Thiên Phủ Cung Tài Bạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Thiên Phủ là khố của tài lộc, lâm cung Tài Bạch, chủ giàu có, hội chiếu Tả PhùHữu BậtLộc TồnHóa LộcTử ViVũ Khúc các loại cát tinh, chủ cách cục đại phú。 Phùng Không Kiếp、 Đại Hao, chủ tài lộc trong được có phá。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình, vì tiền tài nhiều phân tranh hoặc liên quan kiện tụng。

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Tài Bạch

  (1) Thiên Phủ là tài khố, giảng nghĩa cho rằng nhập cung chủ Tài Bạch [giàu có], trên thực tế, đây là chủ mệnh tạo giỏi về chiếu cố bản thân kinh doanh có được, sẽ không tùy tiện phung phí, có khả năng tích trữ ngũ cốc phòng nạn đói, nhưng chẳng phải mệnh cách giàu có。 Bất quá, đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc, thì tài khố dồi dào, mới có thể trở thành giàu có。 Bất quá, nếu như Thiên Phủ cung Tài Bạch cùng Lộc Tồn đồng độ, thì bị Kình Dương、 Đà La sở giáp, dạng này, mệnh tạo tựu chuyển thành quá đáng keo kiệt, khi cần tiêu tiền còn không nguyện ý tiêu, đối với cứu trợ bạn bè cần gấp tiền tài, cũng thà rằng khoanh tay đứng nhìn。 Nên Thiên Phủ phù hợp thấy Lộc Tồn, lại không phù hợp đồng độ。

  (2) Thiên Phủ cùng Tả Phù、 Hữu Bật、 Lộc Tồn、 Hóa Lộc tương hội, đây liền có đủ tiềm năng của đại phú, nguyên văn chỗ nói Tử Vi cùng Vũ Khúc, một là tăng thêm năng lực quản lý trên sự nghiệp của nó、 tài hoa lãnh đạo cùng khí phách, một là tăng tài khí của nó, vì Thiên Phủ chỉ chủ trữ tài, tất phải Vũ Khúc, mới có thể sinh tài còn có thể trữ tài。 Thiên Phủ đắc Tả Phù、 Hữu Bật, chủ tài nguyên có nhiều phương diện, tiền tài từ 4 phương 8 hướng đến。 Đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc, thì tài khố tràn đầy。 Càng có Thiên Khôi Thiên Việt, chủ cầu tài nhiều cơ hội, còn có quý nhân phù trợ; càng có Văn XươngVăn Khúc, chủ lấy danh cầu tài, hoặc danh lợi song thu。

  (3) Thiên Phủ cung Tài Bạch cùng Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao tương hội, đây là kết cấu sát diệu hung tinh mà Thiên Phủ sợ nhất, so với Hỏa Linh Dương Đà càng tệ, đắc tài tất có phá hao, như càng có chư sát diệu Hóa Kị, thì làm sinh ý phá bại, hãm vào nguy cơ kinh tế。 Ngoài ra, Thiên Phủ tại cung Tài Bạch, cũng sợ Vũ Khúc Hóa Kị hoặc Liêm Trinh Hóa Kị
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *