Luận Giải Sao Giải Thần

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Giải Thần là gì

Sao Giải Thần là một tinh diệu trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số, có vai trò là một cát tinh, mang đến những tính chất phùng hung hóa cát, ngộ nạn trình tường. Còn được gọi là Tiểu Thiên Lương.

Ý nghĩa của sao Giải Thần

Giải Thần là ý nghĩa thế nào? Giải Thần là sao Bính cấp trong Tử Vi Đẩu Số, là sao giải tai họa, hòa giải chi thần, có đủ tác dụng phùng hung hóa cát、 tiêu tai giải nạn! Giải Thần Ngũ hành thuộc Giáp Mộc, còn là Dương Mộc, thuộc về sao Nguyệt hệ, còn được gọi làm là “Tiểu Thiên Lương”! Bởi vì sao Giải Thần có thể giải hung ách, phùng tai có cứu, vì vậy sao Giải Thần còn là y dược tinh, được tôn xưng là Thiên Y quý nhân! Giải Thần có đủ các hàm nghĩa như phân giải、 phân biệt、 giải tán、 phanh thây、 giải thể、 phân ly、 đình chỉ、 thất ý v.v。 Giải Thần thích nhập cung Mệnh, gia hội Lục cát tinh、 Bính cấp hung tinh, nhưng kỵ gặp Giáp cấp hung tinh!

Sao Giải Thần chủ về cứu giải, hóa giải

Hàm nghĩa của sao Giải Thần

1Gii Thn là sao gii tai ha 

Trong Tử Vi Đẩu Số, Giải Thần là sao giải tai họa, có đủ tác dụng tiêu tai giải nạn, có thể giải nguy phù khốn, giải ách tiêu tai, đồng thời lợi cho cạnh tranh。 Nếu là Đại Tiểu Hạn cùng Thái Tuế gặp nó, thì có thể báo hiệu người này có thể ngộ nạn trình tường, chuyển nguy thành an, tại lúc nguy nan có thể thoát khỏi khó khăn, hoặc là tại lúc mấu chốt xuất hiện kỳ tích, từ đó khiến vận khí thay đổi bản thân, đi hướng sinh hoạt càng là thuận ý!

2Gii Thn thuc hòa gii chi thn 

Giải Thần là sao Bính cấp là hòa giải chi thần trong Tử Vi Đẩu Số! Từ góc độ tiêu cực đến nói, người có Giải Thần nhập Mệnh tính cách không được mạnh, không tranh không cướp, vạn sự tùy duyên, tại trước khi có tai họa, tâm linh cảm ứng mạnh, vì vậy trong vô hình tựu sẽ khiến bản thân ở trong phân tranh, sẽ không sa vào trong các loại tranh chấp xã giao!

Hỷ kỵ của sao Giải Thần

1Gii Thn thích nhp cung Mnh, gia hi Lc cát tinh、 Bính cp hung tinh v.v

Giải Thần nhập cung Mệnh là cát, nhập cung khác thì tác dụng không rõ! Giải Thần thích gia hội Lục cát tinh, ví như, Giải Thần gia hội sao Văn Xươngsao Văn Khúc, tượng trưng người này chỉ số thông minh cao, hiếu học hướng thượng, phương diện trường học như cá gặp nước, dễ vì học tập mà có tiếng tăm。 Giải Thần thích gia hội Bính cấp hung tinh, bởi vì Giải Thần có đủ hiệu quả tiêu tai giải họa, hội Bính cấp hung tinh trở xuống, thì sẽ kéo lợi tránh hại, chuyển hung thành cát。 ví như, Giải Thần gia hội sao Địa Khôngsao Địa KiếpLinh Tinh v.v, báo hiệu phùng hung hóa cát!

2Gii Thn k gp Giáp cp hung tinh 

Giải Thần có thể giải trừ bộ phận hung ý, nhưng là sao Giải Thần là sao Bính cấp, lực lượng không địch lại Giáp cấp tinh, vì vậy đối với các Giáp cấp hung tinh như sao Thất Sátsao Phá Quânsao Tham Lang, không có đủ tác dụng。 Nên Giải Thần kỵ gặp Giáp cấp hung tinh!

Bên trên là luận giải về sao Giải Thần gửi đến các bạn quan tâm về tinh diệu này, trên thực tế thì đây chỉ là một cát tinh cấp thấp, thường không mang đến tác dụng quá to lớn. Nếu bạn quan tâm đến số mệnh bản thân, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi để nắm rõ vận mệnh của bản thân nhé!
Share this