Thiên Phủ Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Huynh Đệ, chủ anh em đông đúc, có năm người trở lên。 Phùng Văn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên ViệtTả PhùHữu Bật, anh em đa tài đa nghệ có trợ lực。 Cùng Liêm TrinhVũ Khúc hội, có khắc thương。 Hội sao Hóa KịKình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp、 Đại Hao, hình khắc bất hòa。 Hoặc chỉ một hai người,phải tư trợ。

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Huynh Đệ

  (1) Sao Thiên Phủ cung Huynh Đệ là Thiện diệu, chủ anh chị em số lượng đông đúc, nguyên văn nói là [năm người trở lên], thực tế có thể đạt nhiều hơn 10 người, mà tại niên đại của hiện đại tránh thai thịnh hành, khắc ứng này đa phần không chuẩn。 Nếu như càng có Tả Phù、 Hữu Bật, số lượng càng nhiều。

  (2) Thiên Phủ cung Huynh Đệ cùng chúng cát diệu tương hội, chủ [anh em đa tài đa nghệ có trợ lực], kỹ càng chu đáo một chút mà nói, Tả Phù Hữu Bật chủ trợ lực lớn, Thiên Khôi Thiên Việt chủ có thể dựa vào, Văn Xương Văn Khúc chủ có tài nghệ。

  (3) Nguyên văn nói: [cùng Liêm Trinh、 Vũ Khúc hội, có khắc thương。] Nếu như đây là nói Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, hoặc Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, thì tác giả đối với điều này đều không gật bừa, Vũ Khúc cùng Liêm Trinh, tuy có chỗ bất lợi lục thân duyên phận, nhưng được Thiên Phủ đồng độ, tình huống này đã được trung hòa, khắc ứng đều không mạnh mẽ, nên không luận làm khắc thương。

  (4) Thiên Phủ hội Hóa Kị cùng Lục sát Hình Hao, chủ [hình khắc bất hòa], hoặc anh chị em số lượng ít, cần tư trợ。 Kỹ càng chu đáo một chút phân biệt, là Thiên Phủ thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Thiên Hình, chủ hình khắc bất hòa; thấy Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, chủ tư trợ anh em。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:

Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *