Vũ Khúc Hóa Khoa

14 Chính Tinh, Tứ Hóa
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Vũ Khúc Hóa Khoa


Hóa Khoa chủ khoa danh、 thanh danh。

Sao Vũ KhúcTài tinh, nên Vũ Khúc Hóa Khoa, có tiền mọi người biết, tài danh biểu dương không gì sánh bằng, thần khí huy hoàng, độ nổi tiếng cũng hết sức tăng thêm, một đời tài vận an ổn, không đến nỗi thu không đủ chi。

Người có Hóa Khoa, tướng mạo thanh tú。

Nhưng thông thường Vũ Khúc Hóa Khoa, đa phần chỉ là trên bề ngoài tăng thêm ánh sáng mà thôi, đối với tiến tài nhiều ít, trợ ích thực chất không lớn, sao Vũ Khúc lạc hãm càng là hư danh hư lợi。

Vũ Khúc Hóa Khoa, tuy danh nhiều hơn lợi, nhưng vận hạn nếu tam phương gia hội sao Lộc Tồn hoặc sao Hóa Lc, thì ở tiền tài có thể có chân chính giúp đỡ, có thể thu lợi dương danh, mà danh lợi song thu。

Vũ Khúc Hóa Khoa, chính như tiền tài của người để lộ ra, như tam phương còn hội chiếu sao Kình Dương hoặc sát Kỵ đến xung, thì sẽ có hiện tượng tổn tài。

Vận hạn gặp nó, không phù hợp đem tiền tài cho người mượn sinh lợi tức, bằng không sẽ vì nhỏ mà mất lớn。

Đất Mão, vì sao Vũ Khúc cư hãm địa, nảy mầm mà chẳng ra hoa, tại đất Dậu vì Hóa Khoa hãm địa, nảy mầm mà chẳng ra hoa。

Sao Vũ Khúc kỵ Can cung tọa Nhâm, tất có sự nghiệp phá bại hoặc tài phú phá bại。

Ưu điểm lớn nhất của Vũ Khúc Hóa Khoa là tăng thêm lực quyết đoán của người, mà còn hướng phương hướng tốt lành mà tăng thêm, không hề chuyển thành võ đoán hoặc thiếu suy nghĩ。

Sao Vũ Khúc là Tài tinh, còn chủ hành động cầu tài, nên khi hóa ra Khoa tinh, tính chất của nó liền có hai mặt đặc điểm。

Thứ nhất, hành động cầu tài của nó, cùng độ nổi tiếng có liên quan。 Ví dụ như, tại cơ cấu tài vụ nổi tiếng công tác, bởi vì cơ cấu của bản thân sẵn có các điều kiện nổi tiếng, sau đó người trong cuộc mới có thể mượn điều này sinh tài。

Thứ hai, nếu thuộc tự mình làm kinh doanh, hoặc là chuyên gia chuyên nghiệp, thì cần phải coi trọng thiết lập độ nổi tiếng。 Danh khí càng lớn, thì lợi ích thu được càng lớn。

Vì vậy Vũ Khúc Hóa Khoa có thể thành kết cấu tinh diệu tốt lành, người trong cuộc thường thường danh lợi song thu。

Nhưng mà Vũ Khúc Hóa Khoa nơi thiết lập độ nổi tiếng, phạm vi thể hiện không cùng sao T Visao Thái Dươngsao Thiên Cơ Hóa Khoa, chỉ cục hạn ở phạm vi sự nghiệp của bản thân。

Càng là đối với người tham gia tài chính kinh tế hoặc công cụ kim loại mưu sinh có lợi。

Nếu Vũ Khúc Hóa Khoa cùng Liêm Trinh Hóa Lộc tương hội, thì vì nổi tiếng thường mang đến thu hoạch ngoài ý muốn。

Phàm Thiên Can Giáp Vũ Khúc Hóa Khoa, sao Thái Dương tất đồng thời Thái Dương Hóa K, các bậc tiên hiền chỉnh lý điểm này, có thể gọi là bao hàm ý nghĩa sâu xa。

Một người tương đối có tiền là rất dễ dàng được người quan tâm, văn hóa truyền thống Trung Quốc tiền tài không thích để lộ ra, người có tiền thường thường dễ dàng gặp đến người ghen ghét thèm muốn。

Sao Thái Dương vốn là sao của quang minh bác ái, sao Thái Dương Hóa Kỵ vừa vặn rất hình tượng là mây đen dày đặc, vì vậy người có Vũ Khúc Hóa K, phùng sát tinh xung chiếu, hoặc là Thái Dương Hóa Kỵ, phùng sao Đại Haosao Địa Khôngsao Địa Kiếp v.v tọa ở Điền Trạch, thường thường Mệnh chủ vì tài danh bị người ghen ghét, càng có thậm chí tệ hơn chính là còn như bắt cóc tuột xuống nước v.v。

Sao Vũ Khúc cùng sao Tham Lang đồng độ, mà Vũ Khúc Hóa Khoa, nếu càng thành Hỏa Tham、 Linh Tham cách。

Thì tuy Tài Bạch nhanh phát, nhưng dễ dàng xem trọng điều nhỏ bé, nói toạc ra quá đáng, ở thời hạn xấu dễ dàng bạo bại。

Vũ Khúc Hóa Khoa Tại 12 Cung Vị

Vũ Khúc Hóa Khoa nhập cung vị Lục thân, tính chất cơ bản tuy bất biến, nhưng có thể chuyển hóa ra thiên hướng khá tốt。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Mệnh Thân: thông minh lanh lợi, trường thi có thể Kim bảng đề danh, có thể giành được học vấn và chức danh。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Huynh Đệ: cùng anh em cảm tình tốt, anh em học tập có thành tựu。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Phu Thê: cảm tình vợ chồng sâu dày, sự nghiệp phối ngẫu có thành tựu。

Ý nghĩa phụ đoạt phu quyền bất biến, nhưng chủ thê tử có thể giúp đỡ sự nghiệp của bản thân, nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem, cũng thuyết minh thê tử rất có chủ kiến, đối với gia đình có chia sẻ có đóng góp, thậm chí có thể chủ quản lý sự nghiệp, thì quyền lực của bản thân tuy bị đoạt, trên thực tế không có ảnh hưởng không tốt.

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Tử Tức: con cái thông minh, học tập có thành tựu。 Tính chất con cái khá ít bất biến; có một số tinh hệ, chủ vợ kế vợ bé sinh con trai, tính chất này cũng bất biến, nhưng chủ con cái đẹp đẽ, nên tuy ít cũng đẹp vậy。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Tài Bạch: tài vận tốt, cầu tài dễ được, đắc tài an ổn, có nhiều tiền dư gửi vào ngân hàng hoặc bưu cục, bà chủ gia đình thì có thể có tiền riêng。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Tật Ách: đề phòng tai bệnh, hoặc vì bệnh mà phá tài。

Đối với bệnh tật về cơ quan hô hấp có tính hư nhược, có tăng mạnh tác dụng; nhưng đối với viêm phổi、 khối u v.v, thì có tác dụng giảm nhẹ。 Vũ Khúc Phá Quân mà Vũ Khúc Hóa Khoa, chủ trồng răng giả。 Vũ Khúc Hóa Khoa, Hỏa Tinh hiện, chủ ho。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Thiên Di: tại bên ngoài có quý nhân giúp đỡ。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Nô Bộc: có thể nhận được giúp đỡ của cấp dưới và đồng nghiệp。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Quan Lộc: quan chức lên chức, sự nghiệp có thành tựu, thích hợp tại giới tài chính đi làm, hoặc tham gia sự nghiệp văn hóa, thì có lợi cho tiến tài。

Có thể được danh dự, sự nghiệp có chỗ thành tựu; hãm địa thì có tiền tài cũng không có quyền chi phối (tiền tài do cha mẹ hoặc vợ chịu trách nhiệm), hư danh mà thôi。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Điền Trạch: mua sắm bất động sản, trong nhà tư sản phong phú。

✪ Vũ Khúc Hóa Khoa cung Phụ Mẫu: Phụ Mẫu quan trường suôn sẻ, sự nghiệp có thành tựu。 Sao Vũ Khúc vốn chủ hình khắc phân ly, sau khi hóa ra Khoa tinh, không chủ hình khắc, có lúc trái lại chủ cha mẹ có uy quyền, dù thấy sát tinh, cũng không đến nỗi tử biệt。
Share this