Liêm Trinh Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Liêm Trinh cung Huynh Đệ nhập miếu, chủ có anh em hai người。 Sao Thiên Tướng đồng độ, cũng chủ hai người。 Hội Tả PhùHữu BậtThiên PhủVăn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt các loại cát tinh, thấy năm người giữ được ba người。 Gặp Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, chủ hình khắc tai bệnh, hoặc ở riêng bất hòa。

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung Huynh Đệ

  (1) Liêm Trinh là sao đào hoa, tính chất của sao đào hoa không nghiêm túc, trọng cảm tình, nên Liêm Trinh tại cung Huynh Đệ, tại dưới tình huống không có Phá Quân đồng độ, tất chủ cảm tình hài hòa, dù không có trợ lực, cũng không đến nỗi kết oán, tựu là hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Hóa Kị v.v, cũng không chủ bị ngầm chiếm đoạt hoặc công kích。 Nhưng Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, thì hơi thấy sát diệu, liền chủ bất hòa, thấy sát tinh nhiều, thì bất hòa thành thù, lẫn nhau công kích oán hận。

  (2) Liêm Trinh cung Huynh Đệ tuy chủ giữa anh chị em có cảm tình, nhưng lại chủ số lượng thưa thớt, thông thường như nguyên văn chỗ nói, chủ [anh em hai người], đây đều không bao quát số lượng chị em gái。 Nguyên văn đề cập đến, Liêm Trinh cung Huynh Đệ hội chúng cát diệu, chủ [thấy năm người lưu ba người], trái lại có hình khắc。 Một luận đoán này cần phải còn nghi vấn, chỉ làm tham khảo, không được coi là thật。 Bất quá, Liêm Trinh đắc chúng cát tinh, tất chủ anh chị em có trợ lực, có thể dìu dắt lẫn nhau。

  (3) Liêm Trinh dễ dàng bị sát diệu hung tinh ảnh hưởng, Hỏa Linh Không Kiếp Dương Đà Hình chư tinh đều gặp, chủ [hình khắc tai bệnh], sát nhẹ thì [ở riêng bất hòa], nhưng Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, vì Thiên Phủ tại cung Huynh Đệ là cát tinh, nên hình khắc khá nhỏ。 Sát khí nặng nhất đích thị là tinh hệ Liêm Trinh Phá Quân, hơi kiến sát liền chủ bất hòa, sát nặng tất có sinh ly tử biệt。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:

Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *