Luận Giải Sao Hoa Cái

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cái gì là sao Hoa Cái? Đề cập đến Tử Vi Đẩu Số, có thể mọi người đều sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, không biết nó đến cùng nghiên cứu chính là phương diện nào đó。 Kỳ thực, khi bạn tiếp xúc đến Tử Vi Đẩu Số, khi đi từ từ diễn dịch nó, bạn sẽ phát hiện rất có hứng thú。 Mặt dưới biên soạn cùng một chỗ đến xem xem Tử Vi Đẩu Số Ất cấp tinh diệu, một số tri thức cơ sở của sao Hoa Cái nhé。

T Vi Đẩu S Ất cấp tinh diu: cái gì là sao Hoa Cái 

Sao Hoa Cái, Ngũ hành thuộc Giáp Mộc, Dương Mộc, chủ cao ngạo, có khoa danh、 văn chương、 uy nghi。 Nhập cung Mệnh Thân, phù hợp tăng đạo không phù hợp phàm tục。 Gặp Văn tinh có tư tưởng xuất thế, viết văn tốt; gặp sát tinh thì là vận xấu, thông thường gọi là 『đến vận Hoa Cái』。

T Vi Đẩu S Ất cấp tinh diu: tinh tính của sao Hoa Cái 

Người thông thường đem Hoa Cái gọi là “Tiểu Văn Xương”, bởi vì sao Hoa Cái cùng sao Văn Xương đều là sao nghệ thuật, bất quá hai ngôi sao này bất đồng lớn nhất bởi, Hoa Cái là khỏa tinh diệu độc lập độc hành、 có đủ tư tưởng xuất thế, vì vậy người trong Mệnh có nó, gần như đều có tôn giáo tín ngưỡng kiên định, vì vậy “phù hợp tăng đạo không phù hợp phàm tục”。 Cũng bởi vì đặc chất như vậy, Lưu niên gặp Hoa Cái còn phùng sát tinh mà nói, thường sẽ đột nhiên mà ý chí chán nản và tinh thần buồn khổ, vì vậy là ngôi sao khiến người vừa yêu vừa hận!

T Vi Đẩu S Ất cấp tinh diu: ưu khuyết đim của sao Hoa Cái 

Ưu đim: thông minh hiếu học còn tâm nghiên cứu thịnh, tư duy tỉ mỉ mà lực đánh giá cao, không hợp dung tục、 phong cách cao thượng, tự trọng tự ái có thể không bôn ba lang bạc。

Khuyết đim: tính cách tự phụ thường nhìn thân thương phận, lòng háo thắng mạnh mà tỏ ra không với tới được, hưởng thụ nịnh hót hơi có thiên hướng ảo tưởng tự sướng, ham ăn biếng làm、 không thích lao động。

Bên trên là Tử Vi Đẩu Số Ất cấp tinh diệu, giới thiệu về sao Hoa Cái, sao Hoa Cái tại cung Mệnh Lưu niên đại biểu một năm này tương đối thanh cao、 đối với triết lý、 tôn giáo có hứng thú。 Tử Vi Đẩu Số mệnh bàn cũng không có phân tốt xấu, đúng cùng sai là nỗ lực cùng ảnh hưởng của Hậu thiên, không là túc mệnh của Tiên thiên! Nếu mệnh bàn một khi bắt đầu liền định xong vận mệnh của bạn, kịch bản đã biến thành không có kích thước, vậy cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Vì vậy nói, hiểu rõ mệnh bàn không là để dự trắc tương lai, mà là để quy hoạch tương lai tốt hơn。 Vận dụng ý nghĩa hiện đại của cung vị, phát huy đặc chất của Chủ tinh, cuộc đời mới sẽ lấp đầy khả năng vô hạn cùng đặc sắc!
Share this