Văn Xương Hóa Khoa

14 Chính Tinh

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Văn Xương Hóa Khoa

Văn Xương là Khoa Giáp chi túc, chủ thông minh, được người tán thưởng, thanh danh tốt、 có tài hoa văn nghệ, mi thanh mục tú。

Mà Hóa Khoa, chủ công minh、 thanh danh, nên khi Văn Xương Hóa Khoa, càng là sáng suốt hơn người, tài hoa dào dạt mà thanh danh biểu dương, sao Văn Xương miếu vượng, nó có chân tài thực học, gia hội cát tinh có cơ hội thể hiện tài năng, mà danh tiếng tuyệt vời, có thể thực chí danh quy。

Sao Văn Xương độc thủ, không có tài hoa, khó mà thể hiện, dễ có than thở rằng có tài mà không gặp thời, lạc hãm, hư danh mà thôi, gia hội sát tinh xung chiếu, dễ xu hướng ở tự tư tự lợi, quyền mưu thuật sĩ。

Hóa Khoa thuộc Thủy đại biểu trí tuệ, Khoa cũng có hàm ý chia ngành chia loại, cùng có phân tích hệ thống cùng kế hoạch, mà Hóa Khoa như khoa cử của cổ đại (Khoa Giáp), nên có tác dụng đại biểu công danh cùng danh tiếng。

Sao Văn Xương thuộc văn danh của chính đồ, cũng đại biểu pháp luật, mà Ngũ hành thuộc Tân Kim, lực co lại cùng ngưng kết của Kim rất mạnh。

Nên Văn Xương Hóa Khoa, có thể đem trí tuệ của bản thân ngưng tụ quy nạp, mà trọn vẹn phát huy ra đến, còn có thể đem lý tưởng cùng kế hoạch, tuân thủ đường lối chính đáng, lấy thủ đoạn độ cao chính đáng mà phát huy, còn có thể nhận được đồng tình của quần chúng, mà dương danh。

Lạc hãm gia sát, dễ xu hướng ở tà môn, mà sản sinh vấn đề trùng trùng trên pháp luật。

Sao Văn Xương thích tại đất Tị、 Sửu Hóa Khoa, nhưng không thích Can cung tọa Tân, cũng không thích tại đất Dậu Hóa Khoa, nảy mầm mà chẳng ra hoa。

Văn Xương Hóa Khoa lợi cho điển thí, cũng lợi tại phương diện nghiên cứu văn nghệ hoặc học thuật, chủ vì vậy mang đến danh dự, nó vì vậy mà mang đến lợi lộc。

Hóa Khoa tại cung vị nhập miếu, thì chủ có thể tăng thêm năng lực học tập, sở trường lý giải, đồng thời có thể thâm nhập phát huy, vì vậy mà không phải chỉ có hư danh。

Nhưng tại cung vị lạc hãm Hóa Khoa (tức tại 3 cung Dần、 Ngọ、 Tuất), thì chỉ chủ trên tinh thần tự mình thỏa mãn, có chuyển thành ý nghĩa thuần đạo hư thanh (chỉ những người sống ẩn dật không làm quan chỉ thích hư danh)。

Văn Xương Hóa Khoa chủ điển thí thành danh, tại hiện đại cũng có thể biểu dương là thi cử cạnh tranh hoặc cạnh tranh của phương diện văn nghệ học thuật được lợi。

Giả sử càng thấy sao Thiên Khôisao Thiên Vit, mà Chính diệu còn thuần thanh, thì lợi cho tham gia thi cử cấp quốc gia, hoặc lấy thi cử cao cấp tư cách chuyên nghiệp。

Sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt thường có thể trợ lực cho thành công của nó, nên Văn Xương Hóa Khoa thích nhất được nó phối hợp。

Đại vận Lưu niên thấy Văn Xương Hóa Khoa, có lúc chỉ chủ tác phẩm nhận được phát biểu, nhà văn thì có tác phẩm xuất bản, cũng chủ lợi cho thi cử, hoặc công tác thi cử tiền tác (thuật ngữ chuyên ngành) nghiên cứu có thể có tâm đắc đặc thù, vì vậy điển thí trọng yếu, không cần Văn Xương Hóa Khoa thấy ở năm điển thí, ở trước khi thi một năm được nó cũng thuộc có lợi。

Sao Văn Xương thuộc phụ tá chư diệu,  trong Đẩu Số , có thể thành là Hóa diệu, trừ Chính diệu ra, còn lại liền chỉ có Văn Khúc có thể hóa ra Khoa tinh hoặc Kỵ tinh。

Cổ đại coi trọng do khoa cử lấy công danh, không những người có dị đồ xuất thân có chỗ không bằng, cho dù là người lưỡng bảng xuất thân, cũng so với hàn lâm xuất thân tam khảo thấp một đẳng cấp, nên cung Mệnh hoặc  cung Phu Thê thích nhất thấy Văn Xương Hóa Khoa, phùng Lưu niên có sao Văn Xương、 sao Văn Khúc Hóa Khoa thủ Mệnh, cũng coi là công danh cát lợi trị giá trăm vạn。

Hiện tại đã ít đi ý nghĩa này, vì vậy chỉ đem tinh diệu Văn Xương Hóa Khoa coi là lợi đọc sách, càng thích Văn Xương Hóa Khoa của 「Dương Lương Xương Lộc cách」。

Từ ý nghĩa của khoa học, còn có thể đem sao Văn Xương mở rộng là tinh diệu chủ sách cùng lễ lạc, vì vậy liền sản sinh trưng nghiệm như sau。

Sao Văn Xương chủ văn thư khế ước, khi Văn Xương Hóa Khoa, thường thường chủ vì văn thư khế ước mà có được danh dự。

Ví dụ như phát biểu tác phẩm, vì ký kết một phần hợp đồng mà giành được danh tiếng, hoặc phát biểu ý kiến trọng yếu của mặt sách, giành được tán thưởng của ban quản trị v.v。

Bởi vì hiện đại thương trường coi trọng ký kết của hợp đồng khế ước, vì vậy thường thường còn chủ ký kết hợp đồng thuận lợi。

Giả sử như cùng Tài tinh cùng sao Lộc Tồn tương hội, hoặc bị Lưu diệu Hóa Lộc xung động, thì chủ vì văn thư khế ước tiến tài。

Người nhận lương thì cũng chủ không có lên chức。

Văn Xương Hóa Khoa, thích cùng sao Tấu Thư đồng hội, thì là tin mừng văn thư, loại văn thư này, có thể là công văn lên chức, cũng có thể là hồ sơ của quan ty kiện tụng, cũng có thể là phát biểu tác phẩm, thậm chí là một phong thư mong đợi đã lâu。

Lúc này, ý nghĩa của Hóa Khoa liền không hạn chế ở danh dự, hoặc chủ niềm vui của nội tâm。

Sao Văn Xương đã chủ lễ lạc, do đó ý nghĩa mở rộng, liền có thể coi là biểu trưng của hai lễ hôn và tang。

Nên khi Văn Xương Hóa Khoa ở cung vị lục thân, nếu có Sát Kỵ Hình diệu hội tụ, tại bên trong Lưu niên hoặc Tiểu hạn này, hoặc chủ tang lễ của lục thân。

Nên Văn Xương Hóa Khoa không nhất định đại biểu hỷ khánh, cần phải nhìn toàn bộ tổ hợp tinh diệu mà định。

Văn Xương Hóa Khoa Tại 12 Cung

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Mệnh Thân: văn vận tốt, tại trường thi, có thể Kim bảng đề danh, có thể thăng chức danh, nếu có sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt đồng thủ càng đẹp。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Huynh Đệ: anh chị em tại phương diện văn học nghệ thuật có tạo nghệ, cảm tình sâu, tình ý đậm。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Phu Thê: sinh hoạt vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn, yêu kính lẫn nhau, phu xướng phụ tùy, phối ngẫu có tài hoa。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Tử Tức: con cái học tập có thành tựu, con cái hiếu hiền, con cái có triển vọng。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Tài Bạch; tại bên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và văn hóa có phát minh sáng tạo, vì đoạt giải mà đắc tài, đồng thời được hưởng thịnh danh。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Tật Ách: thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, tâm tình vui sướng。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Thiên Di: tại bên ngoài có quý nhân đề bạt, đến nơi khác mưu cầu cát lợi。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Nô Bộc: cấp dưới đắc lực, có thể nhận được giúp đỡ của đồng nghiệp, nếu có sao Kình Dương、  sao Đà Lasao Địa Khôngsao Địa Kiếp đồng thủ, sẽ có tai họa phát sinh。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Quan Lộc: quan trường đắc thế, sự nghiệp phát triển tiền đồ tốt lành, như văn học nghệ thuật、 xuất bản、 in ấn、 sáng tác、 đồ trang điểm cùng các loại nghề nghiệp phục vụ đều có thể nhận được rất tốt mà phát triển。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Điền Trạch: bất động sản tăng thêm, sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác đều có thể nhận được tốt lành mà cải thiện và phát triển。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Phúc Đức: tại phương diện nghệ thuật có tạo nghệ rất sâu, tại trên xã hội có uy vọng rất cao, đã nhận được đời sống hưởng thụ tinh thần và địa vị danh dự rất cao。

✪ Văn Xương Hóa Khoa cung Phụ Mẫu: nhận được một cách không nhỏ giáo dục tốt lành của cha mẹ, nhận được một cách không nhỏ cha mẹ thân thiết mà quan tâm và yêu quý。
Share this