Tham Lang Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Tham Lang cung Phụ Mẫu lạc hãm, Hóa Kị hội sát tinh, chủ hình khắc, hoặc sớm rời xa cha mẹ, hoặc cho đi làm con thừa tự。 Tham Lang cung Phụ Mẫu nhập miếu hóa cát tinh hoặc hội chiếu cát diệu, không có hình khắc。 Cùng Hàm TrìThiên DiêuHồng LoanThiên Hỷ、 Thiên Hình hoặc sao Liêm Trinh đồng độ, chủ do vợ kế vợ lẽ sinh, bằng không có hình khắc。 <Bạn là người mệnh Thái Âm, bạn ưa thích sạch sẽ ngăn nắp, là người lãng mạn nhưng cũng dễ ảo tưởng, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Tham Lang Cung Phụ Mẫu chủ cha mẹ có tình cảm phức tạp

Bình Chú Về Tham Lang Cung Phụ Mẫu

(1) Tham Lang tại cung Phụ Mẫu, tính chất cơ bản cát lợi, chủ cảm tình lẫn nhau hòa hợp, truy cứu nguyên nhân của nó, là cha mẹ đối với mệnh tạo đều không rất nghiêm khắc, không có yêu cầu gì, cũng không bao nhiêu kỳ vọng tại trên tâm, vì vậy, mệnh tạo không có áp lực, trái lại dễ dàng chung sống, nhưng nếu như phải rất quan tâm mệnh tạo, đó còn e rằng cha mẹ chiếu cố không chu đáo, cha mẹ thà rằng hưởng thụ sinh hoạt của bản thân, cũng không muốn hy sinh thời gian cùng bọn họ chung một chỗ。 Tác giả liền từng thấy qua mệnh tạo dạng này, phụ thân cùng mệnh tạo quan hệ tốt đẹp, thường thường chuyện trò vui vẻ, nhưng phụ thân sau khi tan làm, lại thường thường đi chơi mạt chược, không chú ý niềm vui gia đình。 <Cự Môn cung Phúc Đức sẽ khiến bạn luôn nghi ngờ, nhiều suy nghĩ lung tung khiến bản thân bạn sẽ vì điều đó mà rất mệt mỏi>

 

(2) Tham Lang tại cung Phụ Mẫu, lạc hãm còn Hóa Kị, càng có Kình Dương、 Đà La, chủ hình khắc tai bệnh, Thiên Nguyệt - Thiên Hư hội càng chuẩn。 Thấy Thiên Mã đồng độ hoặc củng chiếu, chủ [sớm rời xa cha mẹ], tại cổ đại có khắc ứng của [quá kế tự xuất (cho đi làm con thừa tự)], hiện đại thì không。  

(3) Tham Lang tại cung Phụ Mẫu, đều không nhất định phải nhập miếu mới cát lợi, bởi vì miếu viên tất có Vũ Khúc đồng độ hoặc củng chiếu, Vũ Khúc là Quả Tú, bất lợi duyên lục thân, nên có khuyết điểm。 Nhưng chỉ cần càng gặp Phụ Bật Khôi Việt chư cát, tất không chủ hình khắc。  

(4) Tham Lang hội đào hoa Tạp diệu, không nhất định chủ do vợ lẽ sinh, nhưng tất chủ quan hệ cảm tình của một đời trên phức tạp, như phụ thân có 2 người thê tử, hoặc mẫu thân từng ly dị hoặc từng là quả phụ, như là loại đó。 Thiên Phủ là tài tinh, vậy Thiên Phủ cung Huynh Đệ thì có phải anh chị em của bạn có tiền bạc không?

Luận Thêm Về Tham Lang Cung Phụ Mẫu

Nội dung được tham khảo từ website Huyền Thiên Các
Sao Tham Lang cung Phụ Mẫu, gia hội sao đào hoa hoặc sao Thiên Hình、sao Liêm Trinh, cha mẹ tái hôn、 ngoại tình, hoặc bản thân là do vợ bé sinh, bằng không hình khắc。

Gia hội sát tinh, hình khắc nặng, song thân nhiều bệnh tai, tệ thì sẽ khắc tử song thân; cùng cha mẹ duyên bạc, cảm tình đạm bạc, cùng cha mẹ sinh ly。 Gia hội  Hỏa Tinh、 Linh Tinh, không khắc, còn chủ cha mẹ giàu có, nhưng cảm tình mới nóng sau lạnh。 Thất hãm, sẽ  hình khắc song thân, tuổi nhỏ vứt bỏ tổ tiên bái lạy thêm cha mẹ, hoặc là con nuôi。  <Phá Quân cung Tử Tức có phải khiến việc nuôi dạy con cái của bạn sẽ khó khăn không?>Gia hội cát tinh, còn là khắc, khá muộn。

Gia hội sát hình kị, hình khắc cực nặng, ấu niên tức sẽ khắc tử song thân, sớm rời xa cha mẹ hoặc cho làm con thừa tự là đẹp, nếu cha mẹ cho làm con thừa tự、 rời xa tổ tiên(rời bỏ nơi sinh ra) khá tốt。

Sao Thiên Mã đồng cung hoặc đối củng, chủ xa cách。 Có sao đào hoa, cũng chủ hai đời cha mẹ, hoặc là do vợ bé vợ lẽ sinh。

Tham Lang Hóa Lộc tọa cung Phụ Mẫu, cha mẹ sự nghiệp có thành tựu, cùng bản thân cảm tình cải thiện。 Cho dù lạc hãm thấy sát tinh cũng không chủ hình khắc, chỉ chủ sinh ly。 Nếu nhập miếu Hóa Lộc, thì quyết không có hình khắc, nhưng còn là không nên thấy phụ tá đơn tinh。

Tham Lang Hóa Quyền tọa cung Phụ Mẫu, cha có dã tâm lớn, la cà mà dẫn đến cha con duyên bạc。 <Thiên Lương cung Quan Lộc thường sẽ có duyên với nghề giảng dạy, bác sĩ, chuyên cứu giúp và che chở người khác, công việc của bạn có vậy không?>Tham Lang Hóa Kị tọa cung Phụ Mẫu, hình khắc cha mẹ, cha là dã tâm gia、 mộng tưởng gia, một loại ham mê tửu sắc bài bạc, cùng bản thân duyên bạc, con vợ bé、 nhận nuôi、 cho làm con thừa tự khá tốt; bản thân có bệnh khó trị; hội sao Loan Hỷ、sao Liêm Trinh、sao Hàm Trì、 sao Thiên Hình các loại tinh diệu, khả năng là con vợ bé, hoặc cha mẹ ly dị。 Càng thấy hình sát chư diệu, chủ có hình khắc。

Tham Lang cung Phụ Mẫu, cha mẹ đối với Mệnh tạo đều không khá nghiêm khắc, không có yêu cầu gì, cũng không nhiều kỳ vọng, vì vậy, Mệnh tạo không có áp lực, trái lại dễ dàng chung sống,nhưng nếu như rất quan tâm Mệnh tạo, đó còn sợ cha mẹ chiếu cố không chu toàn, cha mẹ có thể hưởng thụ đời sống của bản thân, cũng không muốn hy sinh thời gian cùng bọn họ ở một chỗ。

Sao Tham Lang cung Phụ Mẫu, đều  không nhất định phải nhập miếu mới cát lợi, bởi vì miếu viên tất có sao Vũ Khúc đồng cung hoặc củng chiếu, sao Vũ Khúc là quả túc, bất lợi duyên với lục thân,nên có khuyết điểm。 Nhưng chỉ cần càng thấy Phụ Bật Khôi Việt chư cát, tất không chủ hình khắc。

Sao Tham Lang hội đào hoa tạp diệu, không nhất định chủ do mẹ kế sinh, nhưng tất chủ cảm tình một đời trên quan hệ phức tạp, như cha có hai người vợ, hoặc mẹ từng ly dị hoặc từng là quả phụ, tương tự như vậy。 Thiên Tướng cung Điền Trạch thì nhà cửa tài sản của bạn sẽ thế nào?


<Thất Sát là sao hình khắc, nên Thất Sát cung Nô Bộc khó tránh tình cảm bạn bè của bạn nảy sinh xung đột!>
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phụ Mẫu:
 
Share this