Mệnh Cự Môn Toàn Tập

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Mệnh Cự Môn

Sao Cự Môn lâm cung Mệnh, chủ người sắc mặt xanh vàng。 Cùng Thái Dương đồng độ hoặc hội chiếu, chủ sắc mặt hồng trắng hoặc đỏ vàng。 Mặt vuông dài hoặc mặt tròn dài。 Mệnh Cự Môn khi nhập miếu hoặc Thái Dương tại Cung Tị cung Ngọ, chủ to béo, dáng người cao trung bình, bằng không chủ dáng người trung bình, hoặc gầy nhỏ。 Tính tình trung hậu, khuôn mặt thanh tú, có kỹ năng chuyên môn, giỏi khẩu tài, có thể tranh luận。 Có cảm giác chính nghĩa, vô sự cũng vất vả bôn ba, đa học ít tinh, có thể học pháp luật、 cơ giới、 y học cùng với tướng số tạp nghệ, hoặc là gương tốt cho mọi người、 lãnh tụ bang hội。 Mệnh Cự Môn thích nhất Hóa QuyềnHóa Lộc cùng Lộc Tồn, thì có thể phú quý。 Nếu sao Hóa Kị, thì khẩu thiệt liên tục, tai họa dồn dập。 Phàm bất cứ việc gì đa nghi thiếu quyết đoán, do dự bất định。 Cùng Đà La đồng cung, thì thân có nốt ruồi lạ。 Cùng Kình Dương、 Đà La、 Hỏa TinhLinh TinhKiếp SátThiên HìnhÂm Sát, không có Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền hóa giải, chủ có nhảy sông uống thuốc độc、 coi thường mạng sống tự vẫn các loại sự tình phát sinh。 Hoặc bị hỏa hoạn, hoặc bị phân phối ra tiền tuyến, hoặc thì bôn ba ngàm dặm。 Làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có。

Mệnh Cự Môn giỏi về mồm miệng  

Bình Chú Về Mệnh Cự Môn

(1) Về hình tướng Mệnh Cự Môn, nguyên văn đã nói một cái đại khái, nhưng thường có một số có thể bổ sung đó。 Phàm là Cự Môn thủ Mệnh, Thái Dương củng chiếu, chủ lông tóc tương đối dài, này tại trên thân nữ mệnh, là rõ rệt nhất。  

(2) Mệnh Cự Môn mà [khuôn mặt thanh tú], tất phải là Cự Môn nằm ở cung vị miếu vượng, còn thấy cát diệu cát hóa, tam phương tứ chính tam hội sát diệu Hóa Kị mới đúng。 Mệnh Cự Môn cùng Văn XươngVăn KhúcHóa KhoaThiên Tài tương hội, chủ [giỏi khẩu tài, có thểtranh luận]。 Thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ [cảm giác chính nghĩa、 tính tình trung hậu]。 Thấy Long TrìPhượng Các、 Thiên Tài、 Hóa Khoa các loại, chủ [kỹ năng chuyên môn]。 Thiên Cơ đồng độ, chủ đa học ít tinh。 Thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh, chủ [vô sự cũng vất vả bôn ba]。  

(3) Tại phương diện sự nghiệp, Mệnh Cự Môn cùng Kình Dương Thiên Hình đồng độ, càng là Cự Môn Hóa Quyền, lợi cho học [pháp luật], có thể làm luật sư。 Cùng Địa KhôngĐịa Kiếp、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Long Trì、 Phượng Các tương hội, phù hợp [cơ giới]。 Cùng Kình Dương、 Thiên Hình、 Thiên Nguyệt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa tương hội, phù hợp [Y học], làm bác sĩ, hoặc là chữa bệnh chuyên nghiệp khác, như chức nghiệp trị liệu sư、 vật lý trị liệu v.v, cũng có thể làm bác sĩ ngoại khoa, hoặc là bác sĩ nắn xương。 Mệnh Cự Môn hội Văn Xương、 Văn Khúc, càng là Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị, càng có Thiên Vu, phù hợp [tử vi tướng số], tức Mệnh lý Bốc dịch Tướng tay Tướng mặt v.v。 Ngoài ra, Cự Môn Hóa Quyền hội Văn Xương Văn Khúc, thích hợp [gương tốt  cho đại chúng], tức tham gia công tác giáo dục; nếu là Cự Môn Hóa Kị, càng gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Lộc Tồn v.v, thì là [lãnh tụ bang hội], tại trong hắc đạo bàng môn phát tích làm giàu。  

(4)Mệnh Cự Môn cát hóa hội Lộc Tồn, chủ [có thể phú quý], phân biệt cụ thể thì là: Cự Môn Hóa Lộc, lợi cho miệng lưỡi sinh tài, chủ phú, Cự Môn Hóa Quyền, ngôn ngữ có đủ lực thuyết phục, chủ quý。 Lộc Tồn cũng chủ giàu có。 Đến nỗi Cự Môn Hóa Kị, thì là đại đa số cơ sở có khắc ứng bất lợi, thấy nó không được xem thường, sát nhẹ là [khẩu thiệt liên tục], sát nặng thì [tai họa dồn dập]。 Phương diện tính cách, thì chủ [đa nghi thiếu quyết đoán, do dự bất định], cũng vì vậy mà bất lợi quan hệ nhân tế。 Nguyên văn cũng đã chỉ ra, Cự Môn Hóa Kị còn chư sát đều gặp, chủ có khuynh hướng tự sát, đây là vì nhân sự trắc trở dẫn đến đó, cũng chủ các loại tai ách khác, tính chất khá là phức tạp。
Tìm hiểu thêm về Cự Môn ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *