Cự Môn Cung Tử Tức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cự Môn Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Cự Môn lâm cung Tử Tức, nên có được muộn là phù hợp, như cùng Thái Dương đồng độ, hội chiếu Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtLộc TồnHóa QuyềnHóa Lộc, chủ ba người trở lên, có thể đẹp đẽ, đã phú còn quý, thông minh đa tài, vượt qua đời cha ông, Thiên Cơ đồng độ, phải cho đi làm con thừa tự hoặc ở riêng, bằng không hình khắc。 Sao Thiên Đồng đồng độ, hội sát diệu, nhận nuôi con thừa tự。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp hội chiếu, chủ cô đơn。 Sao Hóa Kị、 Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, chủ có con trai nhiều bệnh nhiều tai họa, phá hao Kim tiền về sau lại hình khắc。 Đây là tinh diệu của cô độc, tất phải Thái Dương chiếu lâm mới trừ đi khí âm ám, Hóa QuyềnHóa LộcLộc Tồn đồng độ, mới sinh ra ánh sáng bình hòa。 

Cự Môn cung Tử Tức giữa hai đời bất hòa

Bình Chú Về Cự Môn Cung Tử Tức

(1) Cự Môn cung Tử Tức, đồng dạng không phải Thiện diệu, tính chất cơ bản nhất, là giữa hai đời bất hòa。 Cũng chủ hình khắc con trai trưởng, không phải ấu niên tai bệnh, tựu là chết sớm、 sinh non v.v, hoặc sinh mà mang thương tật, như là loại này, thấy sát diệu Hóa Kị v.v, càng là như vậy。 Dựa vào thuyết pháp của truyền thống, chỉ cần có được con cái muộn, tựu có thể tránh khắc con trai tưởng, nếu tại hơn 30 tuổi về sau。 Mà con gái thì không khắc。  

(2) Thái Dương Cự Môn đồng độ cung Tử Tức, nếu Thái Dương nằm ở miếu vượng, tính chất rất tốt, có thể tránh tính chất khẩu thiệt phân tranh và hình khắc, tựu là không thấy cát diệu cát hóa, cũng chủ con cái [ba người trở lên], thấy nó thì số lượng càng nhiều, còn con cái [đẹp đẽ], thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, chủ con cái có thể quý; thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã, chủ con cái có thể phú。 Thái Dương Cự Môn, thấy Văn XươngVăn KhúcThiên Tài、 Hóa Khoa, chủ thông minh đa tài。 Nếu như càng có chư cát, thì có thể vượt qua cha ông。 Nhưng Thái Dương còn là phải nhập miếu vượng mới đúng。  

(3) Thiên Cơ Cự Môn đồng độ cung Tử Tức, vì Thiên Cơ có đủ tính chất của phân ly biến hóa, Cự Môn có đủ phân tranh khẩu thiệt, tính chất cơ bản là bất hòa mà xa cách, nên có khắc ứng là tuổi nhỏ [ở riêng]。 Mà ở riêng thì có thể tránh hình khắc tai bệnh。 Kết cấu xấu nhất là Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc là Cự Môn Hóa Kị。 Thiên Cơ Hóa Kị, càng gặp Thiên Mã, ý vị của phân ly nồng đậm nhất。 Thiên Cơ cát hóa, chỉ chủ con cái đa tài, không giảm hình khắc。  

(4) Thiên Đồng Cự Môn cung Tử Tức, cũng bất lợi quan hệ giữa hai đời, trái lại càng dễ dàng dẫn đến phân tranh, hoặc do ngoại hướng nội tàng, thành là tâm bệnh nghiêm trọng。 Thấy sát diệu càng là như vậy。 Hiện đại đã không nhận con thừa tự, khắc ứng này đã không ứng nghiệm。 Thiên Đồng Hóa Kị, dẫn đến cảm tình thương hại, càng là nghiêm trọng。  

(5) Cự Môn hội Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp chư sát, chủ hình khắc cô độc, khả năng một đời đều không có con nối dõi。  

(6) Cự Môn Hóa Kị, càng gặp Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, đây như nguyên văn chỗ nói, vì con cái nhiều bệnh đa tai mà phá tài。 Mặt khác đến nói, Cự Môn Hóa Lộc, càng có Lộc Tồn、 Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt v.v, thì vì con cái mà đắc tài, con cái có thể phú quý, tự thân cũng nhận được ích lợi, nhưng cảm tình thì chưa hẳn tốt。 Cự Môn cung Tử Tức, chỉ cần thấy Lộc diệu, tựu có thể giảm thiểu ý vị của hình khắc, đây tựu là [ánh sáng tường hòa]。
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Cự Môn ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *