Nữ Mệnh Thiên Lương

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Thiên Lương Luận Giải

Nữ mệnh Thiên Lương lâm cung Mệnh, nhập miếu hội cát tinh tài diệu, chủ phú quý song toàn, đa tài đa nghệ。 Cùng sao Thái Dương đồng độ tại cung Mão, hội Văn XươngVăn KhúcThiên TàiPhượng Các, chủ có sở trường, thông minh giỏi nói。 Cùng Tả PhùHữu Bật hội chiếu, giúp chồng dạy con, tâm từ thích bố thí mà sòng phẳng。 Nếu lạc hãm hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh, cô độc。 Lại hội Hàm TrìThiên DiêuHồng LoanThiên Hỷ、 Không Kiếp、 Đại Hao, chủ lãng đãng, bất an ở nhà hoặc đi phiêu bạt không có chỗ dựa。 Như hội Văn Xương、 Văn Khúc, lấy kỹ nghệ mưu sinh tồn。 Cung Mão Thiên Di, hội Kình Dương sát diệu, Phu tinh không thấu。

Nữ Mệnh Thiên Lương thích hợp làm giảng dạy

Bình Chú Về Nữ Mệnh Thiên Lương

(1) Nữ mệnh Thiên Lương, thông thường có thể cùng nam mệnh đồng luận。 Thấy cát tinh tài diệu, cổ đại là dựa chồng mà quý, hiện đại cũng chủ tự thân trải qua nỗ lực phấn đấu có được thành tựu。 Thấy Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa、 Thiên Tài、 Long Trì、 Phượng Các, chủ [đa tài đa nghệ]。  

(2) Thái Dương Thiên Lương đồng độ, tại cung Mão càng là kết cấu cát lợi nhất, có được Văn Xương Văn Khúc, chủ [thông minh giỏi nói], cũng có thể thành là nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc làm giáo viên。 Có được Tả Phù、 Hữu Bật, chủ phẩm cách hiền lương thục đức, có thể giúp đỡ trượng phu, [giúp chồng dạy con], cũng là nhiệt tình hành thiện, thích làm việc thiện, tại trên xã hội có thể được thanh danh tốt。 Tại cung Dậu, thì bởi vì Thái Dương Nhật Lạc Tây Sơn, nên thấy sát diệu Hóa Kị, chủ đối với trượng phu nhi tử có khắc, cảm tình có thiếu sót đáng tiếc。 Gặp cát tinh cách cục cũng không bằng cung Mão。  

(3) Nữ Mệnh Thiên Lương tại các cung vị, hội Hỏa Linh Dương Đà, đều chủ [cô độc], bất lợi lục thân duyên phận, nhưng hội Thái Dương nhập miếu vượng, thì hình khắc khá nhẹ, chỉ chủ bất hòa。  (4) Nữ Mệnh Thiên Lương không thấy cát diệu cát hóa, phẩm cách liền mang theo niềm vui lười nhác thích nhàn nhã, đây tức là [lãng đãng], nếu như càng có Không Kiếp Đại Hao cùng đào hoa Tạp diệu, thì một phương diện thiếu tài nguyên, một phương diện lại còn chuyển thành yên vui, vì vậy, liền không cam chịu ở đời sống bần khổ, dễ dàng bị hưởng thụ、 vật dục cám dỗ, [bất an ở nhà], là chỉ sau khi kết hôn không muốn gánh vác trách nhiệm gia đình, còn là muốn tự do tự tại, ăn uống vui chơi, vì vậy, một khi làm sai ý nguyện, ví dụ như, trượng phu không thể gánh vác tiêu xài của cô ấy, cô ấy tựu khả năng sinh nhiều bất mãn, thậm chí vứt bỏ chồng con。 Loại nữ mệnh này, hôn nhân nhiều bất hạnh, cũng dễ dàng lưu lạc phong trần, nên vãn vận không cát lợi, thường [phiêu bạt không có chỗ dựa]。  

(5) Nữ mệnh Thiên Lương hội Văn Xương Văn Khúc, nguyên văn nói là [kỹ nghệ mưu sinh tồn], tác giả đều không tán đồng, đây cần cùng nam mệnh đồng luận, có thể tại giới văn hóa、 phương diện truyền bá phát triển, nhiều cát diệu cát hóa, thì thành nhân sĩ chuyên nghiệp、 nghiên cứu viên、 đại học giáo sư các loại。 Thấy sát tinh không thấy cát tinh, mới chủ [kỹ nghệ mưu sinh tồn]。  

(6) Nguyên văn nói: [cung Mão Thiên Di, hội Kình Dương sát diệu, Phu tinh không thấu。] ý nghĩa là cung Mệnh tại Dậu, người sinh năm Giáp, cung đối cung Mão Thiên Di Kình Dương đồng độ, cung Dậu Thái Dương Hóa Kị, sao này bất lợi Phu tinh, có hình khắc, người sinh ban đêm càng tệ, nguyên văn đối với điều này nói rất là khó hiểu, nên tại đây tiến hành làm sáng tỏ。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
 
Share this