Thiên Tướng Cung Tật Ách

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Tật Ách Luận Giải

Sao Thiên Tướng lâm cung Tật Ách, cùng Vũ KhúcPhá Quân củng chiếu, chủ phá tướng hoặc trên mặt có sẹo。 Cùng Tử Vi đồng độ, chủ tức ngực đầy hơi, da dẻ bệnh chàm。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, chủ có tiểu đường、 bàng quang hoặc tạng thận kết sỏi。 Nếu lại hội chiếu Hồng LoanHàm Trì, thì có các chứng đái dầm、 bệnh giang mai hoặc di tinh thủ dâm。 Cùng Không Kiếp、 Thiên Hư đồng hội, chủ thân thể hư nhược hao tổn, phụ nữ mang bệnh đau bụng kinh, cùng Kình DươngĐà LaThiên Hình hội chiếu, chủ phong thấp đau xương hoặc động phẫu thuật, đều chủ các chứng tim đập nhanh hoặc tạng tâm suy nhược、 tay chân bất tiện。 Hỏa TinhLinh TinhThiên Nguyệt hội chiếu, chủ cảm mạo nôn mửa hoặc da dẻ bị chàm。 

Thiên Tướng cung Tật Ách chủ về bàng quang

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Tật Ách

(1) Thiên Tướng Ngũ hành thuộc về Dương thủy, tại trong Trung Y tạng tượng học thuyết, Dương thủy là bàng quang, tức là phiếm chỉ hệ thống bài tiết, mà quan hệ của bàng quang và thận không thể tách rời, vì vậy, Thiên Tướng tại cung Tật Ách, đã chủ bệnh về bàng quang, cũng chủ mao bệnh công năng thận, đây là chỉ [Thận] trên Trung Y Học, ngoài thận của cơ quan bài tiết, cũng chủ cơ năng tính dục、 cơ năng sinh sản, cùng năng lực tạo xương sinh tủy。  

(2) Thiên Tướng cung Tật Ách tại Tị Hợi, nhận Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu, vì Vũ Khúc Phá Quân chủ ngoại thương do kim loại, cũng chủ thương tật, ở khi củng chiếu Thiên Tướng, sát khí tuy giảm, nhưng còn là chủ [phá tướng], kết cấu này đối với nữ mệnh bất lợi nhất, nhưng phải thấy Kình Dương Đà La Hóa Kị mới đúng。  

  (3) Tử Vi Thiên Tướng cung Tật Ách, vì Thiên Tướng theo thuộc về Tử Vi, nên lấy tính chất của Tử Vi Tỳ Thổ mà luận, không lấy Dương thủy bàng quang luận。 Thông thường mà nói, chủ [tức ngực đầy hơi], tức là tiêu hóa không tốt dẫn đến bệnh Vị, sát nặng chủ loét dạ dày, cũng chủ da dẻ bệnh chàm。 Liêm Trinh Thiên Tướng, vì Liêm Trinh là thứ đào hoa, tuy nhiên thuộc Âm hỏa, nhưng lại có đủ tính chất của Thận, cùng tính chất của Thiên Tướng bàng quang đồng độ, càng gặp sát diệu Không Kiếp, chủ sỏi thận hoặc bàng quang kết sỏi。 Như có Thiên Hư、 Âm Sát、 Thiên Nguyệt các loại tinh diệu chủ hư, thì chủ bệnh tiểu đường。 Liêm Trinh Thiên Tướng bởi vì là khắc ứng Thận với bàng quang, tăng thêm Liêm Trinh có tính đào hoa, vì vậy, càng hội trùng trùng đào hoa Tạp diệu, liền chủ bệnh tính dục, đã bao quát bệnh lậu、 bệnh giang mai v.v, đây chỉ là cho ví dụ mà thôi, thực tế bệnh tính dục đã bao quát tất cả rõ ràng hệ thống sinh sản biến đổi bệnh lý, tức như bệnh Herpes loại 2 v.v。 Mà nguyên văn đề cập đến đào hoa Tạp diệu, cũng chỉ là cho ví dụ, cũng bao quát Thiên HỷĐại HaoThiên DiêuMộc Dục。 Nhưng càng gặp sát diệu Hình tinh mới chuẩn。 Không thấy Sát Hình Kị, thì chỉ chủ [di tinh thủ dâm]。  (4) Thiên Tướng cung Tật Ách hội Địa Không Địa Kiếp, hoặc Không Kiếp giáp cung, càng có Thiên Hư, chủ [thân thể hư nhược hao tổn], đây là tổn hao của thận, bao quát thận khí hư、 thận âm hư、 thận dương hư các loại。 Nữ mệnh thấy tinh hệ này, cũng chủ mao bệnh về Kinh Nguyệt, [đau bụng kinh] chỉ là một ví dụ。  

(5) Thiên Tướng cung Tật Ách hội Dương Đà Thiên Hình, đây là một cái tinh hệ có sát khí khá thịnh, thì khắc ứng liền chuyển hóa ra ngoại thương、 các loại bệnh về xương。 Đến nỗi [tim đập nhanh hoặc tạng tâm suy nhược], thì phải Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ mới đúng。 Đến nỗi tính chất của [tay chân  bất tiện], tác giả không có trưng nghiệm về phương diện này。  

(6) Thiên Tướng cung Tật Ách hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Thiên Nguyệt, chủ cảm mạo。 Tác giả cũng không có tư liệu trưng nghiệm của phương diện này, cũng chưa qua thống kê, nhưng bởi vì cảm mạo rất lưu hành, mà Thiên Nguyệt đa phần chủ bệnh mãn tính, nên đối với trưng nghiệm này còn nghi vấn。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Tật Ách:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this