác đến nói mà thôi, thẩm tra cần là Hỏa Tinh và Linh Tinh đã tăng thêm khí không may mắn của Tử Vi, đã tăng thêm gập ghềnh của cuộc đời mệnh tạo。
 (3) Trong nguyên văn đề cập đến Thiên Phủ、 Thiên Tướng、 Tả Phù、 Hữu Bật、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa。 Đây có thể phân làm 3 loại。 <Người có Thiên Đồng cung Tật Ách rất dễ mắc bệnh về tiêu hóa, bài tiết và bàng quang, bạn có mắc phải không? Thứ nhất、 Tử Vi được Thiên Phủ và Thiên Tướng hội chiếu, đây gọi là [Phủ Tướng triều viên] cách, đây dùng Tử Vi tại cung Tý cung Ngọ là chính tông nhất, Thiên Phủ Thiên Tướng bố trí ở tam phương, tình huống Tử Vi cung khác thấy Phủ Tướng, thì thứ hai。 Phàm là Tử Vi được Phủ Tướng triều viên, vô luận như nào cũng không thành hạ cách。
 Thứ hai、 Phụ Bật Xương Khúc Lộc Mã chỉ là Giảng nghĩa phương pháp viết giản hóa, thực tế còn là chỉ bách quan triều củng , được bách quan, thì thành tựu sự nghiệp kiệt xuất, đắc danh đắc lợi, như họ Lục chỗ nói, phú quý song toàn, tựu là không nhập miếu, cũng là đại cát。
 Thứ ba、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa các loại Tam cát hóa, chặt chẽ mà nói, đều không là bách quan, nhưng có khả năng cải thiện vận thế Tử Vi chỉ có Hóa Quyền。 Hóa Lộc dùng tiền tài cải thiện vận thế, Hóa Quyền lấy quyền bính và địa vị cải thiện vận thế, Hóa Khoa thì lấy tài học và danh khí cải thiện。 Bất quá, Tử Vi chỉ có Hóa Quyền và Hóa Khoa, đều không Hóa Lộc。
 (4) Lộc Mã Giao Trì đều không là thấy Lộc Mã thông thường, mà là Lộc Tồn Thiên Mã đồng độ bản cung, hoặc là đồng độ ở cung đối, hoặc là một cư bản cung một cư cung đối, đây so với tam phương tứ chính đắc Lộc Mã, tác dụng càng lớn。 Bởi vì Thiên Mã chỉ nằm ở 4 cung Dần Thân Tị Hợi, vì vậy, Lộc Mã Giao Trì này, chỉ sẽ xuất hiện ở cung Dần Thân có Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, hoặc cung Tị Hợi có Tử Vi Thất Sát đồng độ。
 Bất quá, Tử Vi Thiên Phủ đều không là cách phú quý song toàn, mà Tử Vi Thất Sát khí thế rất lớn, vì vậy, Lộc Mã Giao Trì, lấy tác dụng ở Tử Vi Thất Sát đồng độ là đại cách。 Nhưng như thấy Không Kiếp, thì nhiều tượng tiền đến tiền đi, đây trái lại không bằng không thấy Lộc Mã, chỉ thấy Không Kiếp, người này trái lại có nhiều kiến giải riêng biệt。
 (5) Tử Vi không thấy chư cát diệu, nếu như cũng không quá mức bị sát diệu ảnh hưởng, hoặc không thấy sát diệu, đây tựu là tại dã cô Quân, như Giảng nghĩa chỗ nói, [tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát]。 Bất quá, đây đều không nhất định là [xuất thế làm hòa thượng], hoặc thành [Đạo sĩ truy cầu chân lý]。
 Thông thường mà nói, Tử Vi càng gặp Địa KhôngĐịa KiếpThiên KhôngHoa Cái, mới đúng người xuất thế, nhưng vẻn vẹn chỉ phương diện tinh thần, đều không nhất định xuất gia làm hòa thượng。 Tại xã hội hiện đại, cũng có thể là một vị tiến sĩ nghiên cứu sâu về tôn giáo và triết học, hoặc là một vị dẫn sư tinh thông Ngũ hành。 Vũ Khúc là Tài Tinh, bạn có Vũ Khúc cung Tài Bạch sẽ rất tốt cho việc kiếm tiền đó!


Mệnh Tử Vi Cùng Phá Quân Đồng Cung

 Nguyên văn: Mệnh Tử Vi cùng Phá Quân đồng cung hoặc hội chiếu, không có sát tinh, phù hợp Chính giới mưu tính phát triển。 Như hội chiếu Lộc Tồn、 Thiên Mã, thì kinh thương có thể phát, nhưng mà chỗ kinh doanh sự nghiệp, phù hợp sự nghiệp công cộng hoặc sự nghiệp cùng chính phủ có liên quan。
 Bình chú:
 (1) Đoạn này là tường thuật tình huống Tử Vi và Phá Quân đồng độ cung Mệnh。 Giảng nghĩa cho rằng mệnh tạo này chỉ cần không thấy sát tinh, liền lợi cho tại Chính giới phát triển, trên thực tế, tham gia hành chính quản lý càng phù hợp, cũng không nhất định chỉ lợi cho chính phủ hoặc sự nghiệp công cộng, hành chính của thương nghiệp cũng phù hợp。 Giảng nghĩa chỉ là đem cổ văn mở rộng làm hiện đại hóa, trên thực tế, sự nghiệp của Tử Vi Phá Quân phạm vi thích hợp rất rộng。 Mà thấy Lộc Tồn Thiên Mã, thì tất lợi cho thương nghiệp, nhưng không nhất định cần cùng chính phủ và sự nghiệp công cộng có liên quan。
 (2) Nguyên văn đề cập đến Mệnh Tử Vi cùng Phá Quân hội chiếu, cũng cùng Mệnh Tử Vi Phá Quân đồng độ đồng luận, tác giả không cho rằng như vậy, tình huống Mệnh Tử Vi và Phá Quân tương hội có nhiều loại sau đây: 1、 Tử Vi Phá Quân cung Sửu Mùi đồng độ, 2、 Mệnh Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, Phá Quân củng chiếu, 3、 Tử Vi Thất Sát đồng độ, cung Tam hợp thấy Phá Quân, 4、 Mệnh Tử Vi Tham Lang đồng độ, cung Tam hợp thấy Phá Quân。
 (3) Trên thực tế, Tử Vi chỉ có 6 loại tổ hợp, nếu trong đó 4 loại có tính chất này, khó tránh phạm vi quá rộng, không có ý nghĩa nhận thức được。 Vì vậy, chỉ có Mệnh Tử Vi Phá Quân đồng độ, mới phù hợp Giảng nghĩa chỗ nói。 <Thái Dương cung Tử Tức, có phải là bạn rất muốn cho con cái đi du học không?>


Mệnh Tử Vi Cùng Thiên Tướng Đồng Cung

 Nguyên văn: nếu là Mệnh Tử Vi nằm cùng hai cung Thìn Tuất, thì một đời nhiều trắc trở, có thể giàu mà không thể đại quý; hoặc quý mà không thể đại phú。 Sự vô nhị toàn,một nửa là hư không đó。
 Bình chú:
 Đoạn này chỗ nói, là Tử Vi Thiên Tướng tại hai cung Thìn Tuất đồng độ, nhận tính chất trắc trở của cung đối Phá Quân ảnh hưởng, vì vậy, trong Giảng nghĩa cho rằng mệnh tạo này nhiều trắc trở, vô luận tại cuộc đời cùng tại sự nghiệp, đều là như vậy。 Trong bài chỗ nói, hoặc phú mà không quý, hoặc quý mà không phú, đều phải thấy cát diệu cát hóa mới đúng。 Đắc Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc, quý mà không phú, đắc Hóa Quyền Hóa Khoa, quý mà không phú; đắc Lộc Tồn Thiên Mã, phú mà không quý, đắc Hóa Lộc, phú mà không quý。 <Liêm Trinh cung Quan Lộc thường có khát vọng quyền lực khá cao, bạn có vậy không?>


Mệnh Tử Vi Nào Có Thể Kinh Thương? 

 Nguyên văn: Mệnh kinh thương thông thường, liền là Kình DươngĐà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh bốn cái sát tinh này hội đến, chỉ cần nhập miếu hoặc có cát tinh khác nằm cùng hội chiếu, cũng có thể phát tài, nhưng mà phiền phức phân tranh、 thị phi khẩu thiệt rất nhiều, hội chiếu Kình Dương lạc hãm, chủ có kiện tụng khẩu thiệt các loại tao ngộ。
 Bình chú:
 (1) Đây là chỉ ra Mệnh cách của Tử Vi cùng Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La các loại Tứ sát tương hội。 Tử Vi là Đế diệu, vì vậy đều không rất sợ sát tinh, vì vậy, khi thấy Tứ sát, chỉ chủ nhân sinh gian khổ, hoặc là nhân duyên không đẹp, làm bất kỳ sự việc gì đều là dễ sinh khẩu thiệt thị phi, muốn giải quyết vấn đề, thường thường cực phí tâm thần。
 (2) Bất quá, nếu như khi Tử Vi thấy Tứ sát, càng có các sao cát tinh cát hóa, đó còn là chủ tại trong phân tranh phiền phức, vẫn có thành tựu。 Nếu là cát lợi nhiều sát tinh ít, đó còn là có thể tham gia công chức hoặc tham gia chính trị, nhưng nếu như sát tinh nhiều cát tinh ít, thì nên kinh thương là đẹp, càng là tự thân kinh doanh, bởi vì doanh nghiệp bản thân liền mang theo ý vị phân tranh cạnh tranh mạnh mẽ。
 (3) Nhưng đều không phải tất cả Tử Vi tinh hệ, đều thích hợp kinh thương, duy nhất không phù hợp kinh thương đích thị là cung Dần Thân Tử Vi Thiên Phủ tinh hệ。
 Nếu như theo việc kinh doanh, bản thân định vị sách lược, khả năng lưỡng lự không quyết, ngoảnh trước mất sau, bản thân lật đổ bản thân, vô luận kiến sát hay không, đều lấy công chức là phù hợp, hoặc chí ít là công tác nhận lương, nếu như đắc Văn Xương Văn Khúc, phù hợp tham gia giới giáo dục hoặc giới truyền bá。


Mệnh Tử Vi Và Tính Cách Không Tốt

 Nguyên văn: sao Tử Vi tại Cung Mệnh hiện tượng phổ biến nhất liền là nhẹ dạ cả tin, tập tính không có gì không tốt。
 Bình chú:
 (1) Đây là chỉ ra khuyết điểm cơ bản nhất của sao Tử Vi tại cung Mệnh。 Tử Vi là Đế tinh, vì vậy tại trên tính cách hàm chứa phong thái của Đế Vương, bất quá, Đế Vương đều không là con người hoàn hảo, tương phản, khuyết điểm lại là nhiều như lông trâu。 Trong đó một cái, tựu là [nhẹ dạ cả tin], ưa thích nghe những lời nịnh hót ấy, thích được bạn xu nịnh bợ đỡ。 Cũng ưa thích tin vào lời của tiểu nhân。 Thời hạn khắc ứng cụ thể, đa phần là tại cung hạn Cự Môn thủ Mệnh。
 (2) Đến nỗi tập tính không có gì không tốt, cũng có thể nhìn cùng Tạp diệu gì đồng độ, khán ra mệnh tạo có ham thích gì。 Ví dụ như, Tử Vi và Hồng LoanThiên HỷHàm TrìĐại HaoThiên DiêuMộc Dục các loại đào hoa Tạp diệu tương hội, sẽ chủ mệnh tạo háo sắc。 Tử Vi và Tham Lang đồng độ, tính cách không có gì không tốt khá mạnh mẽ。

Tìm hiểu thêm về Tử Vi ở các cung vị:
 • Tử Vi Cung Huynh Đệ
 • Tử Vi Cung Phu Thê
 • Tử Vi Cung Tử Tức
 • Tử Vi Cung Tài Bạch
 • Tử Vi Cung Tật Ách
 • Tử Vi Cung Thiên Di
 • Tử Vi Cung Nô Bộc
 • Tử Vi Cung Quan Lộc
 • Tử Vi Cung Điền Trạch
 • Tử Vi Cung Phúc Đức
 • Tử Vi Cung Phụ Mẫu
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Mệnh:
Share this