Thiên Phủ Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Huynh Đệ, chủ anh em đông đúc, có năm người trở lên。 Phùng Văn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên ViệtTả PhùHữu Bật, anh em đa tài đa nghệ có trợ lực。 Cùng Liêm TrinhVũ Khúc hội, có khắc thương。 Hội sao Hóa KịKình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp、 Đại Hao, hình khắc bất hòa。 Hoặc chỉ một hai người,phải tư trợ。 <Bạn là người mệnh Thái Âm, bạn ưa thích sạch sẽ ngăn nắp, là người lãng mạn nhưng cũng dễ ảo tưởng, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Thiên Phủ cung Huynh Đệ chủ anh em bao bọc

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Huynh Đệ

  (1) Sao Thiên Phủ cung Huynh Đệ là Thiện diệu, chủ anh chị em số lượng đông đúc, nguyên văn nói là [năm người trở lên], thực tế có thể đạt nhiều hơn 10 người, mà tại niên đại của hiện đại tránh thai thịnh hành, khắc ứng này đa phần không chuẩn。 Nếu như càng có Tả Phù、 Hữu Bật, số lượng càng nhiều。

  (2) Thiên Phủ cung Huynh Đệ cùng chúng cát diệu tương hội, chủ [anh em đa tài đa nghệ có trợ lực], kỹ càng chu đáo một chút mà nói, Tả Phù Hữu Bật chủ trợ lực lớn, Thiên Khôi Thiên Việt chủ có thể dựa vào, Văn Xương Văn Khúc chủ có tài nghệ。 <Thiên Tướng cung Điền Trạch có ảnh hưởng đến đất đai tài sản của bạn ra sao?>  (3) Nguyên văn nói: [cùng Liêm Trinh、 Vũ Khúc hội, có khắc thương。] Nếu như đây là nói Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, hoặc Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, thì tác giả đối với điều này đều không gật bừa, Vũ Khúc cùng Liêm Trinh, tuy có chỗ bất lợi lục thân duyên phận, nhưng được Thiên Phủ đồng độ, tình huống này đã được trung hòa, khắc ứng đều không mạnh mẽ, nên không luận làm khắc thương。

  (4) Thiên Phủ hội Hóa Kị cùng Lục sát Hình Hao, chủ [hình khắc bất hòa], hoặc anh chị em số lượng ít, cần tư trợ。 Kỹ càng chu đáo một chút phân biệt, là Thiên Phủ thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Thiên Hình, chủ hình khắc bất hòa; thấy Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, chủ tư trợ anh em。 <Tham Lang cung Phụ Mẫu thì liệu cha mẹ bạn có đào hoa, cờ bạc hay không?>


Luận Thêm Về Thiên Phủ Cung Huynh Đệ

Sao Thiên Phủ cung Huynh Đệ, phùng sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt、 sao Tả Phù、 sao Hữu Bật, anh em đa tài đa nghệ có giúp đỡ。

Sao Thiên Phủ ở cung Mão、 Sửu、 Mùi、 Tị、 Hợi tọa thủ cung Huynh Đệ, anh em có 5 người trở lên; cung Dậu 3 người, anh em cảm tình tốt, có người phục vụ công chức, có trợ ích。 Thấy sát tinh Hình Kị thì 2 người trở lên, có hình khắc hoặc có anh em khác mẹ, gia hội Hỏa tinh、Linh tinh, anh em nhiều tâm cơ tính toán, tại giây phút quan trọng sẽ bị họ bán rẻ。 <Cự Môn cung Phúc Đức sẽ khiến bạn luôn nghi ngờ, nhiều suy nghĩ lung tung khiến bản thân bạn sẽ vì điều đó mà rất mệt mỏi>Sao Thiên Phủ cung Huynh Đệ phùng Phủ khố Không Lộ, bị anh em bạn bè liên lụy; gia hội sao Thiên Diêusao Thiên Hư、 sao Đại Hao, chủ anh em bạn bè thủ đoạn âm mưu; thấy một đôi trong Lục cát tinh, lại thấy một đơn tinh khác, có anh em dị bào; gia hội sao Vũ Khúc、 sao Thất Sát、 sao Văn Khúc thì chiêu oán nhiều; hội Vũ Khúc Hóa Kị, vì anh em bạn bè mà phá tài, lại thấy sát tinh thì chủ vì tiền tài mà khởi tranh chấp; hội Liêm Trinh Hóa Kị, chủ anh em bạn bè trở mặt, phản ân thành thù。

Sao Thiên Phủ không đắc Lộc (sao Lộc Tồn hoặc sao Hóa Lộc), mà không có các sao phụ tá (sao Tả Phù、 sao Hữu Bật、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt、 sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 sao Thiên Mã、 sao Lộc Tồn), thì là Không Khố。

Nếu sao Thiên Phủ cung Huynh Đệ là Không Khố, càng cùng Tứ sát tinh(Linh tinh、 Hỏa tinh、 sao Kình Dương、 sao Đà La)、 sao Hóa Kị、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp đồng hội, thì là 「Phủ Khố Không Lộ」。 <Phá Quân cung Tử Tức có phải khiến việc nuôi dạy con cái của bạn sẽ khó khăn không?>


<Thiên Lương cung Quan Lộc thường sẽ có duyên với nghề giảng dạy, bác sĩ, chuyên cứu giúp và che chở người khác, công việc của bạn có vậy không?>
<Thất Sát là sao hình khắc, nên Thất Sát cung Nô Bộc khó tránh tình cảm bạn bè của bạn nảy sinh xung đột!>
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:

Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this