Nữ Mệnh Thiên Tướng

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Thiên Tướng Luận Giải

Nữ mệnh Thiên Tướng lâm cung Mệnh, chủ người thông minh thận trọng, có chí khí trượng phu, có Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa cùng Lộc TồnTả PhùHữu BậtThiên Mã các loại cát tinh hội chiếu, là Mệnh phu nhân, vượng phu ích tử, phú quý song toàn。 Nếu Văn XươngVăn KhúcHóa KịKình Dương hội chiếu, thì chủ cô độc, xuất gia tu hành, hoặc làm vợ kế vợ lẽ cùng không cử hành nghi thức kết hôn mà sống chung là phù hợp。 Bằng không hình khắc phân ly。  

Nữ Mệnh Thiên Tướng có thể làm trợ lý

Bình Chú Về Nữ Mệnh Thiên Tướng

(1) Nữ mệnh Thiên Tướng, bởi vì là mệnh nhị bang hoa đán, nên nếu như độc tọa, không có Chính diệu đồng độ, thường khá cam tâm khiến nam nhân đứng đầu, trượng phu lo liệu việc nhà, vì vậy tinh tượng của cung Phu Thê, đối với hạnh phúc của mệnh tạo, ảnh hưởng rất lớn。 Nhưng thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên KhôiThiên Việt, hoặc Tài Ấm Giáp Ấn cách, cũng chủ [chí khí trượng phu], thấy Văn Xương、 Văn Khúc, chủ [thông minh thận trọng]。 Nữ mệnh Thiên Tướng hội chư cát và cát hóa, nên gọi là [Mệnh của phu nhân], là dựa vào chồng mà có được phú quý, hiện đại thì có thể dựa vào thực lực cá nhân có được sự nghiệp thành tựu lớn。  

(2) Nguyên văn chỗ nói tinh hệ [Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Kị、 Kình Dương], chủ yếu là tựu Thiên Tướng tại cung Sửu cung Mùi, thành Hình Kị Giáp Ấn cách, càng có Văn Xương Văn Khúc giáp cung mà nói。 Nữ mệnh Hình Kị Giáp Ấn, chủ cô độc, nhưng Văn Xương Văn Khúc lại chủ cảm tính đa tình, vì vậy, tình dục không được hài lòng, nửa đời [cô độc], rất là buồn khổ, đối với ý nghĩa cuộc đời liền nhiều nghi ngờ chất vấn, cũng vì vậy có thuyết [xuất gia tu hành], nhưng lại là không nhất định đó。 Nếu như cung Phúc Đức cát lợi, cũng không khó tìm kiếm nơi gửi gắm tinh thần。 Tinh hệ kể trên, lấy càng gặp Hỏa TinhLinh TinhThiên Hình v.v, càng chuẩn。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *