Thiên Tướng Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Thiên Tướng lâm cung Tài Bạch, hội sao Thiên Phủ, có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn các loại cát tinh hội chiếu, chủ tài nguyên đầy đủ sung túc, có tích trữ。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, theo việc kinh doanh thì mạnh vì gạp bạo vì tiền, tất nhiên có thể phát。 Tử Vi đồng độ, có tiền tài ngoài ý muốn, vì nó có thể đột nhiên giàu có。 Vũ Khúc đồng độ, dùng kỹ năng chuyên môn hoặc trên nghệ thuật đắc tài lợi。 Cùng Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu, chủ tiền tài lúc được lúc mất, bỗng thành bỗng bại, hoặc trước phá tổ nghiệp, sau đó có thành tựu。 Lại hội Không Kiếp、 Đại Hao, chủ tiền đến tiền đi, thường hoặc thu không đủ chi, ít tích trữ。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình các loại sao hội chiếu, chủ vì tiền tài dẫn tới tranh chấp, phân tranh, khuynh gia phá sản, hoặc dẫn đến tai họa lao ngục。 Không có cát hóa đều chủ có nguy hiểm cho sinh mệnh。 

 Thiên Tướng cung Tài Bạch có nguồn tiền ổn định

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Tài Bạch

(1) Thiên Tướng tại bất kỳ một cái cung vị nào, đều tất hội Thiên Phủ, vì vậy, nguyên văn nói một câu [hội sao Thiên Phủ], ý nghĩa không lớn。 Bất quá, vì nguyên cớ của Thiên Phủ, Thiên Tướng cung Tài Bạch cũng thích đắc Lộc, Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đều cát lợi, đắc Lộc hoặc thành Tài Ấm Giáp Ấn cách, đều lợi cho tài vận, chủ [tài nguyên đầy đủ sung túc], bởi vì thấy Thiên Phủ, Thiên Phủ chủ tích trữ, vì vậy kết cấu này cũng chủ [tích trữ]。  

(2) Thiên Tướng cung Tài Bạch, thấy Tả PhùHữu Bật, chủ tài nguyên ổn định, nhưng không chủ phong phú; thấy Thiên KhôiThiên Việt, chủ nhiều cơ hội sinh tài, nhưng cũng chỉ chủ sung túc。 Thấy Văn XươngVăn Khúc, chủ lợi dụng văn tài mưu sinh, hoặc là lấy danh khí đắc tài。 Thiên Tướng thấy những cát tinh này, đều lấy cơ sở càng gặp Lộc diệu là cát lợi。  (3) Liêm Trinh Thiên Tướng cung Tài Bạch, vì Liêm Trinh mang theo tính chất thương nghiệp, nên càng gặp Lộc diệu, lợi cho [theo việc kinh doanh], quan hệ nhân tế tốt đẹp, có thể [mạnh vì gạp bạo vì tiền], thấy cát diệu có thể phát, thấy sát diệu thì tiến tài gian khổ。 Tử Vi Thiên Tướng cung Tài Bạch đồng độ, đây là tinh hệ của đột phát, không thấy Lộc diệu cũng có loại tính chất này, thấy Lộc thì mức độ phát càng lớn。 Nhưng nếu như thấy Hỏa Linh Dương Đà chư sát, thì sau khi phát dễ dàng hoạch phá, đánh về nguyên hình, mà còn tại khi sinh tài, cũng cần chú ý thủ đoạn phải chăng quá mức kịch liệt, không hợp nhân tình。 Vũ Khúc Thiên Tướng cung Tài Bạch, vì Vũ Khúc là Tài tinh, nên chủ cát lợi, tiền vào như nước, nguyên văn nói là [kỹ năng chuyên môn hoặc trên nghệ thuật đắc tài lợi], tác giả đối với điều này đều không gật bừa, tất phải tinh tượng không cát lợi, không thấy Lộc diệu, càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa Không、 Địa Kiếp v.v, mới chủ [kỹ năng chuyên môn], lấy giỏi về một kỹ thuật mưu sinh, có thể giữ được an ổn。 Thấy Địa KhôngĐịa KiếpHồng Loan Thiên Hỷ、 Văn Xương、 Văn Khúc v.v, thì chủ phát triển phương diện nghệ thuật。  

(4) Thiên Tướng cung Tài Bạch tại Tị Hợi độc tọa, Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, đây là cách cục xấu nhất của Thiên Tướng cung Tài Bạch, tính chất cơ bản tựu là [lúc được lúc mất], tài nguyên rất nhiều khởi phục bất định, Thiên Mã đồng độ hoặc củng chiếu, càng là như vậy。 Lại thấy Không Kiếp Đại Hao, chủ [thu không đủ chi], tức tiêu tiền trước khi tiền đến, hoặc cần vay tiền sống qua ngày。 Kiến sát thì vì tiền tài dẫn tới phân tranh, Sát Hình Kị nặng thì người vì tiền mà chết, hoặc vì vậy phạm thượng quan phi, nên chú ý hành vi cầu tài, không được xúc phạm pháp luật, thương thiên hại lý。


Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this