Thiên Đồng Cung Quan Lộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Thiên Đồng tại cung Quan Lộc phù hợp tay trắng lập nghiệp hoặc từ nhỏ phát lớn。 Cùng Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa hội chiếu, sự nghiệp cường thịnh。 Cùng sao Cự Môn đồng độ, từ trong khó khăn phấn đấu thành công。 Cùng sao Thái Âm đồng độ, phù hợp tại dưới đã thành cục diện mưu tính phát triển。 Cùng Văn XươngVăn Khúc hội chiếu, chủ tại trong văn hóa nghệ thuật mong cầu tiến thân, nếu tại hãm cung, lấy trong cơ cấu công chúng làm viên chức hoặc tại trong cơ quan ban ngành làm nhân viên。 Cùng Thiên Mã Đà La hội chiếu, nghiệp vụ nhiều biến động, nhiều phân tranh。 Hội Kình DươngThiên Hình, trên sự nghiệp nhiều kiện tụng phân tranh。 Hội chiếu Hỏa TinhLinh Tinh, xử sự nhiều nghịch cảnh。 Cùng Không Kiếp hội chiếu, sự nghiệp từ trong ảo tưởng biến động, hoặc từ nghệ thuật kỹ năng làm nên。 <Bạn có Thái Dương cung Thiên Di nên xu hướng xuất ngoại, đi nơi khác phát triển tỉ lệ rất cao,  bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Thiên Đồng cung Quan Lộc thường có công việc thoải mái nhẹ nhàng

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Quan Lộc

  (1) Thiên Đồng có tính chất của bạch thủ hưng gia, tại cung Mệnhcung Tài Bạchcung Thiên Di là như vậy, Thiên Đồng cung Quan Lộc cũng là như vậy。 Hội cát tinh cát hóa Lộc diệu thì thành công, hội Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp Hình Hao thì thất bại。 Nhưng vô luận như nào, sự nghiệp của nó đều từ số không bắt đầu, dần dần tiến triển。

  (2) Nguyên văn gọi Thiên Đồng cung Quan Lộc thấy [Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa], chủ [sự nghiệp cường thịnh]。 Kỳ thực đơn kiến Tam cát hóa, không thể tùy tiện mà phán là sự nghiệp cường thịnh, đây phải xem tinh diệu gì cát hóa mà định。 Ví dụ như, thấy Văn Xương Hóa Khoa hoặc Văn Khúc Hóa Khoa, chỉ lợi cho văn hóa giáo dục hoặc sự nghiệp văn hóa, không làm cường thịnh để luận, mà Thiên Đồng Hóa Lộc hội cung Tài Bạch Thiên Cơ Hóa Quyền, thì có thể kinh doanh làm ăn nhỏ mà tài nguyên an định。 Nếu là Thiên Đồng Hóa Quyền, hội Thiên Cơ Hóa KhoaThái Âm Hóa Lộc, càng là cung vị Thái Âm nhập miếu vượng, thì sự nghiệp hoàn cảnh thuận lợi, có danh có lợi, càng gặp Phụ Bật Khôi Việt chư cát, mới chủ [sự nghiệp cường thịnh]。 <Thiên Cơ cung Tài Bạch thường khó tụ tài, tiền đến tiền đi nhanh chóng, thích hợp với dòng tiền lưu động, bạn thấy đúng không?>
  (3) Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, vì Cự Môn chủ gian khổ, nên sự nghiệp tất không là hoàn cảnh thuận lợi, sẽ có rất nhiều trở ngại, nếu như càng hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa KiếpĐại Hao v.v, thì vô pháp tay trắng lập nghiệp, trái lại đem ít tư sản lỗ vốn mất。 Nhưng có thấy cát hóa và cát diệu, mới chủ [trong khó khăn phấn đấu thành công]。 Thiên Đồng cung Quan Lộc cùng Cự Môn Hóa Kị đồng độ, trừ phi lấy khẩu thiệt cầu tài, bằng không tất nhiều thị phi phân tranh, có ít nhân duyên。

  (4) Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, tại dưới tình huống không có cát diệu chiếu rọi, hoặc càng có sát tinh, đều không chủ [dưới cục diện đã thành mưu tính phát triển], tuy nhiên Thái Âm là Tài tinh, nhưng vẫn cần gian khổ nỗ lực mới có chút thành tích。 Có thể được Phụ Bật Khôi Việt, mới chủ thừa kế sự nghiệp, ví dụ như, thu được quyền thừa kế từ gia tộc làm ăn v.v, cũng thích hợp mua sắm sự nghiệp kinh doanh sẵn có, ví dụ như, đầu bếp của quán thức ăn chay muốn tự lập môn hộ, không hẳn bản thân mở cửa tiệm mới, có thể mua sắm chính tại quán ăn chay lỗ vốn, cải tạo một phen, khởi tử hồi sinh。 Thái Âm Thiên Đồng cung Quan Lộc, để có được Thái Âm Hóa Lộc đẹp nhất, càng là Thái Âm nhập miếu, càng dễ dàng sinh tài thu lợi, lại thấy Lộc Tồn、 Thiên Mã, càng là cát lợi, có thể trở thành giàu có。 Thiên Đồng Hóa Lộc thì tài vận khá bình thường, nhưng còn là chủ có thành tựu。  (5) Thiên Đồng tính chất nhu hòa, có đủ văn nghệ khí chất, tại cung Quan Lộc thường chủ văn nghệ cùng sự nghiệp văn hóa, như xuất bản、 sáng tác、 nghệ thuật v.v, càng gặp Văn Xương Văn Khúc, liền chủ [tại trong văn hóa nghệ thuật cầu tiến thủ], nhưng nếu như cung Quan Lộc cùng cung Tài Bạch không đắc Lộc, thì phát triển bình bình, chỉ đủ sống tạm。 Thiên Đồng cung Quan Lộc đắc Văn Xương Văn Khúc, càng có Long Trì - Phượng Các, chủ cùng kỹ thuật của nghệ thuật có liên quan。 Thiên Đồng Văn Xương Văn Khúc, càng gặp Hồng LoanThiên HỷHàm Trì、 Đại Hao、 Thiên DiêuMộc Dục v.v, chủ thích hợp lấy người khác giới làm đối tượng phục vụ。 Thiên Đồng tại cung Sửu、 cung Ngọ cùng cung Mùi lạc hãm, 3 cung này Xương Khúc, không chủ tu dưỡng và tiềm năng văn nghệ, chỉ chủ văn thư,phù hợp [trong cơ cấu công chúng làm viên chức hoặc tại trong cơ quan ban ngành làm nhân viên], điều này tức làm nhân viên văn chức, bất quá tại cung Ngọ, nếu như Thiên Đồng Hóa Lộc, càng có Kình Dương đồng độ, thì Văn Xương Văn Khúc chủ mưu lược, có tài năng lãnh đạo võ chức, có thể tại trong kỷ luật bộ đội làm nhân vật Quân sư。

  (6) Thiên Đồng cung Quan Lộc có Đà La Thiên Mã đồng độ, chủ [nghiệp vụ nhiều biến động], nhưng lại là hướng phương hướng của bất lợi biến hóa, mà còn [nhiều phân tranh], càng gặp Địa Không、 Địa Kiếp、 Đại Hao v.v, vì sự nghiệp biến động mà phá tài。 Càng gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh, thì áp lực của sự nghiệp rất lớn。  (7) Thiên Đồng cung Quan Lộc có Kình Dương Thiên Hình, bởi vì Kình Dương là Hình tinh, vì vậy thông thường đều không chủ thích hợp sự nghiệp hình pháp, mà là chủ [trên sự nghiệp nhiều kiện tụng phân tranh], tất cần phải dĩ hòa vi quý, phòng ngừa quá nhiều xung đột nhân sự。 Bất quá, nếu là Mã Đầu Đới Tiễn cách, thì thích hợp tham gia võ chức, dùng sát khí phục người khác。

  (8) Thiên Đồng cung Quan Lộc sợ cùng Hỏa Tinh Linh Tinh đồng độ tương hội, tất mang đến gập ghềnh trở ngại trên sự nghiệp, [xử sự nhiều nghịch cảnh], sự nghiệp phát triển cục diện cũng nhỏ, phù hợp nhất có một kỹ năng bên thân, hoặc là tại bên trong cơ cấu lớn an thân lập Mệnh, càng là Thiên Cơ ở Tài Bạch, nếu không phải một kỹ năng bên thân hoặc cơ cấu lớn nhậm chức, tất định tài nguyên bất ổn, sinh hoạt mất cảm giác an toàn。

  (9) Thiên Đồng cung Quan Lộc có Địa Không Địa Kiếp tương hội, vì Không Kiếp bất lợi tài vận, càng gặp Đại Hao càng vậy, nên không thích hợp hoạt động thương nghiệp thông thường, tham gia nghề nghiệp kỹ thuật mang tính chất nghệ thuật khá tốt, hoặc [sự nghiệp từ trong ảo tưởng phát động], tức kinh doanh có đủ sáng tạo, ví dụ như, thiết kế、 in ấn bán buôn các loại thẻ card đặc biệt。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị: 
Share this