Thiên Cơ Cung Điền Trạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Cơ Cung Điền Trạch Luận Giải

Sao Thiên Cơ tại cung Điền Trạch tổ nghiệp tuy nhiên giảm sút đi, bản thân có thể mua sản nghiệp, nhưng không thể lâu bền, thường có di động。 Thiên Lương hội chiếu, vãn niên có thể tăng sản nghiệp。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, vì nhà ở mà phát sinh phân tranh phiền phức。 Thiên Cơ cung Điền Trạch lạc hãm, nơi ở ồn ào、 không an tĩnh, hoặc ở gần có công xưởng âm thanh ồn ào。
Thiên Cơ Cung Điền Trạch chủ thường chuyển nhà

Bình Chú Về Thiên Cơ Cung Điền Trạch

  (1) Thiên Cơ chủ biến, mà Điền Trạch bất động sản, trừ phi là tham gia đầu cơ mua đi bán lại, bằng không không thích hợp đa biến, nên Thiên Cơ cung Điền Trạch, đều không lấy làm cát diệu đến luận, tính chất cơ bản nhất, tựu là tổ nghiệp thoái bại, tự mua sau đó còn mất đi, Điền Trạch thường xuyên biến đổi。 Nhưng nếu như thấy Tả PhùHữu Bật, tăng thêm Thiên Cơ Hóa Quyền, thì sản nghiệp tương đối an ổn, nếu như là Thiên Cơ Hóa Kị, thì càng biến càng xấu, nhà lớn đổi nhà nhỏ, nhà nhỏ đổi nhà thuê。 Thiên Cơ cùng Thiên Mã đồng độ, tốc độ Điền Trạch biến đổi càng như cưỡi ngựa xem hoa, nếu như cung Mệnh tam phương tứ chính cát lợi, thì đầu tư bất động sản làm ăn, càng là đại lý bất động sản, có thể có nơi thành tựu。 Thiên Cơ đắc Hóa LộcLộc Tồn các loại, chủ trong biến đổi đắc tài và tích tụ được, giá trị của Điền Trạch càng ngày càng lớn。 Bất quá, Thiên Cơ Lộc Tồn đồng độ, bị Kình Dương Đà La giáp cung, nếu như càng gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Hóa Kị, chủ cùng láng giềng có phân tranh, lẫn nhau bất hòa。

  (2) Thiên Cơ tại cung Điền Trạch, cùng Thiên Lương đồng độ, hoặc được Thiên Lương củng chiếu, nếu như càng có được các loại cát diệu, chủ có thể tại vãn niên có được tài sản, nhưng kiến sát không kiến cát thì không phải, càng là thấy Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, vãn niên được tài sản cũng phá hao。

  (3) Thiên Cơ cung Điền Trạch hội các loại sát diệu Không Kiếp Hóa Kị v.v, thường vì vấn đề bất động sản phát sinh phân tranh, không phải sở hữu nhà đất có vấn đề, tựu là cùng quê nhà bất hòa, vì vậy, nguyên cục cung Điền Trạch thấy nó, cả đời thuê trọ mà không sở hữu nhà đất, trái lại yên tâm thoải mái。

  (4) Thiên Cơ cung Điền Trạch lạc hãm, đều không nhất định chủ hoàn cảnh cư trú thường thường biến hóa, cát diệu không nhiều, thường chủ cùng hoàn cảnh cư trú ồn ào có duyên, sát diệu nhiều, thường đối với hoàn cảnh sinh oán giận。
Tìm hiểu thêm về Thiên Cơ ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *