Vũ Khúc Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Tài Bạch Luận Giải

  Sao Vũ Khúc là chủ tinh của cung Tài Bạch。 Vì vậy nhập miếu hội Lộc TồnThiên MãHóa Lộc, là cách của đại phú, nhưng không có cát diệu phù trợ, thì tại trong lao tâm lao lực tiến tài。 Gặp sao Phá Quân, sóng gió nhấp nhô, tiền đến tiền đi。 Nhưng cuối cùng có thể tích trữ。 Cùng sao Thất Sát đồng độ, tay trắng làm nên。 Tử ViThiên Tướng hội chiếu, tài nguyên đầy đủ。 Phùng Kình DươngĐà La, vì tiền tài gặp tai họa。 Hỏa TinhTham Lang củng chiếu, Phú cách, có tiền tài ngoài ý muốn。 Sao Hóa Kị, vì kinh tế mà sinh khó khăn。 Gặp Không Kiếp, bận rộn ít thành có phá。 Bạn là người mệnh Tử Vi, sẽ có tôn nghiêm và đề cao về danh dự, cũng có tài năng lãnh đạo xuất sắc, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?

Sao Vũ Khúc cung Tài Bạch giỏi về kinh doanh kiếm tiền

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Tài Bạch

  (1) Sao Vũ Khúc là Tài tinh, thích nhập cung Tài Bạch, có tính chất sinh tài, vì vậy thích hội [Lộc Tồn、 Thiên Mã、 Hóa Lộc], đây là mệnh cách của kinh thương làm giàu, tại 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi miếu viên, càng có thể thành là [đại phú]。 Nhưng nếu như Lộc Tồn đồng độ, thì cầu tài có chỗ bị người tranh luận, thủ đoạn quá khích。 Như [không có cát diệu phù trợ], cũng chỉ là khi cầu tài tương đối gian khổ mà thôi, còn là chủ tài nguyên sung túc。 Vũ Khúc Thất Sát hoặc Vũ Khúc Phá Quân, càng là gian khổ。

  (2) Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, tại trong quá trình cầu tài, rất là gian khổ, [sóng gió nhấp nhô、 tiền đến tiền đi], nhưng cần thấy Lộc Tồn mới [có thể tích trữ], không thấy cát diệu trái lại có Hóa Kị Tứ sát Không Kiếp, thì trong sóng to gió lớn phá bại。  (3) Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, cần thấy Thiên KhôiThiên Việt、 Lộc Tồn、 Hóa Lộc v.v, mới chủ [tay trắng làm nên], còn là đột phát hoạch phát, trong thời gian ngắn được lợi lớn。 Nhưng nếu như thấy Sát Kị, thì tranh tiền tài kịch liệt, thu hoạch cũng không phong phú。 Không cát tinh mà kiến sát tinh, trái lại chủ hoạch phát hoạch phá。

  (4) Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, chủ tài nguyên ổn định, nhưng tất là dựa vào giỏi về một kỹ thuật hoặc kỹ thuật chuyên nghiệp mưu sinh, đều không là Phú cách, thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã v.v, cũng là tài sản  bậc trung, [tài nguyên đầy đủ], không thành Phú cách。

  (5) Vũ Khúc tại trong Tứ sát, không thích Kình Dương cùng Đà La。 Vũ Khúc cung Tài Bạch hội Kình Dương chủ tranh tiền tài kịch liệt, Vũ Khúc cung Tài Bạch hội Đà La thì bị người ngầm chiếm đoạt, đều dễ dẫn đến tổn thất, hoặc [vì tiền tài gặp tai họa]。
<Người có Thiên Đồng cung Tật Ách rất dễ mắc bệnh về tiêu hóa, bài tiết và bàng quang, bạn có mắc phải không?  (6) Vũ Khúc cung Tài Bạch, thích cùng Tham Lang đồng độ, nếu như Hỏa Tinh càng cùng Tham Lang đồng độ, liền là [Hỏa Tham cách], có cơ hội bạo phát hoạch phát, được [tiền tài ngoài ý muốn], có thể trở thành giàu có。 Như không thấy Hỏa Tinh, lại có Linh Tinh cùng Tham Lang đồng độ, thì là [Linh Tham cách], tuy không bằng [Hỏa Tham cách] như thế lý tưởng, nhưng cũng chủ phát đạt làm giàu。 Loại kết cấu này, thích hợp kinh thương, hoặc tham gia hoạt động đầu tư đầu cơ。 Vũ Khúc cung Tài Bạch đắc Tham Lang Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, như càng có Hóa Kị、 Kình Dương、 Đà La, thì phát không lâu bền, hoạch phát hoạch phá, tuyệt không thể đầu cơ, bằng không tất ở sau khi phát dẫn đến bạo bại。

  (7) Vũ Khúc cung Tài Bạch Hóa Kị, nguyên văn gọi là [vì kinh tế mà sinh khó khăn], cụ thể mà nói, là bất lợi thương nghiệp cùng hoạt động đầu tư, cũng bất lợi tài chính kinh tế, trái lại thích hợp đao kiếm công cụ sắc bén sinh tài, tại hiện đại tức tham gia công nghiệp nhà máy, hoặc là giới quân cảnh mưu sinh。 Càng gặp Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, càng là bất lợi tài vận。

  (8) Vũ Khúc là Tài tinh, vì vậy không thích hội Địa Không Địa Kiếp, dù rằng không thấy sát diệu hung tinh khác, cũng chủ [bận rộn ít thành có phá], tức gian khổ mà thu hoạch ít, hoặc trái lại vất vả mà có phá。 Vũ Khúc Hóa Kị càng là không cát lợi。 <Thiên Cơ cung Huynh Đệ thì anh em của bạn sẽ giúp ích được những gì?>


Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
Share this