Mệnh Thiên Đồng Thái Âm

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phân Tích Tính Cách Của Mệnh Thiên Đồng Thái Âm

Mệnh Thiên Đồng Thái Âm tại Tý Ngọ đồng độ, hai sao đều thuộc Thủy, chủ trí、 chủ đa tình。

Sao Thiên Đồng là tinh diệu của cảm tính, sao Thái Âm tính chất mơ mộng, hai sao đồng độ, người này cá tính ôn hòa, bình dị dễ gần, thông minh xinh xắn, nhân duyên tốt, thích an ở hiện trạng, cảm tình phong phú, có tâm tình lãng mạn, không thích bị sinh hoạt gò bó。

Thiên Đồng Thái Âm nhẫn nhục chịu khó, vì người suy nghĩ vui với giúp người, cũng vui với cùng người chia sẻ thành quả công tác của bản thân, nỗ lực mà không cứng nhắc, chỉ quan tâm cày cấy mà không cầu thu hoạch, có thể trường kỳ cố thủ tại cương vị công tác, thường giữ hoạt lực công tác, đa phần có thể làm ít công to。

Thiên Đồng Thái Âm tướng mạo đẹp đẽ, nhân duyên tốt、 tính vội tâm thiện、 ngoài mềm trong cứng, xử sự ôn hòa、 tư tưởng thanh chính liêm minh, hiếu động thích đến nơi khác tìm quang minh, sở trường phân tích cùng trù tính, có thiên phú nghệ thuật, có thể có kỹ thuật còn chuyên tâm, thông minh mà cơ trí nhưng lòng tự tôn cao。Mệnh Thái Âm Thiên Đồng tại cung Tý, là cách cục “Thủy Trừng Quế Ngạc” , nam giới có được ngoại hình tiêu sái, phong độ ngời ngời, là mỹ nam thuộc kiểu mẫu thư sinh; nữ giới được nó, ôn nhu xinh đẹp, sáng chói chiếu người, là mỹ nữ điển hình。

Nam nữ đều rất có tế bào nghệ thuật, đời sống lạc quan biết hưởng thụ, có mắc bệnh sạch sẽ quá mức, duyên với người khác giới dày, tại bên ngoài được nhiều người khác giới giúp đỡ。

Ngay thẳng、 khéo nói、 bụng dạ không sâu, sẽ vì người khác suy nghĩ mà hy sinh lợi ích của bản thân。 Thấy chư cát tinh thủ chiếu, phú mà còn quý。 Sao Tả Phùsao Hữu Bậtsao Văn Xươngsao Văn Khúc gia hội, quý hiển không nghi ngờ。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ thủ cung Mệnh, hai sao đều nằm ở hãm vị, là mệnh trôi nổi, nam nữ đều cảm tình phong phú、 dễ ảo tưởng、 yếu đuối, nam mệnh bất lợi vợ và con gái, nữ mệnh một đời cảm tình bất thuận, phù hợp làm vợ kế。

Mệnh Thiên Đồng Thái Âm thường rất nhẹ nhàng và hiền lành

Cảm Tình Của Mệnh Thiên Đồng Thái Âm

Thiên Đồng Thái Âm tại trên đường nhân duyên, dễ dàng tao ngộ gập ghềnh hoặc bước vào con đường khúc khuỷu bất bình。

Bởi vì sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm giỏi về tưởng tượng, bản chất còn ôn văn hữu lễ, dễ dẫn khởi cảm tình rối bời, còn quá mức đắm mình vào mơ mộng phù phiếm không thực bên trong thế giới suy nghĩ chủ quan, tại trên đường nhân duyên đương nhiên không có lý tưởng như vậy rồi。

Nam mệnh, sau khi kết hôn được vợ trợ giúp, đối với thê tử yêu cầu hoặc hạn chế khá cường liệt。

Người có loại cách cục này một đời đa phần sẽ vì tình gây khốn nhiễu。


Kết Cấu Tinh Diệu Của Thiên Đồng Thái Âm

Sao Thiên Đồng Ngũ hành thuộc Dương Thủy, sao Thái Âm Ngũ hành thuộc Âm Thủy, cung Tý cư Thủy vị, cung Ngọ cư Hỏa vị。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý Ngọ đồng độ, cung đối là cung Thiên Di Vô Chính Diệucung Tài Bạch tại cung Dần Thân cũng không có Chủ tinh mượn cung đối Thái Dương Cự Môn tương chiếu,  Thiên Cơ Thiên Lương cung Quan Lộc tại cung Thìn Tuất。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý thủ Mệnh, có cách cục thanh quý 「Thủy Trừng Quế Ngạc」, Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ thủ Mệnh, có cách cục lớn 「Mã Đầu Đới Tiễn」, hai cái khác biệt rất lớn。

Sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm tại cung Tý đều nhập miếu, tại cung Ngọ hai sao đều là nhược hãm, vì vậy tính chất bất đồng, càng là có khác nhau một trời một vực。


Thiên Đồng Thái Âm Tại Cung Tý

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý thủ Mệnh, hai sao đều là Thủy, Thủy nhập Thủy cung, nhu hòa mà thông thuận。

Cổ viết: 「Thái Âm cư Tý, hào viết Thủy Trừng Quế Ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài。」, Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý thủ Mệnh, một đời an nhàn, có thể được chức vị thanh yếu, còn trung thành với cương vị。

Sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm tại cung Tý, hai sao đều ở vượng địa, Thủy tinh cư Thủy cung, chủ trí、 chủ đa tình, trầm tĩnh mà ổn định, cá tính ôn hòa mà hướng nội, thích thấy Lộc Quyền, phụ tá chư diệu cùng phù trợ, thì có thể chuyển hóa ra nội tài quyền biến, chủ thanh quý。

「Thủy Trừng Quế Ngạc」, người sinh năm Bính、 Đinh hợp cách。

Người sinh năm Bính, Thiên Đồng Thái Âm tại cung MệnhThiên Đồng Hóa LcThiên Lương cung Quan Lộc Hóa Quyền, cung Thiên Di thì thấy sao Kình Dương hội chiếu, vì có kích phát của sao Kình Dương, khiến cá tính nguyên bản lười biếng、 giỏi về tưởng tượng, sẽ khá tích cực hoán đổi ở hành động thực tế, chủ người này có thể lấy võ chức vinh thân。Nhưng loại cách cục này cũng đồng thời Liêm Trinh Hóa Kỵ tại cung T Tc, thì tăng thêm lực lượng cảm tình khốn nhiễu。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý, không thích sao Kình Dương đồng độ, là phá cách。 Vì Thiên Đồng Thái Âm của cung Tý khá là tiêu cực, không thể chống lại rèn luyện của cuộc đời。

Người sinh năm Đinh, Thiên Đồng Thái Âm tại Mệnh, sao Lộc Tồn cung Thiên Di tại cung Ngọ, cung Mệnh có Thái Âm Hóa Lộc cùng Thiên Đồng Hóa Quyncung Quan LộcThiên Cơ Hóa Khoa。 Là Tam Kỳ gia hội cách, mà hình thành Uyên Ương Song Lộc cách, đặc biệt là giữa đêm sinh ra, năng lượng của sao Thái Âm có thể phát huy, một đời giàu có, sự nghiệp bình thuận, phú quý song toàn。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý tọa cung Mệnh, cá tính ôn hòa, thông minh xinh xắn, bình dị dễ gần, nhân duyên tốt, trọng đời sống hưởng thụ, đối với lực cảm thụ phẩm vị cùng môn học thẩm mỹ cao, cảm tình phong phú, có tâm tình lãng mạn, giỏi về tưởng tượng。

Đồng thời, cũng dễ dàng bị cảm động, quá mức đắm mình ở thế giới suy nghĩ chủ quan mơ mộng phù phiếm không thực, một đời tại trên cảm tình chần chừ do dự bất định, còn không thích nhận sinh hoạt gò bó。 Tại trên đường nhân duyên đương nhiên không có lý tưởng như vậy rồi。Vì sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm hai sao đều là Thủy, Thủy tinh cư Thủy cung, người càng đa tình, đây là 「tì vết」 của cách cục 「Thủy Trừng Quế Ngạc」, nam nữ hôn nhân đều không đẹp。

Sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm đồng tọa thủ cung Tý, vì hai người đều tại cung vị miếu vượng, sao Thiên Đồng phúc tinh tăng thêm sao Thái Âm phú tinh, tự là phúc lộc đều được, gặp thêm cát tinh, càng là phú quý đều có。

Bởi vì sao Thái Âm là Âm tính, nam mệnh được nó, đa phần ôn nhu cởi mở, phong lưu hào phóng, dễ được người khác giới xem trọng, nhận được người khác giới đắc lực tương trợ。

Người sinh ban đêm, có thể toàn lực phát huy lực lượng của sao Thái Âm; người sinh ban ngày, lại thêm phùng sát tinh, nên chú ý tranh chấp cảm tình。

Nữ mệnh Thiên Đồng Thái Âm đồng tọa cung Tý, gặp cát tinh đa phần dung mạo xinh đẹp, ôn nhu hiền thục, thông minh lanh lợi, vui với quản lý gia đình cùng phẫu thuật thẩm mỹ, cùng người khác giới qua lại tới tấp, có thể giành được thỏa mãn trên vật chất。

Nếu gặp thêm sát tinh, tuy cũng hiền thục đẹp đẽ, nhưng dễ có cảm tình trắc trở。Thiên Đồng Thái Âm cùng tại cung Tý thủ cung Mệnh, hoặc thủ cung Điền Trạch, là “Nguyệt Sinh Thương Hải cách”, hoặc “Thủy Trừng Quế Ngạc cách”, thông minh xinh xắn, cử chỉ tao nhã, có đủ cảm giác trầm tĩnh, giàu mỹ đức khiêm nhường, có được người khác giới trợ lực, nhân duyên tốt, phù hợp phục vụ công chức, có thể được chức vị thanh yếu, có tài phú cùng thanh danh。

Nhưng đời sống cảm tình của nữ mệnh dễ sinh trắc trở, nên kết hôn muộn。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý, nam nữ đều đối với người khác giới có lực hấp dẫn, mà tự thân cũng đối với người khác giới ôn nhu quan tâm。 Tăng thêm bản chất của sao Thái Âm cảm tình phong phú、 sao Thiên Đồng ôn văn hữu lễ, vì vậy rất dễ dàng dẫn khởi cảm tình rối bời。

Đặc biệt là nữ tính, Thiên Đồng Thái Âm tọa Mệnh, chủ giỏi về trang sức thẩm mỹ, nếu có một hai điểm sát tinh đồng độ, thì càng cảm thấy dung mạo rực rỡ chói mắt, màu da trắng nõn, hình dáng đầy đặn, vì vậy dễ hấp dẫn người khác giới theo đuổi, nhưng nếu Thái Dương Cự Môn cung Phúc Đức gia hội sao Kình Dương、 sao Đà La, thì rất dễ dàng trượt chân, cho nên nhân duyên bất lợi。


Thiên Đồng Thái Âm Tại Cung Ngọ

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ thủ Mệnh, hai khỏa Thủy tinh này tính chất nhu thuận, tại cung Ngọ Hỏa địa tương khắc, vì vậy tạo thành 「Thủy Hỏa vị tế」, khó mà cân bằng, mắt cao tay thấp, chỉ nói không làm, tính chất sẽ xu hướng thế giới ảo tưởng phù phiếm không thực khó mà thoát thân。

Mà Nhật Nguyệt còn đều lạc hãm, một đời trôi nổi、 bấp bênh bất an。

Nhưng Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ, nếu có sao Kình Dương đồng độ, thì là đại cách 「Mã Đầu Đới Tiễn」, toàn bộ cách cục biến hóa xu hướng cực đoan mang tính hí kịch, lực lượng to lớn của sao Kình Dương đủ để đem toàn bộ cung vị bóp méo đột biến。

Đặc sắc lớn nhất của 「Mã Đầu Đới Tiễn」 cách thành là danh tướng có thể khai cương tịch thổ, chủ uy chấn biên cương, nắm vững binh quyền, nhưng vận thế một đời có thể nói là sau nhiều lần trải qua gian khổ hiểm trở mới có phú quý。Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ thủ Mệnh, khá là tích cực, vì vậy thích sao Kình Dương đồng độ, xưng là đại cách 「Mã Đầu Đới Kiếm」, cuộc đời trải qua phấn đấu mà có thể thành phú quý。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ thủ Mệnh, người sinh năm Bính、 Mậu, có sao Kình Dương đồng độ, mới là 「Mã Đầu Đới Tiễn」 hợp cách。

Người sinh năm Bính, Thiên Đồng Hóa Lc, cùng sao Kình Dương đồng độ, sao Thiên Lương cùng Thiên Cơ Hóa Quyền tại cung Quan Lc

Người sinh năm Mậu, Thái Âm Hóa Quyền cùng sao Kình Dương đồng độ, sao Lộc Tồn tại Tị、 Tham Lang Hóa Lộc tại Mùi, Song Lộc giáp Mệnh, sao Thiên Lương cung Quan Lộc cùng Thiên Cơ Hóa Kỵ hợp xung, nhưng không được lại hội sát diệu khác là hợp cách, bằng không cuộc đời nhiều gập ghềnh, có cát diệu gia hội càng cát, là cách cục Mã Đầu Đới Tiễn。

Người nhập cách 「Mã Đầu Đới Tiễn」 này, chủ võ chức quý hiển, văn nhân không phù hợp, nắm vững binh quyền。 Người ngày nay thì phù hợp kinh thương, sáng lập nhà máy, có thể tay trắng lập nghiệp, là công danh ở nơi khác, tại bên ngoài bôn ba gian khổ。「Mã Đầu Đới Tiễn」, là công danh ở nơi khác, chủ tại bên ngoài bôn ba gian khổ, cơ hội ra nước ngoài nhiều。

Đại hạn Tiểu hạn gặp nó, nhận đến Kình Dương thúc giục, trái lại có thể đột phá khó khăn, khai sáng sự nghiệp, có chiều hướng cải biến như ra nước ngoài hoặc rời khỏi cương vị。

「Mã Đầu Đới Tiễn」 này, nữ mệnh không phù hợp thấy nó, không nhất định có thể có phú quý, trái lại thuộc mệnh hình khắc。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ, người sinh năm Đinh、 Kỷ、 Tân、 Quý, thì là Tài Quan song mỹ。

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ thủ Mệnh, nếu phùng sát diệu đồng cung, cổ nhân: 「chi thể doanh hoàng」 cùng 「nam nữ phiêu bồng」。

Đây vì nguyên do hai sao Thiên Đồng Thái Âm tại cung Ngọ lạc hãm, nếu người sinh ban ngày càng vậy。 Phùng sao Trit Khôngsao Hóa KHa TinhLinh Tinh, thì lấy kỹ thuật kiếm sống, một đời nhiều đau yếu, có kỹ thuật、 thiên phú nghệ thuật, còn có thể chuyên tâm。Thiên Đồng Thái Âm tọa cung Ngọ, người sinh năm Bính, Thiên Đồng Hóa Lc、 Kình Dương đồng độ thành cách, là đại cách của 「Mã Đầu Đới Tiễn」。 Chủ uy chấn biên cương, là công danh ở nơi khác。 Cách cục này là phát muộn, cuộc đời nhiều lần trải qua gian khổ mà có thành tựu, vãn niên khổ tận cam lai。

Sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm hai khỏa Thủy tinh này, tính chất nhu thuận, tại cung Ngọ Hỏa địa tương khắc, vì vậy tạo thành 「Thủy Hỏa vị tế」, khó mà cân bằng, mắt cao tay thấp, chỉ nói không làm, càng có cơ hội đắm mình vào an nhàn hoặc thế giới biển tình khó mà thoát thân。

Nưng khi sao Kình Dương đồng độ, sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm hai khỏa Thủy tinh nhu nhược này, được sao Kình Dương thúc giục cùng xung kích thích hợp, tinh tính bóp méo đột biến thành lực lượng to lớn, biến thành dũng sĩ có thể khai cương tịch thổ, càng thành là danh tướng uy chấn biên cương。

Người có mệnh cách này khi gặp việc cố chấp、 lực quả quyết tương đương mạnh, cũng có thể phát huy lực hành động tích cực, trên cá tính cùng người có sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm đơn thuần tọa thủ cung Ngọ không tương đồng lớn, sẽ không là nhóm người yếu đuối lực trói gà không chặt, mà là sẽ biểu hiện ra một mặt cấp tiến cố chấp。

Thiên Đồng Thái Âm đồng tọa thủ cung Ngọ, vì hai người đều thuộc cung vị lạc hãm, vô luận nam nữ mệnh đều là mệnh trôi nổi bất định, nữ mệnh nhiều vất vả, nếu gặp thêm cát tinh thì đời sống sung túc, nhưng không phù hợp kết hôn sớm。

Nếu thêm phùng sát tinh, là “Nguyệt Đồng Ngộ Sát cách”, thân thể gầy yếu, nên chú ý sức khỏe thân thể, phàm bất cứ việc gì đều làm lụng vất vả, mọi việc không như ý。


Ảnh Hưởng Của Tứ Hóa Với Thiên Đồng Thái Âm

Thiên Đồng Thái Âm tại cung Tý Ngọ tọa Mệnh, nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ sống cuộc đời thoải mái, có đời sống thú vị, nhưng cũng tăng thêm lực lượng khốn nhiễu; nếu Thái Âm Hóa Lộc, thì sao Thiên Đồng tất đồng thời Hóa Quyền, sao Thiên Cơ tất đồng thời Hóa Khoa, là cách cục “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, có thể thành là nhân vật quan trọng của chính giới hoặc đầu não xí nghiệp。

Thiên Đồng Hóa Quyền so với Thiên Đồng Hóa Lộc càng đẹp hơn, khiến Thiên Đồng Thái Âm nhận đến kích phát, sự nghiệp cũng càng dễ phát triển, cuộc đời cũng nhiều suôn sẻ。

Nhưng nếu Thái Âm Hóa Quyền, tuy khiến người nhiều nội tài, giỏi quyền biến, nhưng mà sự nghiệp của một đời cũng nhiều biến động。 Nữ mệnh gặp nó, nên chủ động xử lý vấn đề cảm tình hơn。

Thiên Đồng Hóa Kỵ, Thiên Đồng Thái Âm ở hai cung Tý Ngọ không ngại。 Sao Thái Âm cũng không sợ ở cung Tý Hóa Kỵ, nhưng khi ở cung Ngọ Hóa Kỵ, nam nữ đều đối với nữ tính thân thuộc bất lợi, nhưng lại đối với số lý khoa kỹ có đặc thù Thiên Tài。

Sao Thiên Đồng không thích thấy Hóa Khoa, nếu càng thấy Văn diệu, một đời dễ bị đau khổ vì ái tình。 Nhưng từ một phương diện khác đến nói, lại cũng rất phù hợp tham gia văn hóa giáo dục、 sự nghiệp văn hóa。 Tham gia nghiên cứu học thuật, cũng tất có thành tựu。


Sự Nghiệp Của Thiên Đồng Thái Âm

Sao Thiên Đồng tại  hai cung Tý、 Ngọ thủ Mệnh (cung Tý sao Thiên Đồng là vượng thế, cung Ngọ sao Thiên Đồng là lạc hãm), tất có sao Thái Âm đồng tọa (cung Tý sao Thái Âm là nhập miếu, cung Ngọ sao Thái Âm là không đắc địa), đồng thời, tam hợp hội chiếu cung Quan Lộc sao Thiên Cơ lợi thế cùng sao Thiên Lương nhập miếu, là 「Cơ Nguyệt Đồng Lương」 cách, giỏi về hoạch định, xử sự cùng năng lực phụ tá cao, tại cơ cấu nhà nước、 giới truyền bá văn hóa có thể vượt hẳn mọi người, đảm nhiệm chức vị quan trọng。

Thiên Đồng Thái Âm an Mệnh, tất hội Thiên Cơ Thiên Lương, là 「Cơ Nguyệt Đồng Lương」 cách。

Bởi vì cung Tài Bạch mượn hội Thái Dương Cự Môn, vì vậy ngoài lợi cho phục vụ công chức, hoặc tham gia cơ cấu lớn xí nghiệp lớn công tác ra, đặc biệt càng lợi cho tham gia công việc cùng người nước ngoài có liên quan, hoặc được người nước ngoài đề bạt。

Nếu Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa chúng tinh hội ở cung Mệnh, mà tinh hệ Thái Dương Cự Môn Hóa Kỵ thấy Hình diệu, thì có thể thành là luật sư, hoặc tham gia tư pháp、 lập pháp。

Tìm hiểu thêm về các nội dung có liên quan:
 
Share this