Nữ Mệnh Liêm Trinh

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Liêm Trinh Luận Giải

Nữ mệnh có sao Liêm Trinh lâm cung Mệnh, tam phương có cát tinh hội chiếu,là mệnh phụ, chủ phú quý song toàn。 Nhập miếu phùng Lộc TồnHóa Lộc, là phụ nữ trinh liệt, thông minh cơ xảo, giúp chồng dạy con。 Nếu hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, hình thê khắc tử, là mệnh cô độc。 Cùng Tham LangPhá QuânVăn XươngVăn KhúcThất Sát hội chiếu, hình khắc hoặc ly hôn, làm vợ kế vợ lẽ hoặc sống chung không cử hành nghi thức là phù hợp。 

Bình Chú Về Nữ Mệnh Liêm Trinh

 (1) Nữ mệnh Liêm Trinh thấy Tam cát hóa, hoặc thấy Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc, chủ phú quý song toàn, đây cùng tinh hệ khác có tình huống tương tự, tại cổ đại, nữ nhân vì chồng mà đắc quý, cung Phu Thê có lúc so với cung Mệnh càng trọng yếu, nhưng xã hội hiện đại, nữ nhân cũng có sự nghiệp của bản thân và phấn đấu, có thể dựa vào thực lực cá nhân mà được phú quý。

  (2) Nữ mệnh Liêm Trinh, thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, tất có tính cách ưu điểm của cá nhân, siêng năng、 sáng suốt、 có phách lực, không khuất phục, cũng vì vậy mà được giàu có, tại cổ đại, thì lấy [phụ nữ trinh liệt、 thông minh cơ xảo、 giúp chồng dạy con] là ví dụ, phải chăng chân chính trinh liệt, phải chăng chân chính giúp chồng dạy con, không thể dựa vào song lộc hội Liêm Trinh làm chuẩn。 Liêm Trinh có được Văn Xương Văn Khúc Hóa Khoa, mới chủ thông minh cơ xảo, gặp Tả Phù、 Hữu Bật, mới chủ giúp chồng dạy con, phụ nữ trinh liệt。

  (3) Nữ Mệnh Liêm Trinh hội Lục sát Thiên Hình, bất lợi ở đời sống tình cảm, trên hôn nhân cũng nhiều bất mãn, nên dễ dàng rạn nứt hôn nhân, hoặc thậm chí tại trước khi kết hôn đã tao ngộ yêu đương thất bại, đến nỗi mất hết ý chí, không nguyện ý lại nhập bể tình ái, nên là [mệnh cô độc], đến nỗi có phải [hình phu khắc tử] không, dựa vào cổ truyền thì đúng, nhưng tác giả cá nhân không dám gật bừa, có thể sau khi trải qua hôn nhân yêu đương trắc trở, thì hôn nhân thường có thể ổn định, hưởng thụ niềm vui gia đình。

  (4) Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, càng gặp Văn Xương、 Văn Khúc, đều không chủ [hình khắc hoặc ly hôn], tất phải thấy chư sát diệu Không Kiếp Thiên Hình Hóa Kị, mới đúng như vậy, Văn Xương Văn Khúc, chỉ là tăng thêm mệnh tạo một mặt cảm tính mà thôi, cũng tăng thêm minh mẫn。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *