Liêm Trinh Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Liêm Trinh cung Tài Bạch, hội Tham Lang, chủ hoạch phát hoạch phá。 Liêm Trinh、 Thất Sát tại cung Mùi, là đại phú。 Cùng Thiên Tướng đồng độ, chủ giàu có。 Phùng Kình Dương、 Hỏa Tinh, có thể hoạch phát, tại hãm cung, ở trong khó khăn đắc tài。 Hóa Kị, vì tiền tài sinh tai họa hoặc vì tiền tài mà nhiều phiền não。 Gặp Đại Hao、 Không Kiếp, phải phòng đạo tặc。 Như Hóa Kị、 Kình Dương、 Đà La、 Không Kiếp cùng gặp, chủ vì liên quan kiện tụng phá tài。 <Bạn là người mệnh Vũ Khúc, tính cách sẽ hơi chút cố chấp, tự cho mình là đúng và rất coi trọng giá trị của tiền bạc, nếu bạn quan tâm đến số mệnh của bản thân, hãy luận giải lá số Tử Vi nhé!>

Sao Liêm Trinh cung Tài Bạch chủ hoạch phát hoạch phá

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung Tài Bạch

 (1), Sao Liêm Trinh cung Tài Bạch tính chất cơ bản không tốt, chủ cạnh tranh đắc tài, bất quá, Liêm Trinh tại cung Tài Bạch, cung Mệnh đa phần là sao Vũ Khúc。 Vũ Khúc là Tài diệu, nên nếu như không gặp sát diệu Hóa Kị Hình Hao, thì mệnh tạo có thể càng đánh càng mạnh, không sợ cạnh tranh, tại trong cạnh tranh thành tựu sự nghiệp, phát đạt làm giàu。 Liêm Trinh một mặt cũng có lợi cho tài lợi, nên thích hóa ra Lộc tinh, mức độ cát lợi của nó, tại trong 10 sao Hóa Lộc, chỉ đứng sau Vũ Khúc Hóa Lộc cùng Thái Âm Hóa Lộc mà thôi。

 (2) Liêm Trinh cung Tài Bạch tại cung Dần Thân bị Tham Lang củng chiếu, tại cung Tị Hợi, Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, [chủ hoạch phát hoạch phá], đây là bởi vì nguyên cớ Tham Lang có đủ bạo phát tính chất, nhưng tại đây hãm cung, chỉ cần hơi gặp Hóa Kị Dương Đà Không Kiếp v.v, tựu đắc tài không lâu dài, trên giấy tài phú mà thôi。 Bất quá, Liêm Trinh Tham Lang cùng Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ, đặc biệt càng có Tham Lang Hóa Lộc, hoặc càng cùng Lộc Tồn đồng độ, tam phương tứ chính càng không gặp Hung diệu, thì là Mệnh cách bạo phát, chỉ cần qua hậu thiên nhân lực khống chế, thấy tốt liền thu, tựu không đến nỗi bạo bại。 <Thiên Đồng cung Huynh Đệ thì tình cảm anh chị em trong gia đình bạn có tốt không?> (3) Liêm Trinh Thất Sát tại cung Mùi hoặc tại cung Sửu thủ cung Tài Bạch, đều chủ có đủ sự nghiệp phách lực, có biểu hiện tốt đẹp, nguyên văn chỉ đề cung Mùi, là Liêm Trinh Thất Sát của cung Mùi, là [Hùng Túc Càn Nguyên] cách, xa hơn hẳn với cung Sửu, tài khí cũng so với cung Sửu cực kỳ nổi bật。 Liêm Trinh Thất Sát tại cung Mùi, Liêm Trinh Hóa Lộc, càng có Thiên Khôi - Thiên ViệtVăn Xương - Văn Khúc các loại cát tinh, chủ [đại phú]。

 (4) Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ cung Tài Bạch, cung Mệnh Vũ Khúc độc tọa, Tham Lang củng chiếu, đây là Mệnh cách của đầu cơ、 đầu tư、 thương nghiệp, thường có tính chất bạo phát, nhưng cung Mệnh tam phương tứ chính nếu thấy Địa KhôngĐịa KiếpĐại Hao v.v, thì không chủ giàu có, trái lại chủ đầu tư thất bại。

 (5) Nguyên văn nói: [(Liêm Trinh) phùng Kình Dương、 Hỏa Tinh, có thể hoạch phát。] Đây là chỉ Liêm Trinh cung Tài Bạch hội Tham Lang mà nói, hoặc cung Mệnh đắc Tham Lang, bằng không không phải。 Hỏa Tinh cùng Tham Lang tương hội, là [Hỏa Tham cách], trên sự thực, Linh Tinh hội Tham Lang thành [Linh Tham cách], cũng chủ bạo phát, chỉ là cách cục không bằng Hỏa Tham mà thôi。 Đến nỗi Kình Dương, thì tất phải phối hợp Hỏa Tinh mới đẹp, chỉ tăng thêm khó khăn khi đắc tài mà thôi, nhưng thành tựu lại khá lớn。 Nếu là Linh Tinh Kình Dương, thì là phá cách, chủ hoạch phát hoạch phá。 <Thái Dương cung Phụ Mẫu thường cha mẹ sẽ dành hết tình yêu thương cho bạn, hi sinh cho bạn rất nhiều, cha mẹ cũng thường có danh tiếng, cha mẹ bạn có vậy không?> (6) Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị Hợi lạc hãm, đắc tài khó khăn, nên phù hợp nhất có giỏi về một kỹ thuật, có thể an thân lập Mệnh, thông thường đều không phù hợp đầu cơ, bằng không dễ sinh phá tài, cũng phù hợp làm đến nơi đến chốn, chớ tham nhiều liều lĩnh, bằng không vì nhỏ mất lớn。 Liêm Trinh Tham Lang hội Thiên Mã, chủ tính chất của kim tiền lưu động lớn, càng có Lộc tinh, thì phù hợp lưu động sinh tài, ví dụ như, các loại công tác làm thương khách, hoặc làm thủy thủ。

 (7) Liêm Trinh cung Tài Bạch Hóa Lộc có đủ tính chất đắc tài lợi, Liêm Trinh Hóa Kị thì vừa vặn tương phản, tại cung Tài Bạch chủ tổn tài, bất lợi kinh thương, càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh, chủ vì tiền tài khởi phân tranh, Kình Dương đồng độ, chủ cạnh tranh mới được tài, càng dễ dàng vì tiền tài dẫn tới quan ty kiện tụng。 Đà La đồng độ, thì vì tiền tài sinh khổ não, nên nguyên văn có luận đoán [vì tiền tài sinh tai họa hoặc vì tiền tài mà nhiều phiền não]。

 (8) Liêm Trinh cung Tài Bạch hội [Đại Hao、 Không Kiếp], chủ [phải phòng đạo tặc], tại Lưu niên lưu nguyệt Lưu Nhật phùng nó, xác thực dễ dàng có khắc ứng này, nhưng tính chất cơ bản của nó là cung Tài Bạch hao tổn, đều không nhất định giới hạn ở đạo tặc đánh cướp, cũng có thể là đầu tư phá bại, hoặc có các sự việc như thất nghiệp、 sập tiệm。

 (9) Liêm Trinh cung Tài Bạch Hóa Kị, cùng Dương Đà Không Kiếp hội, [chủ vì liên quan kiện tụng phá tài], Kình Dương đồng độ, càng có Thiên Hình, càng là như vậy。 <Thiên Cơ cung Điền Trạch thường thay đổi nhà cửa nhiều, chán là chuyển, mà không có tư tưởng tích lũy đất đai, được giá thì sẽ bán?>


Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Liêm Trinh ở các cung vị: 
Share this