Thiên Lương Cung Phu Thê

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Phu Thê Luận Giải

Sao Thiên Lương lâm cung Phu Thê phù hợp trưởng phối, lấy người chênh lệch tuổi tác ba tuổi trở lên là phù hợp (hoặc tiểu phối mà người chênh lệch ba tuổi trở lên)。 Cùng Thái Âm hội chiếu, chủ dung mạo đẹp đẽ, nhưng nên kết hôn muộn、 tái hôn là phù hợp, bằng không chủ khắc nhẹ(ly dị )。 Nhưng tuy phân ly, nhưng thường nhiều vương vấn không dứt được, nên trước khi kết hôn từng cùng người khác có giải trừ hôn ước là phù hợp, hoặc cực muộn kết hôn có thể tránh。  Nữ mệnh, cung Phu Thê có sao Thiên Lương, nên kết hôn muộn hoặc làm vợ kế vợ lẽ hoặc trước khi kết hôn từng cùng người khác giải trừ hôn ước, hoặc không dùng nghi thức kết hôn mà sống chung, có thể tránh hình khắc。 Cùng sao Thiên Đồng hội chiếu, mà sao Hóa Kị, chủ xa sau lại khắc, hoặc khắc sau lại xa。 Nhưng dùng hội chiếu Kình DươngĐà LaThiên HìnhHỏa TinhLinh Tinh mới đúng。  

Thiên Lương Cung Phu Thê chủ vợ chồng chênh lệch tuổi tác lớn

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Phu Thê

(1) Sao Thiên Lương cung Phu Thê có một cái tính chất cơ bản, tựu là có chênh lệch trên tuổi tác。 Nam mệnh thường cưới nữ nhân so với bản thân hơn ba tuổi trở lên làm vợ; nữ nhân thì lấy nam nhân so với bản thân tuổi tác cao hơn 10 tuổi trở lên làm chồng, hoặc mặt khác đến, trượng phu so với bản thân nhỏ hơn 3 tuổi。 Nguyên văn chỗ nói [ba tuổi], chỉ là số ảo, đều không làm chuẩn。 Càng có Thiên Thọ đồng độ, tuổi tác giữa lẫn nhau, cách nhau càng lớn。 

(2) Thiên Lương trừ phi là tá tinh an cung thủ cung phu thê, bằng không tất hội sao Thái Âm, nam mệnh Thiên Lương cung Phu Thê có tình huống này, vô luận Thái Âm nhập miếu hoặc lạc hãm, đều chủ thê tử có lực hấp dẫn, trước khi kết hôn không ít lần hầu dưới váy, [dung mạo đẹp đẽ], nhưng trước khi kết hôn tất có trắc trở, hoặc tự thân có yêu đương trắc trở, hoặc đối phương từng trải qua kết hôn v.v, mà tựu là thấy cát tinh không thấy Sát Kị, cũng chủ sau khi kết hôn có một đoạn thời kỳ phân ly, tức[nhuyễn khắc]。 Bất quá, chỉ cần là kiến cát không thấy sát, thì thường sẽ có thời kỳ họp lại, mà còn bởi vì từng trải qua phân ly, nên khi họp lại tựu càng thêm trân trọng, nên cảm tình càng thêm sâu dầy, yêu quý càng mạnh。 Từ cái góc độ này xem, phân ly của nó cũng là trong hung tàng cát。   (3) Nữ mệnh Thiên Lương cung Phu Thê, tình huống cùng nam mệnh Thiên Lương cung Phu Thê tương tự, cũng có chênh lệch tuổi tác rất lớn, mà trước khi kết hôn cũng trải qua trắc trở。   (4) Thiên Lương chỉ Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa, đều không Hóa Kị, vì vậy, nguyên văn chỗ nói [Sao Hóa Kị], là chuyên chỉ Thiên Lương khả năng hội lên sao Hóa Kị mà nói, ở đây bao quát: Thái Âm Hóa KịThái Dương Hóa KịThiên Cơ Hóa KịThiên Đồng Hóa KịVăn Xương Hóa Kị Văn Khúc Hóa Kị, đều là hình khắc, nhưng tính chất từng cái bất đồng。 Thái Âm Hóa Kị, chủ bị lừa dối tiền bạc, nam mệnh cũng chủ vợ tai bệnh; Thái Dương Hóa Kị, chủ khẩu thiệt bất hòa, nữ mệnh chủ trượng phu tai bệnh; Thiên Cơ Hóa Kị, chủ cảm tình biến hóa nhanh chóng, tình cảm như nước với lửa, trước nóng sau lạnh, cũng chủ phân ly; Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị, thì khả năng bị lừa gạt cảm tình。

Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phu Thê:
 
Share this