Thái Dương Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Dương Cung Tài Bạch Luận Giải

Thái Dương cung Tài Bạch nhập miếu, người sinh ban ngày, tài nguyên đầy đủ;nhưng trên trời sao Thái Dương là phổ chiếu bốn phương, nên tại người chủ thích làm việc thiện, một đời bóc lột cực nặng。 Lộc Tồn Thiên Mã chiếu hội,chính là cách đại phú。 Thái Dương cung Tài Bạch Hãm cung thì tiền đến tiền đi, phí tâm vất vả。 Cự Môn hội hợp tiền tài từ trong sáng nghiệp đến, hoặc do trong cạnh tranh vất vả tinh thần mang đến。 <Bạn hãy cẩn thận về đường hô hấp và phổi, vì Vũ Khúc cung Tật Ách rất dễ mắc những bệnh phương diện này! Bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Thái Dương cung Tài bạch chủ về văn hóa giáo dục

Bình Chú Về Thái Dương Cung Tài Bạch

  (1) Thái Dương là chủ Quan Lộc, không phải chủ Tài Bạch, nên tại cung Quan Lộc xa hơn hẳn Thái Dương ở tại cung Tài Bạch。 Thái Dương Tài Bạch nhập miếu, tựu là người sinh ban ngày, còn thấy cát diệu Lộc diệu, cũng chỉ là đoán làm [tài nguyên đầy đủ], đều không thành là đại phú, thông thường đều bất lợi cho kinh thương, nên tham gia văn hóa giáo dục、 công tác quản lý nhà nước、 chuyên nghiệp、 người truyền bá v.v sinh tài là đẹp。

  (2) Như nguyên văn chỗ nói, mệnh tạo có Thái Dương cung Tài Bạch nhập miếu, [thích làm việc thiện], nên đối với bạn bè thân thích thường nhiều tiếp tế, cũng thường xuyên bỏ ra kim tiền làm việc công ích, vì vậy nhân cách cao thượng, nhưng sẽ không thành đại phú, vì vậy, tựu là có được [Lộc Tồn、 Thiên Mã chiếu hội], cũng không phải nguyên văn chỗ nói [đại phú chi cách], tiểu phú thì được, chỉ từ thành tựu đạo đức mà nói, anh ấy đối với hiến dâng cho thế gian, khả năng xa hơn hẳn ở đại phú。 Bất quá, là phải chăng có thể thành đại phú, còn phải xem tính chất của cung Mệnh, ví dụ như, cung Mệnh Thái Âm nhập miếu, thì vì Thái Âm là Tài tinh, lợi kinh thương đầu tư, nên luận đoán cũng có khác, có thể đánh giá là giàu có, điểm này cần phải lưu ý。 <Tử Vi cung Huynh Đệ thường biểu hiện anh chị em có người tài giỏi làm to, bạn có vậy không?>  (3) Thái Dương cung Tài Bạch lạc hãm, vì Thái Dương không phải Tài tinh, vì vậy ở cung Tài Bạch lạc hãm, cũng không phải sự việc ghê gớm, chỉ chủ [phí tâm vất vả、 tiền đến tiền đi], nhưng lại không bằng Thái Dương nhập miếu như thế, thường xuyên bỏ ra kim tiền tiếp tế người khác hoặc làm công ích việc thiện。 Đắc Lộc Tồn,Tài Bạch trái lại dễ dàng tích trữ。

  (4) Thái Dương Cự Môn đồng độ, hoặc Cự Môn củng chiếu, đây phải xem Thái Dương vượng cung miếu viên, hay là tại Nhàn cung hãm viên, dùng định tính chất của nó。 Tại vượng cung miếu viên, thì là [tài từ trong sáng nghiệp đến], tại hãm cung nhàn cung, thì [do trong cạnh tranh vất vả đến], còn thu nhập xa không bằng Thái Dương cung Tài Bạch tại vượng cung miếu viên, nếu Thái Dương Hóa Kị hoặc Cự Môn Hóa Kị, thì cạnh tranh càng vậy, còn cầu tài đa phần sinh khẩu thiệt phân tranh, càng Kình DươngThiên HìnhThiên Lương các loại, chủ vì tiền tài mà kiện tụng。<Cung Thiên Di Thiên Đồng sẽ trợ giúp điều gì cho bạn không?> <Thiên Cơ cung Phu Thê sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân của bạn thế nào?>

<Điền Trạch Liêm Trinh thường là một ngôi nhà với các trang thiết bị điện hiện đại, nhưng cũng đề phòng chập cháy nhé>
Tìm hiểu thêm về Thái Dương ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Share this