Tham Lang Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Tham Lang cung Phụ Mẫu lạc hãm, Hóa Kị hội sát tinh, chủ hình khắc, hoặc sớm rời xa cha mẹ, hoặc cho đi làm con thừa tự。 Tham Lang cung Phụ Mẫu nhập miếu hóa cát tinh hoặc hội chiếu cát diệu, không có hình khắc。 Cùng Hàm TrìThiên DiêuHồng LoanThiên HỷThiên Hình hoặc sao Liêm Trinh đồng độ, chủ do vợ kế vợ lẽ sinh, bằng không có hình khắc。  

Tham Lang Cung Phụ Mẫu chủ cha mẹ có tình cảm phức tạp

Bình Chú Về Tham Lang Cung Phụ Mẫu

(1) Tham Lang tại cung Phụ Mẫu, tính chất cơ bản cát lợi, chủ cảm tình lẫn nhau hòa hợp, truy cứu nguyên nhân của nó, là cha mẹ đối với mệnh tạo đều không rất nghiêm khắc, không có yêu cầu gì, cũng không bao nhiêu kỳ vọng tại trên tâm, vì vậy, mệnh tạo không có áp lực, trái lại dễ dàng chung sống, nhưng nếu như phải rất quan tâm mệnh tạo, đó còn e rằng cha mẹ chiếu cố không chu đáo, cha mẹ thà rằng hưởng thụ sinh hoạt của bản thân, cũng không muốn hy sinh thời gian cùng bọn họ chung một chỗ。 Tác giả liền từng thấy qua mệnh tạo dạng này, phụ thân cùng mệnh tạo quan hệ tốt đẹp, thường thường chuyện trò vui vẻ, nhưng phụ thân sau khi tan làm, lại thường thường đi chơi mạt chược, không chú ý niềm vui gia đình。  

(2) Tham Lang tại cung Phụ Mẫu, lạc hãm còn Hóa Kị, càng có Kình DươngĐà La, chủ hình khắc tai bệnh, Thiên Nguyệt - Thiên Hư hội càng chuẩn。 Thấy Thiên Mã đồng độ hoặc củng chiếu, chủ [sớm rời xa cha mẹ], tại cổ đại có khắc ứng của [quá kế tự xuất (cho đi làm con thừa tự)], hiện đại thì không。  

(3) Tham Lang tại cung Phụ Mẫu, đều không nhất định phải nhập miếu mới cát lợi, bởi vì miếu viên tất có Vũ Khúc đồng độ hoặc củng chiếu, Vũ Khúc là Quả Tú, bất lợi duyên lục thân, nên có khuyết điểm。 Nhưng chỉ cần càng gặp Phụ Bật Khôi Việt chư cát, tất không chủ hình khắc。  

(4) Tham Lang hội đào hoa Tạp diệu, không nhất định chủ do vợ lẽ sinh, nhưng tất chủ quan hệ cảm tình của một đời trên phức tạp, như phụ thân có 2 người thê tử, hoặc mẫu thân từng ly dị hoặc từng là quả phụ, như là loại đó。

Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *