Thất Sát Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Thất Sát tại cung Phụ Mẫu, chủ hình khắc, hoặc tuổi sớm khí tổ ly gia。 Cùng Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ, đều chủ có hình thương。 Sao Tử Vi đồng độ, hội cát diệu, không có hình khắc。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên HìnhKiếp SátCô Thần các loại sát tinh hội chiếu, chủ hình khắc。  

Bình Chú Về Thất Sát Cung Phụ Mẫu

(1) Thất Sát tại cung Phụ Mẫu, tính chất cơ bản không tốt, chủ cùng cha mẹ vô duyên, dễ xa cách cha mẹ, tức [tuổi sớm khí tổ ly gia], thấy Hỏa Tinh đồng độ, hoặc càng hội Thiên Mã, càng chuẩn, nếu như Thất Sát không hội Hỏa Tinh, cung Mệnh lại có Hỏa Tinh ở bên trong cung, cũng có tính chất này。 Càng gặp các sao Sát Hình Kị Hao, chủ [hình khắc]。

(2) Thất Sát cùng Vũ Khúc đồng độ, hoặc cùng Liêm Trinh đồng độ, đều lấy Hóa Kị đồng cung, mới chủ hình thương。 Tử Vi bởi vì không Hóa Kị, cũng không sợ sát diệu, nên chỉ cần có cát tinh hội chiếu, liền chủ [không có hình khắc]。

Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *