Thất Sát Cung Tật Ách

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Tật Ách Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Tật Ách, chủ ấu niên nhiều tai bệnh, hoặc tính tình nóng nảy, dễ oán giận。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, chủ các chứng bệnh lao、 bệnh phổi、 ho ra máu。 Tử ViThiên Phủ củng chiếu, chủ nội thương、 tràng vị bất hòa。 Hội Kình Dương, chủ viêm ruột、 khối u、 tiểu ra máu。 Vũ Khúc đồng độ, chủ hình thương。 Hội Đà La, tay chân thương tật。 Hỏa Tinh đồng độ, bệnh mắt。 Long Trì đồng độ, điếc。 Nhiều chứng âm hư、 nội thương。  

Thất Sát Cung Tật Ách chủ về cột sống

Bình Chú Về Thất Sát Cung Tật Ách

(1) Thất Sát cung Tật Ách, tính chất cơ bản bất lợi, khí cương khắc rất nặng, thấy sát diệu, càng là Kình Dương đồng độ, thường chủ [ấu niên nhiều tai bệnh], cũng chủ [tính tình nóng nảy], đây cùng [công năng gan] của tính chất Tiên thiên có liên quan, đây là gan của phương diện Trung Y Học, có đủ tính chất của hệ thống cảm xúc, nên [dễ oán giận], cũng vì vậy tiến một bước ảnh hưởng đến gan, nên chủ bệnh gan。  

(2) Thất Sát Ngũ hành thuộc Âm kim, Âm kim là phổi, nên cũng chủ bệnh tật của hệ thống hô hấp, càng chủ phổi kết hạch, vì vậy, khi cùng Liêm Trinh Hóa Kị đồng độ, liền có khắc ứng của [bệnh lao、 bệnh phổi、 ho ra máu], Liêm Trinh Hóa Kị nơi chủ đích thị là bệnh về máu。 Liêm Trinh Thất Sát, cũng chủ ngoại thương, tổn thương do kim loại hoặc là ngã đập tổn thương。 Sát nặng kiêm thấy Hóa Kị, cũng là chứng xuất huyết, cũng chủ ung thư。  (3) Thất Sát cung Tật Ách tại Dần Thân, Tử Vi Thiên Phủ củng chiếu, chủ [tràng vị bất hòa], tức là bệnh tràng vị thông thường, nhưng sát nặng thì có chứng bệnh tràng vị nghiêm trọng, như ung thư dạ dày、 ung thư tuyến tụy v.v,đây là khắc ứng của tính chất cung đối Tử Phủ。  

(4) Thất Sát cung Tật Ách cùng Kình Dương đồng độ, thường chủ chứng xuất huyết tràng vị, hoặc là chứng viêm tràng vị, như nguyên văn chỗ nói [hoang tràng、 tiểu ra máu v.v], sát nặng mới chủ khối u。  

(5) Thất Sát cung Tật Ách cùng Hỏa Tinh đồng độ, nguyên văn nói chủ [bệnh mắt], nhưng tác giả quan sát có được, thì là bệnh phổi, đây là Dương hỏa của Hỏa Tinh đốt thương Thất Sát Âm kim。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Tật Ách:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this