Vũ Khúc Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Phụ Mẫu Luận Giải

  Sao Vũ Khúc nằm cung Phụ Mẫu, chủ hình khắc cha mẹ。 Nhập miếu có cát tinh phù trợ, cho lầm con thừa tự hoặc ở xa có thể tránh。 Nếu thiếu niên tài sản tổ tiên phá hao, có thể tránh hình khắc。 Hội ngộ Thiên PhủThiên Thọ, có thể tránh hình khắc。 Như hội Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, hình khắc rất nặng。

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Phụ Mẫu

  (1) Vũ Khúc cương khắc lục thân, không phù hợp nhập cung vị lục thân, tại cung Phụ Mẫu, tính chất cơ bản là [cảm tình bất hòa], sát diệu hung tinh Hóa Kị nhiều, chủ [hình khắc cha mẹ], cha mẹ tại khi bản thân thời ấu niên nhiều đau bệnh, hoặc là sự nghiệp không thuận, nếu nghiêm trọng sớm thành cô nhi。

  (2) Vũ Khúc nhập miếu, thấy cát diệu, nếu là cho đi làm con thừa tự hoặc nơi ở khác nhau, đây đã tính là ứng nghiệm tính chất hình khắc, nên không có ứng sinh ly tử biệt khác。

  (3) Vũ Khúc tại cung Phụ Mẫu, cũng chủ [thiếu niên tài sản tổ tiên phá hao], đây cũng có thể thành một mặt hình khắc, nhưng nếu như thấy Lộc TồnHóa Lộc các loại cát tinh, thì không có phá hao。

  (4) Vũ Khúc tổng cộng có 6 loại tinh hệ, bao quát: Vũ Khúc độc tọa、 Vũ Khúc Tham LangVũ Khúc Thiên TướngVũ Khúc Thất SátVũ Khúc Phá QuânVũ Khúc Thiên Phủ。 Ngoài Vũ Khúc Thiên Phủ ra, 5 loại khác đều chủ hình khắc。 Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, càng có Thiên Thọ, chủ cha mẹ trường thọ, trong một đời ít tai bệnh, đây là bởi vì nguyên do Thiên Phủ tại cung Phụ Mẫu là cát diệu。

  (5) Vũ Khúc cung Phụ Mẫu hội Lục sát Thiên Hình, tất chủ hình khắc, điều nhẹ nhất,thì tính là ấu niên cách xa cha mẹ, như vậy, thì sau này trái lại có cơ hội gặp lại。
 
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *