Thiên Cơ Hóa Khoa

14 Chính Tinh

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Thiên Cơ Hóa Khoa

Sao Thiên Cơ vốn là sao của trí tuệ, lại thêm Hóa Khoa, thì như hổ thêm cánh, đồng thời có thể thiết lập thanh danh, uy danh viễn bá。

Chủ người đầu óc nhanh nhẹn, có suy nghĩ mới lạ, có mưu lược, có thể hiển lộ kế hoạch cùng thiết kế tốt, đồng thời có thể giành được tán thưởng và chống đỡ của người khác, còn thuận tâm toại ý mà vận dụng ra đến, lý tưởng có thể thực hiện, đồng thời mang danh dự mà trở về, cũng là điển hình của thực chí danh quy。

Thiên Cơ Hóa Khoa, sáng nghiệp đầu tư làm buôn bán, có thể tại thương giới thanh danh lan truyền, dương danh lập vạn, là phải chăng chân chính kiếm được tiền, là một chuyện khác。

Sao Thiên Cơ là tinh diệu phù động, khi Hóa Khoa, không tăng thêm ổn định của nó, nhưng mà lại khiến phù động của nó biến ra sôi nổi。

Nên khi cung Mệnh Thiên Cơ Hóa Khoa tọa thủ, người này liền là nhân tài ngoại vụ, tuy nhiên cũng giỏi về kế hoạch, nhưng năng lực hoạt động của nó càng phải nhận đến coi trọng。

Nên Thiên Cơ Hóa Khoa, có lúc so với Thiên Cơ Hóa Lộc còn có thể quý hơn。

Phàm Thiên Cơ Hóa Khoa, sao Cự Môn tất đồng thời hóa ra Kỵ tinh, mà hai sao còn thường dễ hội chiếu, nếu có Sát Hình Hư Hao chư diệu, thì Cự Môn Hóa Kỵ biến ra thị phi khốn nhiễu, thường phải dùng hết tâm lực mới có thể đem cục diện giữ cho cân bằng。

Nếu không có Sát Hình Hư Hao, trái lại thấy phụ tá cát diệu hội hợp, thì ảnh hưởng của Cự Môn Hóa Kỵ, chỉ là nhiều lời, hoặc tuy giỏi ăn nói hùng biện, nhưng mà mang theo sắc thái phù phiếm, người khác có thể tiếp nhận, nhưng mà khó tránh vẫn có cảm giác không thực tế。

Loại ấn tượng để cho người khác này, cũng thường thường ảnh hưởng tế ngộ của cuộc đời。

Thiên Cơ Hóa Khoa, người tham gia nghiên cứu học thuật, miếu vượng có kiến giải độc đáo, có thể giành được đồng tình và khen ngợi của người khác, có thể thành danh ở đời, nhưng như lạc hãm, thì nghiêng nặng lý luận, thường thường đã xem nhẹ tính thực dụng, nên có thể là nhà lý luận, nhưng đa phần không thực tế。

Thiên Cơ Hóa Khoa, ở hãm địa, nhiều viển vông, trong lòng thường tính toán kế hoạch, nhưng đa phần dừng ở giai đoạn kế hoạch phác thảo, mà không thể đổi thành thực hiện, nên có thể là giảng viên、 diễn giả nổi tiếng、 nhà bình luận, mà khó là nhà thực tiễn。

Sao Thiên Cơ tại Tý、 Ngọ là độc tọa, lúc này Thiên Cơ Hóa Khoa khá cát, có thể tăng thêm năng lực làm việc của người này, còn sẽ được người ca tụng。 Sao Thiên Cơ tại cung Ngọ so với tại cung Tý là tốt hơn。

Sao Thiên Cơ tại  hai cung Sửu、 Mùi Hóa Khoa cùng sao Cự Môn Hóa Kỵ đồng cung, lúc này sao Thiên Cơ lạc hãm, lực của Hóa Khoa không đủ。 Nhưng nếu cùng sao Văn Xươngsao Văn Khúc đồng cung, lại có sao T Phùsao Hữu Bật tương giáp, Hóa Khoa vẫn có thể phát huy lực lượng, chủ người này tại giới truyền bá quần chúng có thành tựu。

Sao Thiên Cơ tại hai cung Dần、 Thân Hóa Khoa, lúc này Thái Âm Hóa LcThiên Đồng Hóa Quyn, phú quý kham kỳ, tọa cung Tài Bchcung Quan Lộc cũng luận như vậy。

Sao Thiên Cơ tại hai cung Mão、 Dậu Hóa Khoa, phương tam hợp có C Môn Hóa K, Hóa Khoa chủ sự nghiệp người này tuy có biểu hiện, nhưng thị phi tăng nhiều, vất vả càng nghiêm trọng。

Sao Thiên Cơ tại Thìn、 Tuất, phương tam hợp có sao Thiên Lương, Thiên Cơ Hóa Khoa chủ người này chính là danh nhân của giới truyền bá quần chúng。 Nhưng phù hợp kết hôn muộn。 Thích nhất tại đất Thìn tọa Mệnh, Tam Kỳ chiếu hội tay trắng lập nghiệp, phú ông。

Sao Thiên Cơ tại Tị、 Hợi là độc tọa, Thiên Cơ Hóa Khoa, cung đối có Thái Âm Hóa Lộc, chủ người này danh lợi song thu, có xu thế phát muộn。

Thiên Cơ Hóa Khoa Tại 12 Cung

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Mệnh Thân: thông minh、 túc trí đa mưu, giỏi về động đầu óc nghĩ biện pháp, nhưng có đào hoa xuất hiện。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Huynh Đệ: anh chị em quan hệ mật thiết, có thể hòa thuận chung sống, giúp đỡ lẫn nhau。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Phu Thê: phối ngẫu có tài hoa, có trí tuệ, có năng lực, vợ chồng tôn trọng yêu thương lẫn nhau, cảm tình sâu、 tình ý nặng。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Tử Tức; con cái thông minh, túc trí đa mưu, sinh hoạt vợ chồng cân bằng, mỹ mãn hạnh phúc。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Tài Bạch: tại trên con đường kinh thương có thể dùng thông minh tài trí của bản thân kiếm lấy rất nhiều tiền tài。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Tật Ách: thân thể khỏe mạnh không có bệnh tật。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Thiên Di: phù hợp tại bên ngoài mưu cầu và phát triển sự nghiệp của bản thân, tại bên ngoài có thể nhận được quý nhân đề bạt và trọng dụng, phù hợp di chuyển, phù hợp chuyển nhà, phù hợp tại trong biến động mưu cầu。 Nếu cùng sao Thiên Đồng tương thủ, ra nước ngoài du lịch tăng nhiều, hoặc đi khắp các nước。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Nô Bộc: tài trí của cấp dưới hoặc đồng nghiệp có thể nhận được phát huy rất tốt, tại phương diện sự nghiệp có thể trợ chủ thành công。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Quan Lộc: quan trường đắc thế, làm việc có tài hoa、 có năng lực、 có quyết đoán, thành tích hiển lộ, thích hợp cơ giới、 kỹ thuật điện、 công trình các hạng mục công tác。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Điền Trạch: mua bất động sản, ở biệt thự xa hoa, hoặc sửa chữa và làm đẹp hoàn cảnh chỗ ở。 Nếu cùng sao Thái Âm đồng cung, càng đẹp。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Phúc Đức: tại phương diện đời sống tinh thần có thể nhận được rất tốt mà hưởng thụ, sẵn có hạnh phúc gia đình, như cùng Thiên Lương đồng cung, thì càng đẹp。

✪ Thiên Cơ Hóa Khoa cung Phụ Mẫu: có thể nhận đến giáo dục tốt lành của gia đình, nhận đến nhiệt tình quan tâm và yêu quý của cha mẹ。
Share this