Vũ Khúc Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Vũ Khúc cung Thiên Di, Vũ Khúc hội Tham Lang, nước ngoài làm khách, nước khác đắc Lộc。 Hóa Kị lạc hãm, lưu lạc tha hương。 Thất SátPhá Quân hội chiếu, tại bên ngoài tâm thần không yên。 Hội chiếu Kình DươngĐà La Hỏa TinhLinh TinhThiên HìnhThiên Hư、 Không Kiếp các loại sát tinh Ác diệu, chủ tại bên ngoài thị phi phân tranh, tư tưởng tiêu cực。

Sao Vũ Khúc cung Thiên Di chủ kinh thương buôn bán

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Thiên Di

  (1) Sao Vũ Khúc cung Thiên Di, chỉ cần không thấy sát diệu Không Kiếp Hình Hao Hóa Kị v.v, liền chủ lợi cho tại nước ngoài mưu sinh phát tài, thấy sát diệu hung tinh thì không phải。

  (2) Vũ Khúc thích cùng Tham Lang đồng độ, hoặc Tham Lang cư Mệnh, Vũ Khúc thủ cung Thiên Di, chủ [nước ngoài làm khách, nước khác đắc Lộc], nhưng phải thấy Lộc TồnHóa LộcThiên MãThiên KhôiThiên Việt các loại mới đúng。  (3) Vũ Khúc Hóa Kị tại cung Thiên Di, càng là [Hóa Kị lạc hãm], thì bất lợi tại nước ngoài mưu sinh, trái lại  dàng gặp phá bại mất tiền, có Địa Không - Địa Kiếp càng là như vậy, nên tại bản địa phát triển là đẹp。 Bất quá, đây đều không đến nỗi [lưu lạc tha hương], chỉ có càng gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La mới đúng。

  (4) Vũ Khúc có tính chất cương khắc, cùng Thất Sát hoặc Phá Quân đồng độ, thì tăng cường tính chất cương khắc này, nên loại tinh hệ này thủ cung Thiên Di, tại bên ngoài nhân duyên không đủ, dễ có phân tranh, cảm thấy cô lập, nên chủ [tại bên ngoài tâm thần không yên]。 Càng gặp sát diệu càng vậy。

  (5) Vũ Khúc cung Thiên Di cùng Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp Hình Hư tương hội, tình huống nhẹ, chủ [thị phi phân tranh], nghiêm trọng thì thường chết ở tha hương, Vũ Khúc Hóa Kị càng chuẩn。 Đến nỗi phải chăng [tư tưởng tiêu cực], thì cần khán cung Phúc Đứccung Mệnh, không thể lấy cung Thiên Di mà luận。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị: 
Share this