Cung Tử Tức Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Cung Tử Tức

Cung Tử Tức là đào hoa vị, từ đó có thể khán ra ít hay nhiều con nối dõi và hành vi của con cái, tuổi xế chiều phải chăng có thể được con cái phụng dưỡng, cũng nhất định nói con cái phải chăng hiếu thuận, cảm tình với con cái thế nào, khi sinh đẻ con cái phải chăng thuận lợi, có hay không khó sinh, mổ đẻ, lưu sản các loại hiện tượng.

Cung Tử tức là biểu thị dung mạo, cá tính, tài hoa, trạng thái sức khoẻ của con cái, cát hung họa phúc, cùng với năng lực sinh dục của bản thân, con cái tại trong quá trình trưởng thành, phải chăng có hung hiểm, là con sinh ra có triển vọng hay là đứa con bại gia, đều cần từ trong cung Tử tức hiển thị ra đến.

Từ bên trong cung Tử Tức cũng có thể lấy suy đoán ra học sinh, môn đồ, vãn bối của chính mình; cùng quan hệ với mình thế nào, sẽ hay không sẽ bị thuộc hạ phản bội, bán rẻ hoặc kéo chân sau, phải phối hợp cung Nô bộc cùng tham khảo, đến nỗi ra ngoài có thể hay không kết giao đến bạn bè tốt, có thể phối hợp cung Thiên di đến tham luận.

Cung Tử Tức là cung vị luận về con cái
Con cái là kết tinh của tình cảm vợ chồng, nên từ bên trong cung Tử tức cũng có thể biết được sự mạnh yếu và tốt xấu của sinh hoạt tính dục cùng năng lực sinh sản, càng có thể từ cung Tử tức mà biết mức độ ảnh hưởng lẫn nhau cùng xung quanh nơi cư trú, cũng có thể từ bên trong cung Tử tức đến khán tốt xấu của đối tượng hợp tác làm ăn.

Bởi vì tử tức là nam nữ song phương cùng nhau sáng tạo ra đến, vì vậy, cùng cung Nô bộc tham khảo có thể luận thích hợp hay không cùng người cùng nhau lập nghiệp, có thể hay không thể lấy được đến bạn bè cùng người hợp tác đồng cam cộng khổ cùng nhau khai sáng sự nghiệp đẹp đẽ.

Mà cung Tử tức còn là cầu nối trung gian của cung Phu thê cùng cung Tài bạch, vì vậy còn có thể từ cung Tử tức khán ra cơ sở vật chất của người đó cùng lối suy nghĩ tinh thần tốt hay xấu, càng có thể biết được cá tính của mẹ vợ người này, quan hệ giữa mẹ vợ và bản thân như nào, đều có thể từ cung Tử tức biết đại khái của nó.

Cung Tử tức nhiều Cát tinh, còn nhập miếu vượng, như sao Tử Vi, sao Thiên Phủ, sao Thiên Đồng, sao Thiên Lương, sao Vũ Khúc, sao Liêm Trinh, sao Tả Phù, sao Hữu Bật các loại; chủ con cái nhiều, sự nghiệp có thành tựu.Như gặp sao Cự Môn, sao Thái Dương, sao Phá Quân, sao Thất Sát các loại Sát tinh đồng độ, thì đa phần có yểu chiết (chết trẻ). Như có sao Lộc Tồn, Thất Sát tương thủ, con cái thưa thớt, hoặc có một hai người con.

Cùng sao Thiên Cơ, sao Thiên Phủ đồng cung, chủ muộn mới có con nối dõi, trung niên mới được. Như gặp sao Tham Lang, Linh tinh, sao Kình Dương, sao Đà La, Hóa Kị các loại Sát tinh, chủ hình thương, hoặc con cái hỷ nộ vô thường, cảm tình bất hòa.

Như Sát tinh nhiều còn hãm địa, có thể đoán tuyệt tự, hoặc thương tật chết yểu, hoặc nhận con nuôi.

Nếu như các sao cùng Tứ sát, Không, Kiếp, Hình Kị, Tử, Tuyệt đồng cung hội ở cung Tử tức, nhiều con thì giảm đi, ít con thì càng ít, không con thì hoàn toàn không.

Như được Cát tinh củng chiếu, chủ con cái nhiều mà còn có nơi triển vọng, nếu như đã có Hung tinh lâm chiếu mà còn tăng thêm hình sát các loại Ác diệu, đa phần chủ khắc hại hoặc có con phá sạch ngỗ nghịch.

Phàm xem con cái có hay không, ngoài khán giá trị của sao ra, còn cần khán Cát hung tinh tại tam phương Tứ chính chỗ khởi tác dụng tốt hay xấu.Cung Tử tức như có Cát tinh chiếu xuống, nhưng tam phương Tứ chính có Sát hình xung phá, con trai đẹp con gái đẹp cũng phải gặp tổn hại. Cung Tử tức nhiều Nam đẩu tinh, đa phần sinh con trai; nhiều sao Bắc Đẩu tinh, đa phần sinh con gái. (Cơ, Đồng, Lương, Tướng, Phủ, Hỏa tinh, Khôi, Việt, Sát, Xương, Linh là Nam Đẩu tinh. Vũ, Liêm, Tham, Cự, Phá, Dương, Đà, Tả, Hữu, Khúc, Lộc tồn là Bắc Đẩu tinh).

Tại trong Mệnh bàn, sao Thái Dương lạc tại cung Tử tức, trước sinh con trai, sao Thái Âm lạc tại cung Tử tức trước sinh con gái.

Cung Tử tức đặt tại cung Dương, trước sinh con trai, đặt tại cung Âm, trước sinh con gái (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc cung Dương; Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi thuộc cung Âm).  

Tại dưới tình huống thời kỳ hiện đại chỉ sinh một con, thông thường đến nói, bất luận là nam mệnh hay là nữ mệnh, cần khán sinh con ở đoạn thời gian đi đến đại hạn nào, bên trong cung Đại hạn Nam Đẩu tinh tọa thủ, hoặc nhiều Nam Đẩu tinh, trước sinh con trai; bên trong cung Đại hạn Bắc Đẩu tinh tọa thủ, hoặc Bắc Đẩu tinh nhiều, trước sinh con gái.  

Tóm lại, cung Tử tức Cát tinh tọa thủ hoặc chiếu xuống, thì chủ con cái hưng thịnh có triển vọng, sự nghiệp có thành tựu; Hung tinh tọa thủ hoặc chiếu xuống, thì chủ con cái có hình khắc, hoặc ít con tuyệt tự, hoặc tai họa không ngừng.

Vô luận là Cát tinh hoặc Hung tinh, là Cát diệu hoặc Hung sát, tại cung Tử tức độc thủ hoặc đồng độ, Cát tinh tổ hợp càng nhiều, đối với con cái mức độ ứng cát thì càng lớn, đồng dạng, tổ hợp Hung sát càng nhiều, đối với con cái mức độ ứng hung cũng tựu càng lớn.
Share this