Vận Hạn Thiên Phủ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Phủ

Đại hạn Lưu niên sao Thiên Phủ nằm cùng, chủ có được quý nhân dìu dắt, bình thăng tam cấp, kết hôn thêm người, đắc Lộc hưởng lạc, được người tôn kính, sự nghiệp phát triển。Nếu phùng sát diệu, thì nhiều ảo tưởng, ít thành sự thực, tiến hành thường đi sau người khác, nhiều suy xét, phí mất cơ hội tốt。 Phùng Hóa Kị、 Đại Hao, thì có bệnh tật、 bệnh vị、 khẩu thiệt các loại sự tình phát sinh, hoặc buồn khổ không có việc gì đi cũng đi loanh quanh。

Vận Hạn Thiên Phủ khá ổn định và thuận lợi

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Phủ

(1) Đại hạn Lưu niên cung Mệnh Thiên Phủ tọa thủ,tính chất cơ bản nhất, là phát huy tính gìn giữ của Thiên Phủ, thấy cát diệu, chủ dần dần tiến bộ, thăng tiến tăng lương, nhưng còn là không phù hợp biến động quá khích, cũng không phải thời kỳ khai nghiệp sáng nghiệp。 Ngoài ra, vì Thiên Phủ là quý nhân tinh, nên cũng chủ trong hạn được [quý nhân dìu dắt], thấy Lộc diệu càng chủ tài vận hanh thông, nhưng bất lợi đầu cơ。 Thiên Phủ cung hạn thấy sát diệu, thì chủ suy nghĩ quá nhiều, chưa hẳn có khiêu chiến thực chất, nhưng lại vì chu đáo cẩn thận mà vuột mất cơ hội。 Loại cung hạn cuả tinh hệ này, càng là không phù hợp biến động, biến hóa trong đó, mỗi lần khắc ứng tại phương diện gia đình。
Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
Share this