Thái Dương Cung Tật Ách

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Dương Cung Tật Ách Luận Giải

Thái Dương cung Tật Ách chủ người huyết áp cao、 chóng mặt、 hai mắt mờ hoặc trong mắt có gân hồng, Can Dương tăng cao、 đau đầu、 đại tràng khô hanh、 bệnh trĩ tiểu ra máu、 tâm hỏa cực nặng。 Phùng Kình DươngĐà LaHóa Kị、 mắt có tổn thương, hoặc cận thị、 tán quang cùng tròng mắt trắng không rõ, dễ bị chứng phong。
Thái Dương cung Tật Ách chủ về bệnh cao huyết áp

Bình Chú Về Thái Dương Cung Tật Ách

(1) Thái Dương thuộc Dương hỏa, tại trên Trung Y học chủ [tâm], đây chủ yếu là chỉ mao bệnh về hệ thống tuần hoàn huyết dịch, hoặc mao bệnh về thần kinh cảm xúc, bởi vì tại Trên Trung Y Học, công năng của [tâm] đã bao quát một bộ phận công năng não, như tư duy、 cảm xúc v.v。

(2) Bất quá, đây có lúc cũng có ngoại lệ, như nguyên văn chỗ nói [cao huyết áp chóng mặt], đây kỳ thực là thuộc về (Can Dương lên cao), là chứng Gan, nhưng tại đây lại quy loại là (tâm) của sao Thái Dương, mà cao huyết áp dẫn đến đau đầu, cũng là Thái Dương nơi chủ。 Cái khác và tâm cùng bệnh tật về hệ thống tuần hoàn huyết dịch có liên quan, như chứng tắc động mạch、 trúng gió v.v, cùng đủ loại dấu hiệu dẫn đến nó, đều là Thái Dương nơi chủ。

(3) Thái Dương cũng chủ bộ phận mắt, phàm Thái Dương lạc hãm hội Đà La、 Kình Dương, hoặc Thái Dương nằm ở cung Ngọ, đều chủ các loại bệnh mắt, như viêm mắt、 cận thị、 tán quang v.v, Thái Dương cung Tật Ách càng Hóa Kị, thì là ngoại thương đến bộ phận mắt。

(4) Thái Dương cung Tật Ách cũng chủ Dương minh chứng thực, đây thuộc về phạm trù chuyên ngành của Trung Y Học, rất khó cụ thể miêu tả, nhưng tại phương diện trạng thái dấu hiệu, thì bao quát [đại tràng khô hanh、 bệnh trĩ tiểu ra máu、 tâm hỏa quyền trọng] v.v, đây có như mắt đỏ, lưỡi hồng、 mặt hồng các loại dấu hiệu。 Đại tràng khô hanh thông thường táo bón, thì là thuộc về phạm trù đại tràng, Ngũ hành là Dương kim,cùng phổi có liên quan, đây còn không liên quan Thái Dương tinh hệ rồi。

(5) Nguyên văn cũng chỉ ra, Thái Dương thủ cung Tật Ách, dễ bị [chứng phong]。 Chứng phong này chủ nội phong, không chủ ngoại phong。 Ngoại phong tức là ngoại cảm phong hàn phong nhiệt thông thường, tức loại cảm lạnh cảm mạo, nội phong thì là bo cơ năng nội bộ sản sinh đó, cái nhẹ nhất, tức là cái gọi là [phong đầu], tức đau đầu, mà nghiêm trọng nhất, thì là trúng gió。 Trung Y Học đúng đắn danh từ là [can phong nội động], điều này tức trọng chứng do não tắc động mạch hoặc não bộ vỡ huyết quản dẫn đến, bao quát bán thân bất toại、 toàn thân tê liệt v.v, người nghiêm trọng dẫn đến tử vong。 Loại tình huống này, lấy Thái Dương hội Thiên Lương, càng gặp chư sát tịnh chiếu là chuẩn xác。
Tìm hiểu thêm về Thái Dương ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Tật Ách:
Share this