Phá Quân Cung Quan Lộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Quan Lộc Luận Giải

Phá Quân cung Quan Lộc - Sao Phá Quân nhập miếu, lâm cung Quan Lộc, chủ võ chức hiển phát, uy chấn hoa di。 Lộc、 Quyền, Khoa hội chiếu, Quốc gia trọng thần。 Sao Tử Vi đồng độ, cũng chủ hiển quý。 Sao Vũ Khúc đồng độ, cũng chủ võ chức。 Sao Liêm Trinh đồng độ, chủ là nhân viên cơ quan。 Sao Phá Quân, còn chủ thành lập công xưởng nhà máy, nắm giữ nhiều công nhân。 Nhưng Phá Quân cung Quan Lộc, vô luận nhập miếu hay không, đều chủ biến đổi bất ngờ, sóng gió cùng tới。 Hóa LộcHóa Quyền, có thể bại có thể hưng, có nghị lực, lấy sự nghiệp là tiền đề。 Không có cát hóa cát diệu, thì khi khó khăn đến áp lực cực nặng, vô pháp đẩy mạnh。 Hội Kị tinh、 Không Kiếp, chủ trong một đời có sập tiệm phá sản các loại sự tình phát sinh。

Phá Quân Cung Quan Lộc phù hợp tham gia quân cảnh

Bình Chú Về Phá Quân Cung Quan Lộc

(1) Phá Quân tại cung Quan Lộc, tất phải thấy Tả PhùHữu Bật Thiên KhôiThiên Việt、 Hóa Quyền、 Kình DươngThiên Hình v.v, mới chủ [võ chức hiển phát、 uy chấn hoa di]。  

(2) Phá Quân đắc Hóa Lộc、 Hóa Quyền, là trọng yếu nhất, đối với sự nghiệp có thể có biểu hiện nhất định, Hóa Khoa thì thứ yếu hơn, cũng có thể nói là có thể có có thể không。 Càng gặp chư cát diệu, tiến thân ban ngành chính phủ, có thể làm [Quốc gia trọng thần]。 Tại giới kinh thương cũng là nhân tài hành chính, càng là tham gia nhiệm vụ có tính khai sáng。  

(3) Tử Vi Phá Quân đồng độ, sự nghiệp [hiển quý], lợi cho lấy danh khí phát tích, còn có tài năng lãnh đạo tốt đẹp。 Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, lợi cho võ chức, nhưng thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, cũng thích hợp sự nghiệp tài chính kinh tế。 Nhưng thấy sát diệu Thiên Hình, lấy võ chức là phù hợp, bao quát quân sự、 giới cảnh sát cùng bộ đội kỷ luật chấp pháp khác。 Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, thì phù hợp [nhân viên cơ quan], tức là văn chức thông thường, thấy Văn Xương Văn Khúc, càng phù hợp lấy điều này an thân lập Mệnh, đây là bởi vì Liêm Trinh Phá Quân chủ sự nghiệp biến hóa, nên phù hợp cầu an định。 Bất quá, mặt khác cho rằng cách cục này không cao, cần chú ý cung MệnhTử Vi Thất Sát, đây là cách cục hóa sát vi quyền, năng lực lãnh đạo rất cao。  

(4) Phá Quân độc tọa, tất phải thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền, mới chủ [nắm giữ nhiều công nhân], bằng không tựu là thuộc hạ đông đúc, cũng cảm thấy không thể trợ lực, tại trên quản lý lực bất tòng tâm。 Thấy Địa Không Địa Kiếp, càng lấy [công xưởng nhà máy] hoặc giỏi về một kỹ thuật là phù hợp。 Càng có Hỏa Linh Dương Đà các loại sát tinh, như tham gia kinh thương thông thường, hoặc tham gia tài chính đầu tư đầu cơ các loại, thì thường nhiều phá bại。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Phá Quân ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *