Phá Quân Cung Thiên Di

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Phá Quân cung Thiên Di, chủ ra ngoài dùng kỹ nghệ nghệ thuật hoặc sở trường chuyên môn làm người kính phục。 Sao Tử Vi đồng độ, chủ được quý nhân dìu dắt。 Sao Vũ Khúc đồng độ, chủ là nhân tài chuyên môn có kỹ thuật hoặc nghệ thuật văn võ song toàn。 Hai cung Tý Ngọ, ra ngoài có thể phú quý。 Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh đồng độ, ra ngoài chủ phá tài, gặp tai họa, ít nhân duyên, bôn ba vất vả, dùng xảo nghệ mưu sinh。  

Phá Quân Cung Thiên Di có thể phù hợp với đoàn biểu diễn

Bình Chú Về Phá Quân Cung Thiên Di

(1) Phá Quân tại cung Thiên Di, chủ tại bên ngoài bôn ba, nhưng thấy cát tinh có thể có thành tựu, nhưng khó tránh gian khổ。 Bất quá, mệnh tạo nhất định phải tham gia kỹ nghệ mưu sinh, tức có giỏi về một kỹ thuật, mới là cát lợi, bằng không sinh hoạt khó khăn。 Lưu tại bản địa thì không hẳn dùng [kỹ nghệ nghệ thuật hoặc sở trường chuyên môn], người cung Mệnh cát lợi, kinh thương cũng được。  
(2) Tử Vi Phá Quân cung Sửu Mùi đồng độ, vì Tử Vi có đủ khí chất của quý nhân, nên càng có Thiên KhôiThiên Việt, chủ được quý nhân dìu dắt, có thể được hiệp trợ mà thành tựu sự nghiệp, tại bên ngoài an ổn。  
(3) Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, cung Mệnh là Thiên Tướng độc tọa, khá lợi cho kỹ thuật chuyên nghiệp mưu sinh, càng có Địa KhôngĐịa KiếpHồng LoanThiên HỷHàm TrìThiên Diêu v.v, thích hợp công tác nghệ thuật, càng là tại nước ngoài làm nghệ nhân giải trí。 Thời trước, những nghệ nhân ca nhạc、 thành viên đoàn biểu diễn [chạy chợ kiếm sống] này v.v, rất nhiều đều là tinh hệ này thủ cung Thiên Di。  
(4) Phá Quân tại cung Thiên Di, cũng thích là kết cấu [Anh tinh nhập miếu], tức Phá Quân tại cung Tý Ngọ, đắc Phá Quân Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền v.v, chủ có thể phú quý。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Phá Quân ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *