Thiên Tướng Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thiên Tướng cung Huynh Đệ nhập miếu, có Tả PhùHữu Bật hội chiếu, năm người trở lên。 Sao Tử Vi đồng độ, ba người trở lên, anh em háo cường háo cao。 Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ, ý kiến không hợp, hai người。 Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu, có Tả Phù、 Hữu Bật, anh em tuy nhiều, nhưng có hình thương, hoặc anh em khác mẹ, cùng với có anh em chênh lệch tuổi tác khá nhiều。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình hội chiếu, chủ hình khắc, lục thân không dựa。 Cùng Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, cũng chủ cô độc。 Có Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa cùng với Lộc Tồn đồng độ, chủ anh em đẹp đẽ, có địa vị, có tiền tài。 

Thiên Tướng cung Huynh Đệ chủ anh em có thể trợ giúp lẫn nhau 

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Huynh Đệ

(1) Thiên Tướng cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản cát lợi, chủ quan hệ lẫn nhau hài hòa, ít thị phi phân tranh, mà còn anh chị em tương đối khiêm tốn, tự thân ít bị ức hiếp。  

(2) Thiên Tướng cung Huynh Đệ thích Tả Phù、 Hữu Bật tương hội, càng thích Tả Phù Hữu Bật giáp cung, chủ số lượng đông đúc, nguyên văn chỉ ra [năm người trở lên], đây chỉ có thể làm tham khảo mà thôi, số lượng thực tế khả năng xa hơn nhiều số này, cũng khả năng chỉ có 3-4 người, Đẩu Số không phải tiên thuật, không thể chuẩn xác đem số lượng này mà nói ra。  

(3) Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, số lượng khá ít, chủ [ba người trở lên], bởi vì sao Tử Vi Đế diệu, có tính cao ngạo, nên chủ [anh em háo cường háo cao], nếu như càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La, chủ bị anh em ức hiếp, thấy Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, càng vì anh em mà phá tài, hoặc bị bóc lột。  

(4) Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, bởi vì Vũ Khúc có đủ tính chất cô khắc, nên thường có chỗ bất lợi, vì vậy, tính chất cơ bản là [ý kiến không hợp], dễ dàng tranh cãi。 Càng gặp Dương Đà Hỏa Linh, tính chất của bất hòa phân tranh rất nặng。 Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ, tam phương cũng hội Vũ Khúc, tính chất cùng Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ sai không nhiều。  

(5) [Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu], đây kỳ thực tựu là Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, phàm Thiên Tướng tất là Phá Quân củng chiếu。 Một tinh hệ này thấy Tả Phù Hữu Bật, tất phải cung Phụ Mẫu có đủ tính chất đào hoa, mới chủ [anh em khác mẹ], mà [anh em chênh lệch tuổi tác khá nhiều], dùng thấy Thiên Thọ đồng độ là chuẩn xác。  

(6) Thiên Tướng độc tọa, lực đề kháng đối với sát diệu rất yếu, nên thấy chư sát Thiên Hình, chủ [hình khắc、 lục thân không dựa], Hình Kị Giáp Ấn cách càng là như vậy。 Cùng Địa Không Địa Kiếp Đại Hao hội, ngoài chủ [cô độc] ra, cũng chủ bị anh chị em liên lụy mà phá tài。  

(7) Thiên Tướng hội Lộc Tồn cát lợi, nhưng thực tế lại khá không phù hợp Lộc Tồn đồng cung, vì Kình Dương Đà La giáp cung, có tính chất của tiểu nhân và tự tư。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *