Thái Âm Hóa Lộc

14 Chính Tinh, Tứ Hóa
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Thái Âm Hóa Lộc

Sao Thái Âm chủ phú、 chủ tàng, mà Hóa Lộc chủ tài lộc, nên Thái Âm Hóa Lộc, chủ dệt hoa trên gấm, tài nguyên thu nhập suôn sẻ như ý, mà tinh thần cùng trên vật chất đều cảm thấy xứng tâm。

Sao Thái Âm ngày đêm vận chuyển không ngừng, vận chuyển của nó là tính tuần hoàn, người Thái Âm Hóa Lộc có thể hướng đến cùng nước ngoài tham gia buôn bán, có tiền có thể kiếm đồng thời có thể nhận được thanh danh tốt。

Sao Thái Âm là Điền Trạch chủ, chủ tài phú, nên khi Thái Âm Hóa Lộc, chủ gia đình viên mãn hài hòa, mà sẽ có dấu hiệu mua sắm nhà đất。

Thái Âm Hóa Lộc, nữ mệnh có thể khiến bản thân càng thêm nhu mỹ động nhân, nhân duyên càng đẹp, nam mệnh thì có thể tăng thêm lực hấp dẫn đối với người khác giới。

Thái Âm Hóa Lộc tại miếu vượng, tức Mậu、 Tý、 Hợi, phàm bất cứ việc gì cát lợi, phàm bất cứ việc gì thể diện, tâm tình vui sướng, lạc quan, có hưởng thụ phong phú, nhưng tại đất lạc hãm, đã Mão、 Thìn、 Tị、 Ngọ, gọi là phá Lộc。

Cảm giác thỏa mãn của Thái Âm Hóa Lộc cùng Thiên Đồng Hóa Lộc bất đồng。

Thỏa mãn của sao Thiên Đồng, là từ nghịch chuyển thuận, có cảm giác cuối cùng được dẫn đầu, mà thỏa mãn sao Thái Âm, thì là một loại thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy tuy nhiên so với bên trên không bằng, đến cùng so với bên dưới cảm thấy có dư。

Hai cái đem so sánh, người có Thái Âm Hóa Lộc, nơi trắc trở trải qua tất nhiên khá nhỏ。

Vì vậy phú của Thái Âm Hóa Lộc, đồng thời vô pháp lấy số lượng đến đánh giá。

Nhưng rất khả năng số lượng tuy không bằng người, nhưng cảm giác thỏa mãn lại so với người suốt ngày nóng vội là lớn hơn。

Mà còn khi Thái Âm Hóa Lộc cùng sao Lộc Tồn đồng độ hoặc đối củng, tài phú của nó cũng không ít, mà tiến tài còn đến được thong dong, vì thế chính là tốt mà thôi。

Thái Âm Hóa Lộc tất Cự Môn cung Phúc Đức Hóa Kỵ, nên cũng phải nhìn sao Cự Môn nằm cùng là tinh diệu thế nào, sau đó mới có thể quyết định tính chất cụ thể của Thái Âm Hóa Lộc。

Thông thường mà nói thì chủ phí sức, thường thường dùng hết tâm lực sau đó cuối cùng có thể thành。

Lúc này, cảm thụ của người trong cuộc trái lại không chú ý cùng tiền tài, chỉ là ước ao tự tay thành công một cái kế hoạch, do đó tự hào mà thôi。

Thái Âm Hóa Lộc đã chủ yếu là cảm giác thỏa mãn đối với tài phú, vì vậy phù hợp cư cung Mệnhcung Tài Bạchcung Quan Lộc

Nếu Thái Âm Hóa Lộc khi cư cung Phúc Đức, liền chỉ phù hợp tích cực đầu nhập kế hoạch tài vụ, dung tâm tình chỉ hỏi cày cấy、 không hỏi thu hoạch mà công tác, thì trái lại dễ dàng vì bản thân mang đến lợi ích thực tế。

Bằng không, liền dễ dàng phát triển thành là chỉ cố theo đuổi hưởng thụ。

Khi Thái Âm Hóa Lộc cùng sao Văn Xươngsao Văn Khúc、 đào hoa hội, tình hình càng thêm như vậy。

Tế ngộ của cuộc đời thường thường quyết định ở trong một ý niệm, đây tức là như nhau。 Nếu càng thấy sao Địa Khôngsao Địa Kiếp, càng chủ xử sự trống rỗng không thực。

Thái Âm Hóa Lộc Tại 12 Cung

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Mệnh Thân: vượng địa, nam mệnh, duyên nữ tính đẹp, được tiền tài từ nữ tính, được nữ tính che chở, nữ mệnh ôn nhu hiền lành, giỏi quản lý việc gia đình, có thể gả được chồng quý, vượng phu ích tử; hãm địa, bất cát, nam mệnh phù hợp bối tỉnh ly hương, đến nơi khác mưu cầu cát lợi, nữ mệnh thì lòng hư vinh rất mạnh。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Huynh Đệ: anh chị em cảm tình sâu dày, có thể giúp đỡ lẫn nhau。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Phu Thê: quan hệ vợ chồng tốt、 cảm tình sâu、 tôn trọng yêu thương lẫn nhau。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Tử Tức: con cái thông minh、 nghe lời。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Tài Bạch: vượng địa, tiền vào như nước, cầu tài dễ được; hãm địa, không có tiền tài, hoặc vì phạm đào hoa mà phá tài。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Tật Ách: bệnh tật có chuyển biến tốt, hãm địa gia sát, chân tay dễ có thương tật。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Thiên Di: vượng địa phù hợp động, động thì mưu cầu cát lợi, hãm địa, gian khổ phí sức, dễ phạm đào hoa。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Nô Bộc: vượng địa, cấp dưới đắc lực, có thể trợ chủ thành công; hãm địa, cấp dưới hoặc đồng nghiệp không cân bằng, sự nghiệp không có thành, thậm chí còn có đào hoa xuất hiện。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Quan Lộc: vượng địa, có thể thăng quan phát tài, hãm địa, quan trường thất thế, phạm đào hoa。

✪ Thái Âm Hóa Lộc cung Điền Trạch: vượng địa, mua bất động sản, hoặc kế thừa di sản, hãm địa, bán bất động sản lấy tiền mặt hoặc phá sản。

Thái Âm cung Phúc Đức Hóa Lộc: vượng địa, có thể nhận được đời sống tinh thần tốt lành cùng hưởng thụ phương diện đời sống vật chất; hãm địa, gian khổ phí sức, phạm đào hoa。

Thái Âm cung Phụ Mẫu Hóa Lộc: vượng địa, có thể hưởng thụ quan tâm và yêu quý của cha mẹ; hãm địa, không thể nhận được quan tâm và yêu quý của cha mẹ。
Share this