Thiên Đồng Cung Phu Thê

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Phu Thê Luận Giải

Sao Thiên Đồng tại cung Phu Thê, tất phải kết hôn muộn, mới có thể giai lão。 Hoặc tại tuổi sớm đã làm thủ tục đính hôn, sau đó lại giải trừ hôn ước là phù hợp, bằng không nhiều biến động; là mệnh 3 vợ, thê tử tất phải tiểu phối mới có thể tránh。 Nếu sao Thiên Đồng lâm hãm cung, lại hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, chủ ở riêng hai nơi, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng。 Cùng sao Thiên Lương đồng độ, sau khi ly hôn lại kết hôn lấy vợ tướng mạo đẹp đẽ。 Sao Thiên Đồng cung Phu Thê, nên sống chung không cử hành nghi thức kết hôn có thể tránh ly dị。 Nữ mệnh Thiên Đồng lâm cung Phu Thê, có cát tinh phù trợ, có thể tránh ly hôn。 Phùng Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 sao Hóa Kị, phù hợp làm vợ kế vợ lẽ, hoặc kết hôn muộn, bằng không tránh xa; hoặc có phu thê chi danh, mà không có phu thê chi thực, chỉ có hư danh; hoặc thì ly hôn tái giá。 Có sao Thiên Hình tại cung Phu Thê mà lạc hãm, đều hình khắc bất lợi。 Hội chiếu sao Cự Môn, càng chủ khẩu thiệt liên tục, tinh thần không sảng khoái。

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Phu Thê

  (1) Thiên Đồng tuy là Phúc tinh, nhưng tại cung Phu Thê lại không được tính làm cát lợi, bởi vì phúc của Thiên Đồng, là phúc của trước đắng sau ngọt, cảm tình trước chịu khổ, thường để lại dấu vết khó phai, hoặc có nỗi đau thất tình, hoặc là người hữu tình không thể thành người một nhà, sinh ly tử biệt, nếu như trước khi kết hôn không trải qua những điều này, sau khi kết hôn tựu nhiều biến hóa trắc trở, cảm tình bất hòa, bằng mặt không bằng lòng v.v。 Vì vậy, nguyên văn đề xuất là [tất phải kết hôn muộn, mới có thể giai lão], là bởi vì người kết hôn muộn, thì trước khi kết hôn cơ hội nhiều trắc trở, việc tốt nhiều dây dưa, trái lại sau khi kết hôn an yên。

  (2) Thiên Đồng chỉ cần hơi thấy sát diệu Không Kiếp Hóa Kị v.v, đều chủ hôn nhân có thiếu sót đáng tiếc, tức [là mệnh 3 vợ], đối với nữ mệnh, thì là [mệnh 3 chồng], nhưng không nhất định tất là 3 vợ 3 chồng, [3] chỉ là số ảo, chỉ nhiều hơn một lần, nhưng nếu như nam mệnh tiểu phối, nữ mệnh trưởng phối, liền có thể làm xu cát tị hung, tức nam mệnh tuyển chọn nữ nhân so với bản thân nhỏ hơn 10 tuổi 8 tuổi làm vợ, nữ nhân tuyển chọn nam nhân so với bản thân lớn hơn 10 tuổi 8 tuổi làm chồng。

  (3) Thiên Đồng sợ Sát tinh, nên cùng sát diệu tương hội, liền có khắc ứng bất lợi。 Cùng Hỏa Tinh、 Linh Tinh tương hội, dễ dàng ở riêng hai nơi; Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương tương hội, dễ dàng ly dị; hội Địa KhôngĐịa Kiếp, chủ khó có được đối tượng kết hôn; Lục sát đều gặp, chủ hình khắc tai bệnh; hội Đà La, chủ sau khi kết hôn bất hòa。

  (4) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Lương là Ấm tinh, có ý vị tuổi tác cao, vì vậy, thích hợp tuyển chọn phối ngẫu so với bản thân tuổi tác lớn hơn, nữ mệnh phù hợp tuyển chọn đàn ông so với bản thân tuổi tác lớn hơn 10 năm 8 năm làm chồng, nam mệnh cũng phù hợp tuyển chọn phụ nữ so với bản thân lớn hơn 3 tuổi làm vợ。 Có phối hợp tuổi tác này, là hôn nhân tương đối hài hòa an yên, có thể nhân nhượng lẫn nhau, cảm tình tốt đẹp。 Thiên Đồng Thiên Lương hội chư sát Hóa Kị, thì chủ có ít nhất hai lần hôn nhân, thê tử mà mỗi một lần hôn nhân có được, tất so với một lần trước càng đẹp đẽ。

  (5) Tính chất bất lợi của Thiên Đồng cung Phu Thê, Bân Triệu Công cho rằng có thể trải qua [sống chung không cử hành hôn lễ], thành tựu xu cát tị hung, nhưng đây chỉ là chặt ngón chân tránh sa trùng, vì hôn nhân liên quan đến tài phú、 con cái、 quan hệ thông gia các loại vấn đề, đều không đơn thuần là lên giường yêu đương như thế đơn giả。 Sống chung cuối cùng cùng kết hôn có khác biệt to lớn。 Cả đời sống chung là không khả năng đó, thiếu hụt ước thúc, sau cùng còn là sẽ ly dị, chỉ là tại trên thuật số không coi là ly dị mà thôi。

  (6) Nữ mệnh cung Phu Thê có Thiên Đồng, thích được cát diệu, thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ chồng có cảm giác trách nhiệm, thấy Văn XươngVăn Khúc, chủ trượng phu tinh tế đa tình, thấy Lộc TồnHóa Lộc, chủ chồng có thể tại phương diện kinh tế, chiếu cố mệnh tạo。 Đắc cát diệu mà không thấy Sát tinh, hôn nhân có thể ổn định, bạch đầu giai lão。

  (7) Nữ mệnh Thiên Đồng cung Phu Thê, hội Hỏa Linh Dương Đà Hóa Kị v.v, đối với hôn nhân bất lợi, khó mà bạch đầu, ly ly hợp hợp, trước khi kết hôn bị trắc trở, sau khi kết hôn trái lại an định。 Kết hôn muộn cũng có thể giảm thiểu khả năng hôn nhân ly dị。 Làm vợ kế hoặc vợ lẽ cũng được, nhưng hiện đại nữ tính, hoặc không lưu tâm làm vợ kế, trừ phi trượng phu có quyền phú, bằng không đa phần không muốn làm vợ lẽ。
(8) Thiên Đồng Hóa Kị, hoặc cùng Thái Âm Hóa Kị đồng độ, càng có Địa Không、 Địa Kiếp、 Thiên KhôngTuần KhôngTriệt KhôngThiên HưThiên NguyệtÂm Sát v.v, chủ trượng phu vì bệnh mà không thể nhân đạo (chắc bất lực), đến nỗi [có phu thê chi danh, mà không có phu thê chi thực]。 Càng thường vì vậy ly hôn。

  (9) Nguyên văn nói: [Sao Thiên Hình tại cung Phu Thê mà lạc hãm, đều hình khắc bất lợi。] chúng ta cần đối với câu này còn nghi vấn, bởi vì tổ hợp của Thiên Đồng Thiên Hình, kỳ thực đều không có gì ghê gớm, tại Trương Khai Quyền tiên sinh trong phân loại tinh diệu, Thiên Hình là sao Ất cấp, chỉ nhìn hai sao này, đều không chủ [hình khắc bất hòa]。

  (10) Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, hoặc Cự Môn củng chiếu, vì Cự Môn không phải Thiện tinh, chủ khẩu thiệt phân tranh, nên tựu là không thấy sát diệu hung tinh, cũng bất lợi hôn nhân cảm tình, [tinh thần không sảng khoái], thấy Địa Không Địa Kiếp, cảm tình càng nhạt, bằng mặt không bằng lòng, chư sát đều gặp thì ly dị。 Thiên Đồng Cự Môn, kết cấu xấu nhất là Thiên Đồng Hóa Kị, hoặc Cự Môn Hóa Kị
Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *