Liêm Trinh Cung Tử Tức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Tử Tức Luận Giải

Cung Tử Tứcsao Liêm Trinh, thích nhất hội sao Thiên Phủ, chủ có được quý tử, tổng ba người。 Thiên Tướng đồng độ, chủ hai người。 Sao Liêm Trinh nhập miếu, độc lâm cung Tử Tức, chủ một con trai siêu phàm。 Lạc hãm có hình khắc。 Hóa Kị, nhiều tai bệnh hoặc phá tướng。 Cùng Tham LangPhá Quân Thất Sát hội chiếu, cũng chủ có hình thương。 Phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp, hình khắc, phải lập tế tử。 <Bạn là người mệnh Thiên Đồng, là người sống thiên về cảm xúc, nếu chán sẽ thường thay đổi nên người ta cho rằng bạn là người hay thay đổi thất thường, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân không?>

Sao Liêm Trinh cung Tử Tức thường nghiêm khắc với con cái

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung Tử Tức

  (1) Ảnh hưởng của Liêm Trinh tại cung Tử Tức, cùng cung Phu Thê khác nhau, cung Phu Thê không thích Liêm Trinh, cung Tử Tức lại là thích có được Liêm Trinh, bởi vì Liêm Trinh chủ cảm tình, tại bên trong cung Tử Tức, nếu như không thấy Sát hình Không Kiếp Hóa Kị v.v, tất chủ giữa hai đời tình thâm, quan hệ tốt đẹp, ít có khoảng cách, lẫn nhau như giống bạn bè đồng dạng。

  (2) Liêm Trinh ý nghĩa [thích nhất hội sao Thiên Phủ], là Liêm Trinh Thiên Phủ tại hai cung Thìn Tuất đồng độ, chủ có được [quý tử], càng là tại cung Tuất, vì lúc này tất có được Tử Vi của cung Ngọ nhập miếu hội chiếu, Nam Bắc Đẩu chủ tinh tương ngộ, nên chủ quý。 [Quý tử] không chỉ chỉ con trai, tại xã hội hiện đại, cũng nên đem con gái đồng luận。 Càng gặp Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc, càng là chủ quý。 <Thiên Cơ cung Quan Lộc sẽ khiến công việc của bạn luôn biến động, một phần do tính cách Thiên Đồng của bạn nhanh chán, một phần do Thiên Cơ là động tinh, cái gì cũng muốn nhúng tay vào>  (3) Liêm Trinh cung Tử Tức, chủ có con cái ba người, nhưng đây chỉ có thể tham khảo, đều không thể làm chuẩn, tổng thể mà nói, Liêm Trinh chủ con cái số lượng không nhiều, dễ dàng chiếu cố, cũng vì vậy lẫn nhau trao đổi tốt đẹp。 Tại cung Tý Ngọ, Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ, [chủ hai người], đây cũng chỉ là làm tham khảo mà thôi。 Nếu thấy Hồng LoanThiên HỷHàm TrìThiên Diêu các loại, chủ con gái số lượng khá nhiều, hoặc hai người đều là con gái。

  (4) Liêm Trinh cung Tử Tức tại cung Dần、 cung Mùi、 cung Thân nhập miếu độc thủ, chủ [một con trai siêu phàm], nhưng tất phải thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa các loại mới đúng, đơn độc một khỏa Liêm Trinh, liền không có tính chất này。

<Người có Thái Dương cung Phúc Đức thì thích sự cho đi, thích làm từ thiện, lấy sự cao quý làm hưởng thụ tinh thần, bạn có vậy không?>  (5) Liêm Trinh cung Tử Tức tại Tị Hợi lạc hãm, cùng Tham Lang đồng độ, tinh hệ này khá dễ dàng có hình khắc, sát nhẹ chủ phân ly, Thiên Mã đồng độ hoặc củng chiếu càng chuẩn, sát nặng thì con cái tai bệnh chết sớm, tình huống của Liêm Trinh Hóa Kị dữ dội nhất。

  (6) Tính chất của Liêm Trinh cung Tử Tức Hóa Kị không tốt nhất, tính chất cơ bản là [nhiều tai bệnh hoặc phá tướng], nhưng tình huống nhẹ nhất, thì là có sự việc cảm tình bị thương, ví dụ như, cùng con cái cảm tình bất hòa, hoặc vì con cái có bệnh mà tâm phiền ý loạn。 Sát diệu thì chủ con cái có tai họa nùng huyết, ví dụ như, tao ngộ ngoài ý muốn。

  (7) Liêm Trinh Tham Lang đồng độ、 Liêm Trinh Thất Sát đồng độ、 Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, [chủ hình thương], nhưng có lúc lại là chủ hai đời cảm tình bất hòa, có phân tranh, thấy Sát Kị càng là như vậy, thậm chí con cái bất hiếu, lợi dụng cha mẹ, làm đau lòng cha mẹ。

  (8) Liêm Trinh cung Tử Tức hội chư sát diệu Không Kiếp Hình, chủ hình khắc, nếu như chỉ thấy Địa KhôngĐịa Kiếp, càng có Đại Hao, thì có con làm bại gia, hoặc bị con cái liên lụy mà phá tài。 <Vũ Khúc cung Phụ Mẫu thường là cha mẹ khá lạnh nhạt và ít gần bạn, đôi khi chỉ là lo liệu trên tiền bạc, tình cảm cũng thể hiện qua tiền bạc, và bạn cũng sẽ thấy họ khá cố chấp và tự cho mình là đúng>


Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Liêm Trinh ở các cung vị: 
Share this