Thái Dương Cung Quan Lộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Dương Cung Quan Lộc Luận Giải

Thái Dương cung Quan Lộc nhập miếu hội chiếu Tả PhùHữu BậtThiên Khôi Thiên Việt, hoặc có được Văn XươngVăn Khúc, mà không phùng Tứ sát Không Kiếp, chủ quý đến nhất phẩm hoặc môn đồ đông đúc。 Hoặc cung Dần cùng Cự Môn đồng độ, không có sát tinh, chủ đại phú đại quý。 Cùng Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa hội chiếu, càng là Rường cột của Quốc gia。 Thái Dương tại cung Ngọ, chính là Nhật Lệ Trung Thiên, chủ có thể nắm giữ đại quyền, đều có phú quý lớn。 Có Văn Xương đồng độ, nhập miếu hội Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Tam ThaiBát Tọa các loại cát tinh, chính là lãnh tụ nhân dân hoặc hành chính trong chính phủ。 Cùng Cự Môn hội, chính là nhà ngoại giao đánh và thắng địch cùng công tác quản lý nhà nước。 Nếu Thái Dương lạc hãm, phùng Kình DươngĐà La, thì vất vả bôn tẩu, thành nhiều bại nhiều。 Gặp Không Kiếp,phù hợp tham gia thành danh trên kỹ nghệ, hoặc từ trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp, đa phần làm nên ở trong ảo tưởng lâu đài trên không。

Thiên Cơ cung Thiên Di của bạn có ảnh hưởng thế nào?

Thái Dương cung Quan Lộc phù hợp làm quan viên chính phủ

Bình Chú Về Thái Dương Cung Quan Lộc

 (1) Sao Thái Dương là Quan Lộc chủ, thích nhất nhập cung Quan Lộc, so với tại cung Mệnh hoặc cung vị khác là đẹp hơn。 Trong cung Quan Lộc, Thái Dương thường chủ tiền đồ thịnh vượng rộng lớn, tại cung vị miếu vượng, càng là như vậy。

 (2) Dựa vào nguyên văn chỗ nói, Thái Dương tại cung Quan Lộc, càng có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc, không thấy sát diệu Không Kiếp, chủ [quý đến nhất phẩm, hoặc môn đồ đông đúc], đây là từ tình huống nghề nghiệp xã hội cổ đại mà luận, và xã hội hiện đại hơi có không hợp。 Tại cổ đại, công tác lý tưởng nhất, là làm quan, 10 năm đèn sách, mong muốn tựu là khoa cử cao trung, tại bên trong quan trường để có được vị trí chính thức, có quyền cũng có tài, nếu như quan vận hanh thông, càng có thể leo lên từng bước, làm nhân viên quan trọng của chính phủ, vị trí cư nhất phẩm, đây là thành tựu sự nghiệp trình độ cao nhất。 Mà [môn đồ đông đúc], thì là bởi vì quan trường đa phần riêng phần mình kiến lập thế lực, người có quyền có thế, riêng phần mình bồi dưỡng môn sinh, môn sinh đều thích hướng tới người dìu dắt của bản thân dựa sát, nên hình thành thế lực, thâm nhập vào tất cả quan trường, sản sinh phạm vi nhỏ, cũng là phương thức mở rộng quyền lực cá nhân và lẫn nhau bao che。 Vì vậy, [quý đến nhất phẩm]、 [môn đồ đông đúc], đều là dấu ấn thành tựu sự nghiệp。 Thái Dương cung Quan Lộc đắc Tả Phù Hữu Bật, chủ nhiều trợ lực, càng là môn đồ đông đúc; Thái Dương cung Quan Lộc thấy Thiên Khôi Thiên Việt, thì nhiều cơ hội dìu dắt, quan trường gặp quý nhân; được Văn Xương Văn Khúc, tại cổ đại lợi cho Kim bảng đề danh, hiện đại thì lợi cho thành danh, lợi cho giành được tư cách chuyên nghiệp。 Bất quá, đây lấy không thấy sát diệu Không Kiếp mới đúng, thấy nó thì cách cục giảm đẳng, con đường làm quan nhiều trở ngại。 Thiên Đồng cung Phúc Đức có phải là số bạn là có phúc hay không? (3) Thái Dương tại cung Quan Lộc, tại hiện đại đều không nhất định phải vào quan trường, nhưng cũng nên tham gia công chức là đẹp, làm quan viên chính phủ, hoặc là tại cơ cấu pháp định nhậm chức quản lý, cũng thích hợp các loại sự nghiệp phương tiện truyền thông truyền bá、 văn hóa giáo dục。 Thái Dương tổng cộng có 3 loại kết cấu, một là Thái Dương Cự Môn, một là Thái Dương Thiên Lương, một là Thái Dương Thái Âm。 Thông thường mà nói, Cự Môn Thái Dương cung Quan Lộc, thích hợp tham gia hoạt động thương nghiệp, cũng có thể tham gia chính trị, vận dụng khẩu tài giành thắng lợi。 Thái Âm Thái Dương cung Quan Lộc, khá thích hợp các loại trù hoạch tài vụ kinh tế。 Thiên Lương Thái Dương cung Quan Lộc, khá phù hợp với chuyên ngành, hoặc tham gia dạy học。

 Bên trên là lấy kiến cát là chuẩn xác, kiến sát thì không phải。

 (4) Nguyên văn cho rằng Thái Dương cung Quan Lộc [tại cung Dần và Cự Môn đồng độ, không có sát diệu, chủ đại phú đại quý。] Điều kiện đại phú đại quý này, khó tránh quá ư đơn giản。 Bất quá, Thái Dương Cự Môn tại cung Dần, xác thực lợi cho miệng lưỡi sinh tài, đặc biệt là kiếm kim tiền của người ngoại quốc, như xuất khẩu mậu dịch, kiếm tiền từ khách du lịch các loại, như là nhận lương, thì thích hợp tại cơ cấu phục vụ của người nước ngoài。 Cự Môn Thái Dương cung Quan Lộc tại Thân, bởi vì Thái Dương dần dần thất huy, nên vận thế của sự nghiệp bình bình。

 (5) Thái Dương cung Quan Lộc hội Tam cát hóa, Bân Triệu Công cho rằng là [Rường cột của Quốc gia], lời này đáng được khen ngợi, cá nhân tác giả nghi ngờ nó chưa đủ thật thà cụ thể。 Bất quá, bởi vì chức nghiệp của cổ đại tính chất đơn giản, đầu ra đẹp nhất là làm quan, vì vậy, [Rường cột của Quốc gia] đã là kết luận rất đúng đắn rồi, tại xã hội hiện đại, liền cần làm phân biệt một chút。 Trên tổng thể, Thái Dương tự thân Hóa Lộc hoặc hội Hóa Lộc, thích hợp hoạt động thương nghiệp; Thái Dương Hóa Quyền hoặc hội Hóa Quyền, thích hợp công tác quản lý; Thái Dương Hóa Khoa hoặc hội Hóa Khoa, thích hợp công tác chuyên nghiệp, hoặc tham gia nghiên cứu học thuật。 Càng là Thái Dương cung Quan Lộc nhập miếu vượng, đều chủ đối với xã hội có hiến dâng đóng góp。 (6) Cung Ngọ Thái Dương là Nhật Lệ Trung Thiên, nguyên văn nói là [chủ có thể nắm giữ đại quyền, đều chủ đại phú。] tác giả chỉ đồng ý một câu trước, một câu sau thì không dám gật bừa。 Thái Dương cung Quan Lộc tại Ngọ, khí thế hào hùng, cục diện sự nghiệp khá lớn, bất quá, tại trên tài lợi lợi nhuận thực chất, lại không nhất định rất nhiều, hiện tượng thường thấy nhất, là mệnh tạo đem đầu tư có được, đều dùng ở đi mở rộng nghiệp vụ。 Thái Dương cung Quan Lộc tại Ngọ, trừ phi đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã v.v, bằng không tối đa cũng là sản nghiệp bậc trung, không được coi là đại phú。

 (7) Thái Dương Văn Xương đồng độ, càng gặp Phụ Bật Khôi Việt、 Tam Thai Bát Tọa, chủ là [lãnh tụ nhân dân hoặc hành chính trong chính phủ], kết luận này và [Rường cột của Quốc gia] cùng loại, mệnh tạo có đủ năng lực lãnh đạo, đều còn là một cái xã hội cải cách, bất quá, đây lấy càng gặp Văn Khúc là đẹp, bởi vì Văn Khúc và Văn Xương là cặp sao, cặp sao tương hội, có thể phát huy lực lượng bổ trợ cho nhau đẹp nhất。 Thái Dương Văn Xương đồng độ, nếu như không thấy Văn Khúc, thì tại cung Thiên Di đồng thời có Văn Khúc cũng đẹp, vì cung Mệnh có thể đồng thời hội hai sao này。 Bân Triệu Công tại trong bản Giảng nghĩa, thường xuyên đề cập đến [Tam Thai Bát Tọa]。 Tam Thai Bát Tọa là không phải như vậy trọng yếu, cần phải như có thật cùng Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、Văn Khúc các loại phụ tá cát diệu đặt tại cùng một chỗ? Trên sự thực, Tam Thai Bát Tọa chỉ là một đôi trong rất nhiều Tạp diệu cát lợi, tại trong hệ thống luận đoán Đẩu Số, địa vị đều không rất cao, tại trong phân loại tinh diệu Trương Khai Quyền tiên sinh, thuộc về sao Ất cấp, đều không thể cùng 14 Chính diệu、 Tứ phụ diệu、 Tứ tá diệu、 Tứ hóa tinh các loại đem đề vào đều luận。 Nhưng mà, bởi vì một số nguyên nhân, trong Đẩu Số cổ tịch, vô luận là 《Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư》 của Bắc Phái, hoặc 《Tử Vi Đẩu Số Toàn Tập》 của Nam Phái, đều có một số trang ngắn phú văn luận Tam Thai Bát Tọa, chuyên luận Tam Thai Bát Tọa, vì vậy, có một số nhà Đẩu Số khi tham khảo cổ tịch, thường liền nhận dẫn dắt sai lầm của nó, rất coi trọng Tam Thai Bát Tọa。 Thẩm tra, địa vị Tam Thai Bát Tọa, không hẳn quá tán dương, nên cùng Thai PhụPhong CáoÂn QuangThiên Quý v.v, đánh đồng như nhau。 Nếu như Thái Dương cung Quan Lộc nhập miếu, chỉ có Văn Xương Văn Khúc, không thấy Phụ Bật Khôi Việt Thai Tọa v.v, thì chỉ phù hợp chuyên ngành cầu tài, hoặc tham gia giới văn hóa giáo dục, không thích hợp quản lý hoặc tham gia chính trị。 (8) Thái Dương Cự Môn đồng độ tại cung Quan Lộc, nguyên văn bình là [nhà ngoại giao  đánh và thắng địch công tác quản lý nhà nước], nguyên văn có câu này, là vì Thái Dương Cự Môn là tinh hệ của người ngoại quốc, tại cung Quan Lộc có được cát diệu cát hóa hội chiếu, có thể được người ngoại quốc hoan ngênh, vì Cự Môn có tính chất khẩu tài, nên là tinh hệ của quan ngoại giao, mà có thể thành thạo ở công tác quản lý nhà nước。 Đương nhiên, thế giới đều không là có như vậy nhiều quan ngoại giao, chỉ cần hiểu biết tính chất cơ bản của Thái Dương Cự Môn tại cung Quan Lộc tựu có thể được。

 (9) Thái Dương tại cung Quan Lộc lạc hãm, vô luận phải chăng thấy cát diệu cát hóa, đều chủ gian khổ, kiến cát thì vất vả mà có thành tựu, kiến hung thì uổng phí gian khổ, nên [phùng Kình Dương、 Đà La, thì vất vả bôn tẩu, thành nhiều bại nhiều], vì thành và bại hai cái không phân thắng bại, nên thường vất vả mà vô công。

 (10) Thái Dương hội Địa Không - Địa Kiếp, nguyên văn chỉ đề cập đến một cái phương diện cát lợi, tức [trên kỹ nghệ thành danh], [trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp]。 Nếu như Thái Dương cung Quan Lộc hội Không Kiếp, càng có các cát tinh cát hóa, xác thực có thể làm luận đoán này。 Nhưng nếu như nơi hội đích thị là Đà La、 Kình Dương、 Hỏa TinhLinh TinhĐại Hao v.v, thì vận sự nghiệp đình trệ, biểu hiện không bằng lý tưởng, tất phải có một kỹ năng bên thân, bằng không cuộc đời nhiều trắc trở。Tìm hiểu thêm về Thái Dương ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
 
Share this