Vũ Khúc Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Phụ Mẫu Luận Giải

  Sao Vũ Khúc nằm cung Phụ Mẫu, chủ hình khắc cha mẹ。 Nhập miếu có cát tinh phù trợ, cho lầm con thừa tự hoặc ở xa có thể tránh。 Nếu thiếu niên tài sản tổ tiên phá hao, có thể tránh hình khắc。 Hội ngộ Thiên PhủThiên Thọ, có thể tránh hình khắc。 Như hội Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, hình khắc rất nặng。 <Bạn là người mệnh Thiên Đồng, là người sống thiên về cảm xúc, nếu chán sẽ thường thay đổi nên người ta cho rằng bạn là người hay thay đổi thất thường, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân không?>

Sao Vũ Khúc cung Phụ Mẫu chủ cha mẹ nghiêm khắc

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Phụ Mẫu

  (1) Vũ Khúc cương khắc lục thân, không phù hợp nhập cung vị lục thân, tại cung Phụ Mẫu, tính chất cơ bản là [cảm tình bất hòa], sát diệu hung tinh Hóa Kị nhiều, chủ [hình khắc cha mẹ], cha mẹ tại khi bản thân thời ấu niên nhiều đau bệnh, hoặc là sự nghiệp không thuận, nếu nghiêm trọng sớm thành cô nhi。

  (2) Vũ Khúc nhập miếu, thấy cát diệu, nếu là cho đi làm con thừa tự hoặc nơi ở khác nhau, đây đã tính là ứng nghiệm tính chất hình khắc, nên không có ứng sinh ly tử biệt khác。

  (3) Vũ Khúc tại cung Phụ Mẫu, cũng chủ [thiếu niên tài sản tổ tiên phá hao], đây cũng có thể thành một mặt hình khắc, nhưng nếu như thấy Lộc TồnHóa Lộc các loại cát tinh, thì không có phá hao。

  (4) Vũ Khúc tổng cộng có 6 loại tinh hệ, bao quát: Vũ Khúc độc tọa、 Vũ Khúc Tham LangVũ Khúc Thiên TướngVũ Khúc Thất SátVũ Khúc Phá QuânVũ Khúc Thiên Phủ。 Ngoài Vũ Khúc Thiên Phủ ra, 5 loại khác đều chủ hình khắc。 Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, càng có Thiên Thọ, chủ cha mẹ trường thọ, trong một đời ít tai bệnh, đây là bởi vì nguyên do Thiên Phủ tại cung Phụ Mẫu là cát diệu。

  (5) Vũ Khúc cung Phụ Mẫu hội Lục sát Thiên Hình, tất chủ hình khắc, điều nhẹ nhất,thì tính là ấu niên cách xa cha mẹ, như vậy, thì sau này trái lại có cơ hội gặp lại。 <Thiên Cơ cung Quan Lộc sẽ khiến công việc của bạn luôn biến động, một phần do tính cách Thiên Đồng của bạn nhanh chán, một phần do Thiên Cơ là động tinh, cái gì cũng muốn nhúng tay vào>


Tìm Hiểu Thêm Về Vũ Khúc Cung Phụ Mẫu

Nội dung được tham khảo tại: https://huyenthiencac.vn/sao-vu-khuc-cung-phu-mau/
Sao Vũ Khúc hội sao Tả Phù、 sao Hữu Bật, cùng cha mẹ cảm tình tuy có thể hòa thuận, lại chủ thanh tựu của cha mẹ hơi bình thường。

Sao Vũ Khúc hội sao Thiên Thọ, trái lại chủ tình duyên chuyển tốt, có thể tránh được hình khắc。

Sao Vũ Khúc cung Phụ Mẫu, nếu cùng  sao Kình Dương、 sao Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp、 Hình Hao chư diệu đồng hội, Mệnh chủ thời thiếu niên cha mẹ tất bất lợi, tuổi nhỏ không được che chở bởi cha mẹ hoặc trưởng bối gia nghiệp phá bại, chính mình phải “Thoái tổ tự lập” bạch thủ khởi gia。

Lưu niên Đại vận cung Phụ Mẫu gặp loại tinh hệ sao Vũ Khúc này, cũng đề phòng cha mẹ đột nhiên phát sinh tai bệnh hoặc sự nghiệp phá bại。

Thậm chí cung Phụ Mẫu có  Vũ Khúc Hóa Kị đối xung, cũng có loại tình huống này。 <Liêm Trinh cung Tử Tức sẽ khá khắt khe với con cái, luôn đăt ra tiêu chuẩn nào đó cho con cái phải hướng theo, bạn có làm vậy với con cái mình không?>Vũ Khúc Hóa Lộc cung Phụ Mẫu, chủ cha mẹ biết kiếm tiền, nhưng ở Đại vận đầu tiên lại hóa ra  Kị tinh, thường thường chủ cha mẹ sản nghiệp điêu tàn。

Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, ở đại vận đầu tiên hóa ra Lộc tinh, thì chủ cha mẹ tai bệnh。

Vũ Khúc Hóa Quyền chủ cha mẹ nắm quyền tài chính; Vũ Khúc Hóa Khoa chủ cha mẹ sẽ để lại tài sản。

Vũ Khúc Hóa Kị chủ cha mẹ tỳ khí không tốt, nếu đồng thời thấy sát tinh, thì phải tham khảo cung Mệnh cùng Đại vậnLưu niên cung Mệnh、  cung Phụ Mẫu, mà suy đoán nó phải chăng hình khắc, hoặc chỉ chủ cha mẹ sự nghiệp phá bại。

Vũ Khúc Hóa Kị, tối kị Dương Đà giáp、 Hỏa Linh giáp, chủ cha mẹ tai bệnh, hoặc có cực lớn phá bại。

Nhưng Vũ Khúc Hóa Kị, sao Thiên Trù、 Hỏa Tinh đồng cung, thường thường còn chủ cha mẹ nghề nghiệp mang theo sát khí,  như ngành ăn uống v.v。

Sao Vũ Khúc không thấy sao Thiên Trù, cũng là nghề nghiệp cầm lợi khí, như bác sĩ ngoại khoa、 cắt tóc v.v。 Chức nghiệp của họ quý tiện, nhìn có hay không phụ tá cát diệu đồng hội mà định。   <Người có Thái Dương cung Phúc Đức thì thích sự cho đi, thích làm từ thiện, lấy sự cao quý làm hưởng thụ tinh thần, bạn có vậy không?>Sao Vũ Khúc cung Phụ Mẫu、 cung Tử Tức、 cung Nô Bộc、  cung Huynh Đệ、 cung Phu Thê、 cung Tật Ách, đều không chủ cát lợi, bởi vì sao Vũ Khúc là Âm kim, đối với kiếm tiền có lợi, đối với cảm tình thì bất lợi, đối với thân thể cũng không có bao nhiêu chỗ tốt。

Tục ngữ nói rất hay: tiền có thể mua được giả tình giả nghĩa, nhưng mua không được chân ái; tiền có thể mua được thuộc, nhưng mua không được sức khỏe。

Khi sao Vũ Khúc lạc tại cung vị lục thân, đều không biểu thị cảm tình của Mệnh chủ cùng lục thân sâu dầy, cũng không biểu thị người của cung vị này đối với bản thân có rất lớn giúp đỡ。

Nhưng mà, sao Vũ Khúc rốt cuộc là Tài tinh, nếu như tại cung vị lục thân thấy đến cát tinh cát hóa củng thấu, thường thường biểu thị lục thân khá giàu có, dù cho tạm thời còn không tính là giàu, cũng biểu thị khả năng kiếm tiền mạnh, hiểu được cách kiếm tiền, có thể luận là ngày sau phát đạt。


Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phụ Mẫu:
 
 
Share this